Bestaande fondsen in Zuid-Holand in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Zuid-Holland waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 736 organisaties.

De fondsen in Den Haag en Rotterdam vindt u op een aparte webpagina.

Naam Plaats Jaar
Afdeeling "Alblasserdam" van het Nederlandsch Werklieden-Verbond "Patrimonium" Alblasserdam
Vereeniging tot uitkeering bij ziekte onder den naam "Alblasserdam" Alblasserdam
Werkliedenvereeniging "Steun voor zieken en ongelukken", ziekenfonds der firma Gebrs. Jonker Alblasserdam
Ondersteuningskas der adeeling "Oude Wetering" van "Patrimonium" Alkemade
Ziekenfonds de Oud Wetering van den aldaar wonende geneesheer Alkemade
Ziekenfonds te Rijpwetering, geneesheer Dr. van Dillen Alkemade
Ziekenfonds te Rijpwetering, geneesheer L.J. Willink Alkemade
Homeopatisch Ziekenfonds, geneesheer van der Horst Alphen
Vereeniging "Samenwerking" Alphen
Ziekenfonds van den geneesheer A.J. Groen Alphen
Ziekenfonds van den geneesheer P. de Graaf Alphen
Ziekenfonds voor de arbeidende klasse Ameide
Uitkeeringsfonds bij ziekte van de algemeene werkliedenvereeniging Broedertrouw Ammerstol
Ziekenfonds "Voorzorg" van den geneesheer D. v.d. Horst Asperen
Ziekenfonds te Barendrecht van den geneesheer Dr. Fs. Hage Barendrecht
Ziekenfonds te Barendrecht van den geneesheer J. van der Meulen Barendrecht
Ziekenfonds van den geneesheer A. Meerburg Benthuizen
Fonds "Onderlinge Hulp" van H. Tempelman Dr. Mandenmakers Bergambacht
Vereeniging voor Ziekenverpleging v/d geneesheer E.A. Fauel Bergambacht
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. N.W. Bouman Bergambacht
Particulier ziekenfonds van den geneesheer P.P.H.C. Murray Bergschenhoek
Berkelsche werkliedenvereeniging "de Onderlinge Hulp" Berkel en Rodenrijs
Ziekenfonds van den geneesheer H.J.J.H. Hoet Berkel en Rodenrijs
Coöperatieve vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Beyerland (Oud)
Werkliedenvereeniging "Vooruitgang zij Ons streven" Beyerland (Oud)
Ziekenfonds "Helpt elkander" Beyerland (Oud)
Ziekenfonds "Oud-Beyerland", geneesheer Dr. Lodder Beyerland (Oud)
Ziekenfonds van den geneesheer J.P. Groenendijk Beyerland-Zuid
Werkliedenvereeniging "Nut en Voorzorg" Bleiswijk
Afdeeling "Bodegraven en omstreken" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Bodegraven
De Vereeniging "Ziekenvoeding" Bodegraven
Werkliedenvereeniging "Eendracht maakt macht" Bodegraven
Ziekenfonds van Dr. C. Dekker Bodegraven
Ziekenfonds van Dr. G. de Niet Bodegraven
Doktersbus van den arts J. Prins Fokker Bommel (den)
Vereniging "Zelf-Hulp" Boskoop
Vrouwenvereeniging voor uitkeering bij ziekten Boskoop
Ziekenfonds van Dr. U. van der Tak Boskoop
Ziekenfonds van Dr. U.U. van Eijk Boskoop
Het ondersteuningsfonds bij ziekte en ongelukken Brielle
Zieken- en Begrafenisbus "Eendracht en Vlijt" Brielle 1827
Capelsche Werkliedenvereeniging "Hulp in Nood" Cappelle a/d IJssel
Ziekenbus onder de zinspreuk "Uit Voorzorg" Cappelle a/d IJssel
Ziekenfonds voor de werklieden der Centrale Guano Fabrieken Cappelle a/d IJssel
Begrafenis- en ziekenfonds "Tot aller Welzijn" Delft 1841
Begrafenisfonds der staat Delft en Omstreken Delft
Begrafenisfonds onder de zinspreuk "Tot nut en Voordeel" onder bescherming en toevoorzicht van de heeren Mr. A.A. Küller en Dr. E.J.A. Kaiser Delft 1855
Bond van Post- en Telegraafbeambten "de Post" Delft
De linnenwevers Bus Delft 1622
De saaiwerkers- of Vlaamsche bus Delft 1603
De St. Crispijn of schoenmakersbusse Delft 1663
Delftsche Broodbakkersvereeniging "Bijstand zij Ons Doel" Delft
Delftsche-Werkmansvereeniging Delft
Fonds tot uitkeering bij ziekte en overlijden onder bescherming van den H. Vincentius à Paulo, onderafdeeling van den Nederlandschen R.K. Volksbond Delft
