Bestaande fondsen in Groningen in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Groningen waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 211 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Onderling Fonds voor zieken te Adorp Adorp
Fonds voor zieken, opgericht door de leden van het plaatselijk Nut Aduard
Onderling Ziekenfonds te Den Horn Aduard
Ziekenfonds te Aduard Aduard
Kas "Hulp in Nood" der werkliedenvereeniging "Draagt elkanders Lasten" Appingedam
Onderling Begrafenisfonds "Eendracht" Appingedam
Ondersteuningsfonds "Holly" aan de stoomtimmerfabriek te Appingedam Appingedam
Ondersteuningsfonds bij ziekte der werkliedenvereeniging "Harmonie" te Appingedam Appingedam
Ondersteuningsfonds der werkliedenvereeniging "Draagt elkanders Lasten" Appingedam
Vereeniging "Onderling Ziekenfonds" Appingedam 1890
Ziekenfonds "Onderling Zelfhelp" der werkliedenvereeniging "Harmonie" Appingedam 1877
Onderling fonds voor zieken te Baflo, Rasquert en Tinallinge, in den regel betiteld met "zelfhelp" Baflo
Ziekenfonds opgericht door het Plaatselijk Nut te Baflo Baflo
Ondersteuningsfonds bij Ziekte "Patrimonium" afdeeling Bedum Bedum
Vereeniging "Doktershulp" Bedum
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte door het Departement Bedum Bedum
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte, opgericht door het departement Onderdendam Bedum 1894
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" te Beerta Beerta
Ziekenfonds te Nieuw Beerta Beerta
Ziekenfonds opgericht door het departement Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Bellingwolde
Christ. Werkliedenvereeniging "Draagt elkanders Lasten" te Spijk Bierum
Dokters en Ondersteuningsfonds "Eendracht maakt Macht" te Holwerden Bierum
Doktersfonds "Godline" te Godline Bierum
Doktersfonds "Helpt elkander" te Spijk Bierum
Ondersteuningsfonds "Moed en volharding" te Godline Bierum
Ondersteuningsfonds der werkliedenvereeniging "Het Noorden" te Bierum Bierum
Begrafenisfonds "Momento Mori" van de werkliedenvereeniging "Excelsior" te Delfzijl Delfzijl
Ondersteuningsfonds van de werkliedenvereeniging "Helpt elkander" te Delfzijl Delfzijl
Vereeniging "Gemilath Gosadin" Kablamin te Delfzijl Delfzijl
Volksverzekeringsbank "Oldambt" te Delfzijl Delfzijl
Werkliedenvereeniging "Zelf Help" voor Heveskes-Heiwerd-Oterdum Delfzijl 1889
Zeeliedenvereeniging "Noordster" te Delfzijl Delfzijl
Zeemans-College "de Vereeniging" te Delfzijl Delfzijl
Ziekenfonds "Voorzorg" van de werkliedenvereeniging "Excelsior" te Delfzijl Delfzijl 1888
Ziekenfonds te Pieterburen-Westernieland Eenrum
Ziekenfonds voor het Kerspel Eenrum opgericht door het Dep. te Eenrum der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Eenrum 1889
Fonds voor zieken opgericht door de leden der vereeniging Plaatselijk nut te Ezinge Ezinge
Onderling fonds voor zieken te Feerwerd Ezinge
Onderling Ziekenfonds te Garnwerd Ezinge
Finsterwolder Ziekenfonds te Finsterwolde Finsterwolde
Onderling Ziekenfonds te Grijpskerk Grijpskerk
Onderling Ziekenfonds te Kommerzijl Grijpskerk
"Vooruitgang zij ons doel" Algemeen Groninger werkliedenvereeniging, zes formulieren, I Ondersteuningsfonds, II Weduwenwerkliedenfonds, III Verzekeringsfonds "Vrijen dokter en apotheker", IV Ziekenfonds "Hulp in Nood", V Besmettelijke ziekenfonds "Voorzorg", VI Begrafenisfonds "een ieder voordeel" Groningen
Afdeeling Groningen van het Nederlandsch Bakkersgezellen ziekenfonds Groningen
Algemeen Groninger Ziekenfonds Groningen 1892
Algemeene Groninger Levensverzekeringsmaatschappij Groningen
Groninger Begrafenisfonds "Zorg voor den dag dien gij niet beleeft" Groningen
Handelsreizigersvereeniging "Mercurius" Groningen
IsraŽl. Vereeniging "Biklur Golin Kabranim" Groningen
Lees en Ziekenzorg, 4de afdeeling van