Genees- en Heelkundige societeit "tot Nut van 't Algemeen" Delft 1840
Geneeskundige societeit onder de zinspreuk "Tot aller Welzijn" Delft 1841
Het Delftsch Politiefonds Delft
Naamlooze Vennootschap Algemeene Verzekeringsmaatschappij voor uitkeering bij overlijden "Hollandia" Delft
Onderlinge vereeniging tot ondersteuning bij ziekte en overlijden van het personeel der firma's Fr.W. Braat te Delft en L. Schültz en Zoon te Zeist Delft
Ondersteuningsfonds bij ziekte voor de leden der afdeeling Delft van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Delft
Ondersteuningsfonds der sigarenfabriek van den heer G. v.d. Spek Delft
Ondersteuningsfonds voor het geval van ziekte bij de Stoom-Olieslagerij "Welgelegen" Delft
St. Michiels- of Bezemmakers-Bus Delft 1636
Ziekenfonds "Hulp in Nood" Delft
Ziekenfonds "Voorzorg" Delft 1850
Ziekenfonds der Vereenigde Sigarenmakers en Tabaksbewerkers Delft
Ziekensocieteit en het toelaagfonds onder de zinspreuk "Tot algemeen Nut" Delft 1842
Afdeeling Dordrecht v/h Nederlandsche Werkliedenverbond "Patrimonium" Dordrecht
Algemeen ziekenfonds Dordrecht 1845
Cooperatieve Vereeniging Dordrechtsche Schildersbond Dordrecht 1840
Dordrechtsch Ziekenfonds "Een ieders Voordeel" Dordrecht
Dordrechtsche koper- en Blikbewerkers Ondersteuningsfonds Dordrecht
Dordrechtsche Steenhouwers-Vereeniging "Eendracht maakt Macht" Dordrecht 1888
Dordrechtsche Werklieden Vereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1835
Dordrechtsche werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht
Dordrechtsche werkliedenvereeniging "Vooruit door beschaving" Dordrecht
Fonds van het personeel van ploeg 15 op het baanvak "Baanhoek-Dordrecht" Dordrecht
Fonds voor de werklieden der onderneming van H.J. Koopman, scheeps- en werktuigbouw Dordrecht
Metaalbewerkersziekenfonds Dordrecht
Onderling Ziekenfonds der werklieden van de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon Dordrecht
Ondersteuningsfonds bij ziekte en overlijden van den Nederl. R.K. Volksbond Dordrecht
Zieken- en Begrafenisbus: "Wil men in onspoed maaien" Dordrecht 1840
Ondersteuningsfonds Sint Vincentius à Paolo, onderafdeeling van den Nederlandschen R.K. Volksbond, afdeeling Dordrecht Dordrecht
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Dordrecht van den Christelijk nationalen werkmansbond Dordrecht
Ondersteuningsfonds van het personeel der firma van Dorsfer en Terhorst Dordrecht
Ondersteuningsfonds voor het fabriekspersoneel der Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters Dordrecht
Sigarenmakersziekenfonds Dordrecht
Spaar- en Begrafenisbus "Gedenk te Sterven" Dordrecht
Spaar- en Begrafenisbus "Memento Mori" Dordrecht
Spaarkas "de Eensgezindheid" Dordrecht
Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht
Werkliedenvereeniging "Onderling Belang" Dordrecht
Zieken- en Begrafenisbus: "Moet men in voorspoed zaaien" Dordrecht
Ziekenfonds "de Herstelling" Dordrecht
Ziekenfonds "Onder Ons" Dordrecht
Dubbeldamsche Werklieden-Vereeniging "Helpt Elkander" Dubbeldam
Fonds voor de werklieden der onderneming Penn, Bauduin, fabriek van ijzerwerken Dubbeldam
Ziekenfonds der afdeeling Dubbeldam v/h Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Dubbeldam
Ziekenfonds te Dubbeldam Dubbeldam
Vereeniging de Werkman te Zijderveld Everdingen
Ziekenfonds "Onderlinge Voorzorg" opgericht door R.K. Landman Giessendam
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Goedereede
Algemeen Begrafenisfonds voor de stad en den Banne van Gorinchem Gorinchem
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond afdeeling Gorinchem Gorinchem
Ondersteuningsfonds bij ziekte der afdeeling Gorinchem van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Gorinchem
Typographische Vereeniging "Tot nut en voorzorg" Gorinchem
Vereenigde Timmerlieden onder de zinspreuk "Bij Arbeid voor het Dagelijksch Brood enz." Gorinchem
Vereeniging van metselaars, verwers, loodgieters, steenhouwers, stukadoors, smeders, kuipers enz. onder de zinspreuk "waar ziekte of ongeval enz." Gorinchem
Vereeniging voor ziekenverpleging te Gorinchem Gorinchem
Ziekenfonds Gorinchem
Ziekenfonds Gorinchem
Ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" Gorinchem
Ziekenfonds der Vereeniging der Werklieden van de beetwortelsuikerfabriek te Gorinchem Gorinchem
Ziekenvereeniging te Gorinchem Gorinchem
Ziekenvereeniging van Kleeder- en Pettenmakers Gorinchem
Afdeeling Gouda van de Nederl. R.K. Volksbond Gouda
Algemeen werkliedenziekenfonds "de Vriendschap" Gouda 1882
Algemeen Ziekenfonds te Gouda Gouda 1857
Begrafenisfonds van de afdeeling Gouda van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" Gouda
Begrafenis-societeit "Gedenk te sterven" Gouda
Christelijke Volksbond, afdeeling Gouda, van den Christ. Nationalen Werkmansbond Gouda
Fonds voor de werklieden der naamlooze vennootschap Goudsche machinale garenspinnerij Gouda
Fonds voor de werklieden der onderneming firma Koch en Knuttel, boekdrukkerij Gouda
Fonds voor de werklieden van de broodfabriek der Gebrs Dercksen Gouda
Het Goudsche Fonds voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp te Gouda Gouda
Metselaarsvereeniging "Onderling-Hulpbetoon" Gouda
Onderstandskas voor zieke en gewonde werklieden onder de zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Gouda
Ondersteuningsfonds v/d afdeeling Gouda van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Gouda 1886
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Gouda van den Christelijk nationalen werkmansbond Gouda
Pottenbakkersvereeniging "Bijtijds gezorgd" Gouda 1880
Pottenbakkersvereeniging "Steun in Ziekte" Gouda 1880
Schoenmakers Zieken- en begrafenisfonds "Helpt U zelven" Gouda 1875
Schoenmakersvereeniging "In tijds gezorgd" Gouda
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" onder de zinspreuk "Eendragt" Gouda
Vereeniging "Providentia" Gouda
Vereeniging "Zorg voor de Toekomst" Gouda
Vereeniging van kleermakers Onderling Hulpbetoon onder de zinspreuk "Eendracht" Gouda 1859
Ziekensocieteit onder de zinspreuk "tot Nut van 't Algemeen" Gouda 1855
Het ziekenfonds te Gouderak Gouderak
Ziekenfonds Goudszwaard
Bestuur der Knegtsbosse Haastrecht 1748
Ziekenfonds te Haastrecht Haastrecht
Werklieden-Vereeniging "Helpt Elkander" Hardinxveld
Arbeidersvereeniging "Onderling Hulpbetoon" Hazerswoude
Bus van den geneesheer L. Berkel Hazerswoude
Ziekenfonds "Hazerswoude" geneesheer L. Mulder – arts Hazerswoude
Ziekenfonds "tot Hulp bij Ziekten" te Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en omstreken Heenvliet
Ziekenfonds voor den arbeiders, opgericht door Nolen en Simons, onder de zinspreuk "Om aan den Arbeid' stand enz." Heerjansdam
Particuliere Doktersbus Heinenoord
Werklieden-Vereeniging "Eendracht maakt Macht" Hekelingen
Dokterbus te Lange Ruigeweide, geneesheer W. Poolman Hekendorp
Fonds "Zorg der Kranken" onderafdeeling der Vereeniging van werklieden aan de Rijkswerf te Hellevoetsluis "Wilhelmina" Hellevoetsluis
Groote Zieken en Begrafenisbus Hellevoetsluis 1798
Kleine Zieken en Begrafenisbus Hellevoetsluis 1798
Ziekenbus, verbonden a/d particuliere werklieden-vereeniging "Eendracht" Hellevoetsluis
Ondersteuningsfonds bij ziekte en ongelukken te Nieuw-Helvoet Helvoet (nieuw)
Vereeniging voor Ziekenverpleging door Med. Doets Hendrik-Ido-Ambacht
Ziekenfonds van de scheepssloopers Hendrik-Ido-Ambacht
Doktersbus van den geneesheer C.D. Cramer Heukelum
Fonds tot ondersteuning van werklieden der firma H.H. van Waveren, onder den naam "Ondersteuningsfonds" Hillegom
Vereeniging "Ziekenfonds" Hillegom 1899
Ziekenfonds "Hulp in Nood" Hillegom
Ziekenfonds "Voorzorg" van Dr. P. Vermeulen, arts Hilligersberg
Ziekenfonds der Cementsteenfabriek Hilligersberg
Ziekensocieteit "Hillegonda" geneesheer J.P. Velderman Hilligersberg
Begrafenisfonds der Gist en Spiritusfabriek, Oliefabriek en Drukkerijvennootschap van Marken Hof van Delft
Ziekenfonds der Gist en Spiritusfabriek en Drukkerijvennootschap van Marken Hof van Delft 1880
Onderling Ondersteuningsfonds "Helpt elkander" Hoogvliet
Afdeeling IJsselmonde van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" IJsselmonde
Algemeene Werkliedenvereeniging "Door het volk, voor het volk" IJsselmonde
Doktersbus v/d geneesheer A.J. van Wagtendonk, arts IJsselmonde
Plattelandsch Begrafenisfonds IJsselmonde
Werklieden-Vereeniging "Excelsior" IJsselmonde
Christelijke Werkliedenvereeniging "de Eendracht" te Katwijk aan Zee Katwijk
Visschersfonds "Katwijk aan Zee" Katwijk
Ziekenfonds genaamd "Katwijk en omstreken" Katwijk
Ziekenfonds van den heer J. Wulting Katwijk
Doktersbus van den geneesheer te Kethel en Spaland Kethel en Spaland
Vereeniging "Tot ondersteuning bij Ziekten" Kethel en Spaland
Doktersbus van den anderen geneesheer Klaaswaal
Doktersbus van den geneesheer te Klaaswaal Klaaswaal
Ziekenfonds onder de Zinspreuk "Uit Voorzorg" van den geneesheer W.A. Baar Koudekerke
Ziekenbus onder de zinspreuk "Zorgt voor den Nood" te Krimpen a/d IJssel, geneesheer W.H. Blom Krimpen a/d IJssel
Ziekenfonds "Gebrs. van Walsum" Krimpen a/d IJssel
Ziekenfonds voor de werklieden van de heeren C. v.d. Giessen en Zonen, scheepsbouwmeesters Krimpen a/d IJssel
Geuzencorps "Pro Patria" Krimpen a/d Lek
Ziekenfonds "Voorzorg" te Krimpen a/d Lek, geneesheer N.J. van Dam Krimpen a/d Lek
Ziekenfonds te Krimpen a/d Lek, art's-G. Straver Krimpen a/d Lek
Afdeeling Leerdam en Omstreken van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Leerdam
Algemeen Ziekenfonds, C. Voogd med docts Leerdam
Begrafenisbus, opgericht door het Departement Leerdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Leerdam
Onderling Ondersteuningsfonds voor de werklieden der glasfabriek "Leerdam" Leerdam
Onderling Ondersteuningsfonds voor de werklieden der heeren Jeekel en Co Leerdam
Ziekenfonds der firma Varseveld en Co Leerdam
Afd. Leiden v/d Nederl. R.K. Volksbond Leiden
Bakkersvereeniging "de Vriendschap" Leiden
Begrafenisfonds "Tot Hulp der menschheid" opgenomen in de Leidsche Maatschappij van verzekering op het leven Leiden
Beurs "De Leydsche Gerechtigheid" Leiden
De Nieuwe Societeit van Voorzorg Leiden
Fonds der gezellen ter boekdrukkerij van A.W. Sijthoff Leiden
Fonds der werklieden v/d fabriek der firma J.C. Zaalberg en Zn Leiden
Fonds v/d werklieden a/d fabrieken van gebrs. van Wijk en Co Leiden
Fonds van de werklieden aan de fabriek van J. Scheltema Jzn. te Leiden Leiden
Fonds voor uitkeering v/d afdeeling Leiden v/d Nederl. Bond voor Post- en telegraafbeambten "de Post" Leiden
Gereformeerde Gestreepte Baaiwerkersbus Leiden
Het College van vrouwen kraammoeders Leiden
Kleedermakersvereeniging "Eendracht door Vriendschap" Leiden
Leden v/d Algemeenen Nederl. Timmerlieden Bond Leiden
Leidsche Fabrieksarbeidersvereeniging onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht" Leiden
Meubelmakersvereeniging "Welvaart zij ons doel" Leiden
Onderstandskas bij ziekte voor de afd. "Leiden" v/h Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium" Leiden
Ondersteuningsfonds der vereeniging "Nut en Genoegen" Leiden
Ondersteuningsfonds v/d St. Jozefs-Gezellenvereeniging Leiden
Ondersteuningsfonds v/d werklieden der firma R.H. Beuth en Zonen Leiden
Schilder- en behangersvereeniging "Steun zij ons doel" Leiden
Schoenmakersvereeniging "Door Vriendschap verbonden" Leiden
Slagersvereeniging "Nut en Vriendschap" Leiden
Smeden- en koperslagersvereeniging "Nut door Vriendschap" Leiden
Timmerlieden- en meubelmakersvereeniging te Leiden Leiden
Timmerliedenvereeniging "Vooruit" Leiden 1907
Tuinders- en Bloemisten vereeniging "Door Eendracht verbonden" Leiden
Typografische vereeniging "Laurens Jansz Coster" Leiden
Vereeniging "Hulp door Vriendschap" opgericht te Leiden door de Tabakswerkers Leiden
Vereeniging van de H. Elisabeth Leiden
Vereeniging van Kappers en Barbers onder de zinspreuk "Hulp en Vriendschap" Leiden
Werkliedenvereeniging "Eendracht zij ons Doel" Leiden
Zieken- en Begrafenisfonds "Boerhave" Leiden
Zieken- en Begrafenisfonds "Hulp in Lijden" Leiden
Zieken en Begrafenisfonds onder de zinspreuk "Zorgt in den tijd" Leiden
Zieken en Begrafenissocieteit "Tot Hulp der Menschheid" Leiden
Zieken en Overlijdingsfonds "Eendracht maakt Macht" Leiden
Ziekenfonds "Eigen Hulp" van de werklieden der Leidsche Katoenvlechterij en nettenfabriek voorheen Jaeger en Co Leiden
Ziekenfonds "tot hulp der menschheid" Leiden
Ziekenfonds en fonds tot uitkeering bij overlijden v/d werklieden der Kon. Nederl. Grootsmederij te Leiden Leiden
Ziekenfonds v/d afd. Leiden v/h Alg. Ned. werkl. verbond Leiden
Ziekenfonds v/d werkl. a/d fabriek van Vervoort en van Cranenburgh Leiden
Ziekenfonds v/d werklieden der firma Jan Zuurdeegen en Zn Leiden
Ondersteuningsfonds der Werkliedenvereeniging "Patrimonium" afdeeling Leiderdorp en omstreken Leiderdorp
Ziekenbus "Tijdige Voorzorg" Leiderdorp
Ziekenfonds "Ieder zijn plicht" Leiderdorp
Ziekenfonds der werklieden van de Maatschappij "de Zijl" Leiderdorp
Ziekenfonds voor de werklieden der Naamlooze Vennootschap "Steenfabriek Ouderzorg" Leiderdorp
Ziekenfonds voor Leimuiden en omstreken van C. van Altena, arts Leimuiden
Gemeenschappelijk fonds tot steuning bij ziekte en ongevallen der werklieden in dienst van de Naaml. Vennootschap "Bouwmaterialen" afdeeling Lekkerkerk, voorheen N. Luyten Lekkerkerk
Ziekenbus voor de werf v/d Heer F. van Duivendijk Lekkerkerk
Ziekenfonds der Heeren J. de Gruijter en Zonen Lekkerkerk
Ziekenfonds van Dr. A. Vonck Lekkerkerk
Algemeen Nederl. Begrafenisfonds, opgericht door het Algemeen Nederlandsch Werkl. verbond Lekkerland (Nieuw)
Doktersbus van den geneesheer W.C. Knappert, arts Lekkerland (Nieuw)
Werkliedenvereeniging "Eendracht maakt Macht" te Kinderdijk Lekkerland (Nieuw)
Werklieden-Ziekenfonds van het établissement "Fop Smit" te Kinderdijk Lekkerland (Nieuw)
Ziekenfonds der firma: de stoomolieslagerij "de Toekomst" Lekkerland (Nieuw)
Ziekenfonds der werklieden, in dienst van J. en K. Smit Lekkerland (Nieuw)
Ziekenfonds van de firma Diepeveen Lels en Smit, thans Naaml. Venn. Machinefabriek te Kinderdijk Lekkerland (Nieuw)
Arbeiders-Ziekenfonds "Boaz" Lier (de)
Ziekenfonds van den geneesheer Lier (de)
Ondersteuningsfonds bij ziekte, gevestigd te Lisse Lisse
Ziekenfonds te Lisse Lisse 1892
Ondersteuningsfonds voor het personeel der Westlandsche stoomtramwegmaatschappij Loosduinen
Ziekenfonds "De Voorzorg" van den arts J.J.A.L. van Luik Loosduinen
Ziekenfonds "Helpt U zelven" van den arts J.W. Perk Loosduinen
Vereeniging "Eensgezindheid" Maasdam
Ziekenfonds "Maasdam" te Maasdam Maasdam
Maatij tot voorziening in genees- en heelkundige behandeling, onder de zinspreuk "Trouw moet blijken" Maassluis 1855
Werkmansvereeniging "Eendracht maakt macht" Maassluis
Ziekenfonds Maassluis 1889
Ziekenfonds "Maassluis" Maassluis 1894
Onderling Begrafenisfonds Middelharnis
Werklieden-Vereeniging "Onderlinge Hulp" te ter Heyde, gemeente Monster Monster
Ziekenfonds ten behoeve van den arbeidenden stand, Dr. J.A. van den Brink, arts Monster
Fonds tot uitkeering van begrafeniskosten Moordrecht
Ziekenfonds "Moordrecht" Moordrecht
Ziekenfonds van de afdeeling "Moordrecht" en "Gouderak" v/h Alg. Nederl. werkliedenverbond Moordrecht
Vereeniging "Hulp en Voorzorg" Naaldwijk
Ziekenbus Nieuwenhoorn
Nieuwerkerksche Werkliedenvereeniging "Ondersteuning zij ons doel" Nieuwerkerk a/d IJssel
Ziekenfonds, J.C. Bom, arts Nieuwerkerk a/d IJssel
Ziekenfonds "Hulp bij Ziekten", J. Baart de la Faille, arts Nieuwkoop
Ziekenfonds, J.W.R. Koch, arts Nieuwveen
Algemeen Ziekenfonds, Dr. A. Kervel Wzn Noordwijk
Ziekenbus der Kamer van Zaken Numansdorp
Ziekenfonds van den geneesheer C. Flohe Numansdorp
Vereeniging "Moederlijke Liefdadigheid" Oegstgeest
Ziekenfonds te Oegstgeest Oegstgeest
Onderling Begrafenisfonds Ooltgensplaat
Werklieden-Vereeniging "Werkmans Zorg" Ouderkerk a/d IJssel
Afdeeling Oudewater en omstreken, der Zuid-Holl. vereeniging "Het Groene Kruis" Oudewater
Lijndraaiersbeurs te Oudewater Oudewater
Onderling Ziekenfonds der werklieden van de Machinefabriek "de Hollandsche IJssel" Oudewater
Onderling Ziekenfonds der werklieden van de Ouderwatersche stoomwasscherij Oudewater
Ziekenfonds Dr. G.H. van Waasbergen, arts Oudshoorn
Christelijke Jongedochters-Vereeniging "Dorkas" Overschie
H. Martinus-Bond (uitkeeringsfonds bij ziekte) Overschie
Overschiesche Werklieden-Vereeniging 'De Wederzijdsche Hulp" Overschie
Christelijke Vereeniging "Draagt elkanders lasten" Papendrecht
Onderling Ziekenfonds "Elkanders Hulp" Papendrecht
Onderling Ziekenfonds "Steun elkaar" Papendrecht
Ziekenfonds Dr. E. Brandts Papendrecht
Ziekenfonds J.A. Rolloos, arts Papendrecht
Het Onderling Ondersteuningsfonds onder de zinspreuk "Hulp in Nood" tot het uitkeeren van gelden in geval van ziekte Pernis
Vereeniging voor het fonds tot ondersteuning van behoeftige zeelieden of hunne nagelaten betrekkingen Pernis
Pijnackersche Werklieden-Vereeniging "Eigen Hulp" Pijnacker
Ziekenfonds te Pijnacker c.a. J.W. v.d. Horst, arts Pijnacker
Onderling Ondersteuningsfonds "Hulp in geval van ziekte" Poortugaal
Ziekenfonds te Poortugaal en Hoogvliet Poortugaal
Ziekenfonds geneesheer C.A. van Hees Puttershoek
Ziekenfonds arts J.A. Schreuder Reeuwijk
Doctersbus, J. van IJzendoorn, arts Rhoon
Vereeniging "Hulpbetoon" Rhoon
Fonds tot uitkeering van gelden bij ziekten en overlijden (Reederij "Onderneming Arie Smit") te Slikkerveer, gem Ridderkerk Ridderkerk
Instelling tot levensverzekering van de geemployeerden der N.V. "Stoombootreederij op de Lek" te Slikkerveer Ridderkerk
Onderstandskas voor zieken en gewonde leden, in de afdeeling Rijsoord, gem Ridderkerk, van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" Ridderkerk
Werklieden-Vereeniging "Elkanders Hulp" Ridderkerk
Werklieden-Vereeniging "Hulp in Nood", onderafdeeling v/h Alg. Nederl. verbond te Slikkerveer Ridderkerk
Zieken- en ongelukkenfonds "Onderlinge Hulp" Ridderkerk
Ziekenfonds voor werklieden van de fabriek van breewerk en ijzeren klinknagels Joh. Smit te Slikkerveer Ridderkerk
Ziekenfonds, gehouden door de firma Boele en Pot, te Bolnes, gem Ridderkerk Ridderkerk
Ziekenfonds, gehouden door de firma Gebrs Pot te Bolnes Ridderkerk
Ziekenfonds Rijnsaterswoude
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. A.J. van Walsem Rijnsburg
Fonds voor genees- en verloskundige hulp Dr. Folmer Rijswijk
Ziekenfonds ten behoeve van den arbeidenden stand Dr. F.H.A. Vermeulen, arts Rozenburg
Werkliedenvereeniging "Door Eendracht sterk" 's-Gravendeel
Begrafenisfonds van de Afdeeling ''s-Gravenzande van den Christelijken Nationalen werkmansbond 's-Gravenzande
Onderlinge Levensverzekering van de Afdeeling ''s-Gravenzande van den Christelijken Werkmansbond 's-Gravenzande
Werklieden Ziekenfonds 's-Gravenzande
Afdeeling Sassenheim en Omstreken van het Nederl. werkliedenverbond "Patrimonium Sassenheim
Ondersteuningsfonds voor behoeftige zieken en herstellenden Sassenheim
Ondersteuningskas bij ziekte der afd. Sassenheim en Omstreken van "Patrimonium" onder de zinspreuk: Pred. 9: 10a, ook voor niet-leden van Patrimonium Sassenheim
Ziekenfonds Dr. A.G. Metzlar, arts Sassenheim
Afdeeling Schiedam van het Nederl. werkliedenverbond "Patrimonium" Schiedam
Algemeene Werkliedenvereeniging "Door Eendracht grooter" Schiedam
Begrafeniscontract "De Eensgezindheid" Schiedam
Begrafeniscontract "Door liefde en voorzorg" Schiedam
Begrafeniscontract "Momento Mori" Schiedam
Begrafeniscontract "Uit Voorzorg" Schiedam
Begrafeniscontract "Voorzorg en Hulpbetoon" Schiedam
Begrafeniscontract "Wij brengen d'aard terug enz." Schiedam
Begrafenisfonds "Belangstelling in onze stadgenooten" Schiedam
Fonds der machinefabriek van de firma S.J. Vincent en Co Schiedam
Het onderling verzekeringsfonds voor zieken, genaamd "Het vertrouwen" Schiedam 1857
IJzer- en metaalbewerkersvereeniging "Onderlinge Hulp" Schiedam
Maatij ter verzorging van genees- en heelkundige behandeling en begrafeniskosten "Nut en Voorzorg" en "Overeenstemming" Schiedam
Metaalbewerkers Vereeniging "St. Eloy" Schiedam
Ondersteuningsfonds bij ziekte der Schiedamsche afdeeling van den Ned. R.K. Volksbond Schiedam
Ondersteuningsfonds bij ziekten van den Nederl. R.K. Volksbond te Schiedam Schiedam
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Schiedam van den Christelijken Nationalen Werkmansbond Schiedam
Schiedamsche bakkersgezellenvereeniging "de Morgenster" Schiedam
Schildersvereeniging "Voorzorg" Schiedam
Societeit "de Harmonie" Schiedam
Societeit "de Hoop": "In ziekte, smart en pijn, gezondheid te hergeven, enz." Schiedam 1843
Societeit "De Kunst, die God, enz." Schiedam 1835
Societeit "Eendracht maakt macht" Schiedam 1869
Societeit "Hulpfonds van geneeskundige verzorging" Schiedam
Societeit "Nut en Voorzorg" Schiedam 1822
Societeit ter geneesk. verzorging "Waar men met ijver werkzaam is enz." Schiedam
Societeit ter geneeskundige verzorging "Te helpen, die in nood, enz." Schiedam 1820
Typografen-vereeniging "Adelphismus" Schiedam
Doktersbus Schipluiden
Werkliedenvereeniging "Door Eendracht sterk" Schipluiden
De afdeeling Fonds tot uitkeering aan werklieden bij ziekte of invaliditeit, van de Vereeniging "Onderling belang" Schoonhoven
Inrichting ter verleening van hulp aan zieken, gebrekkigen en bejaarden, en tegemoetkoming in begrafeniskosten "Tot hulp in Lijden" der Nijverheids-Vereeniging voor goud- en zilversmeden Schoonhoven
Ondersteuningsfonds der afdeeling Schoonhoven van het Algemeen Nederl. werkliedenverbond Schoonhoven
Vereeniging "Onderling Belang" Schoonhoven
Ziekenfonds Dr. Gallandat, arts Schoonhoven
Ziekenfonds J.C. Oldenboom, arts Schoonhoven
Ziekenfonds van de werklieden, werkzaam op de sigarenfabriek van J.W. Valk en Zoon Schoonhoven
Algemeen Ziekenfonds "Sliedrecht" Sliedrecht 1892
Werklieden-Vereeniging "Algemeen Belang" Sliedrecht
Begrafenisfonds Sommelsdijk
Onderling Ziekenfonds Overflakkee en Goedereede Sommelsdijk
Ziekenfonds S. Knöps, arts Sommelsdijk
Werkliedenvereeniging "Help U zelven" Spijkenisse
Doktersbus Stad aan 't Haringvliet
Ziekenbus Stellendam
Ziekenfonds, J. van der Wielen, arts Stolwijk
Vereeniging "Ziekenhulp" te Leidschendam gemeente Stompwijk en Veur Stompwijk
Vereeniging onder de zinspreuk "Gepaste Voorzorg" te Leidschendam (gem. Stompwijk en Veur e.o.) geneesheeren: P. Huyser en C.J.H. de Wik Stompwijk
Werklieden-vereeniging "Draagt elkanders lasten" te Strijensas Strijen
Werklieden-vereeniging "Helpt elkander" te Strijen Strijen
Ziekenfonds Ter Aar
Ziekenfonds, W. Sneyders de Vogel, arts Tonge (oude)
Ziekenfonds, W.J. Arends, arts Tonge (oude)
N.V. Levensverz. Maatij Zuid Holland Vianen
Ziekenfonds der afd. Vianen van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" Vianen
"Hollandia", Hollandsche fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen Vlaardingen
Afdeeling Vlaardingen van den Algemeenen Nederlandschen Kuipersgezellenbond Vlaardingen
Kuipersgezellen Vereeniging "Wij streven naar verbetering" Vlaardingen
Onderling Ondersteuningsfonds "Het Algemeen belang" Vlaardingen
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederlandschen R.K. Volksbond Vlaardingen
Pensioen-, weduwen- en weezenfonds der werkmansvereeniging "Bid en Werk" Vlaardingen
Timmerlieden-Vereeniging "Arbeid adelt" Vlaardingen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het visschers weduwen en weezenfonds Vlaardingen
Ziekenfonds "Tot nut en voorzorg" Vlaardingen
Ziekenfonds "Vlaardingen", Dr. L.W.H. Tjeenk Willink Vlaardingen
Ziekenfonds "Voorzorg" Vlaardingen
Ziekenfonds "Ziekenzorg", C.H. Hoogenboom, arts Vlaardingen
Werklieden-vereeniging "Eendracht maakt macht" Voorburg
Fonds ter voorziening bij ongesteldheid van het personeel van de Kon. Nederl. fabriek van gouden en zilveren werken van J.H. van Kempen en Zonen Voorschoten 1859
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederl. R.K. Volksbond te Voorschoten Voorschoten
Ondersteuningsfonds voor de leden van den R.K. Volksbond, afdeeling Voorschoten Voorschoten
St. Barbara-Vereeniging, onderafdeeling van den Ned. R.K. Volksbond, afd. Voorschoten Voorschoten
Weduwenfonds van het personeel van de Kon. Ned. fabriek van gouden en zilveren werken en der magazijnen van J.H. van Kempen en zonen Voorschoten
Ziekenfonds Voorschoten 1870
Spaarfonds aan de Machinefabriek Reineveld Vrijenban
Ziekenfonds aan de Machinefabriek Reineveld Vrijenban
Ziekenfonds der Vennootschap "Flesschenfabriek Delft" Vrijenban
Ziekenfonds van het personeel der Nederl. Cementsteenfabriek Vrijenban
Vereeniging "De Werkman" Waddinxveen
Ziekenfonds, H. Blanken Johs zn, arts Waddinxveen
Ziekenfonds, J. Bruins Slot, arts Waddinxveen
Ziekenfonds Warmond
Ziekenfonds Wassenaar
Ziekenvereeniging en ondersteuningsfonds "Hulp in nood" Wassenaar
Ziekenfonds Wateringen
Doctersbus van den geneesheer C. de Feyter Woerden
Doctersbus van den geneesheer P.C. Verkerk Woerden
Doctersbus van den geneesheer W.J. Slagter Woerden
Fonds voor het verleenen van onderlingen bijstand in geval van ziekte of verwonding en bij overlijden van de kleermakers bij het Centraal Magazijn van militaire kleeding en uitrusting Woerden
Vereeniging "Onderlinge Hulp" Woerden
Zieken- en Begrafenisbeurs der steen- en pannebakkersknechts en andere werklieden in den omtrek van Woerden Woerden
Zieken- en Begrafenisbeurs der steen- en pannebakkersknechts en andere werklieden in den omtrek van Woerden Woerden
Ziekenbus "Uit Voorzorg" Woubrugge
Ziekenfonds Zegwaard
Werklieden-Vereeniging "Hulp in Nood" Zevenhuizen
Ziekenfonds Dr. H.J. de Witt, arts Zevenhuizen
Doktersbus van den geneesheer Dr. W.J.C. van Bouwdijk Bastiaan Zoeterwoude
Ziekenfonds, H.G. Hofman, arts Zuidland
Onderstandskas bij ziekten voor werklieden, uitgaande van "Patrimonium" afd. Zwammerdam en omstreken te Zwammerdam Zwammerdam
Ondersteuningsfonds bij Ziekte en ongelukken Zwartewaal
Ziekenfonds Zwijndrecht
Ziekenfonds "De Onderlinge Ondersteuning" Zwijndrecht

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.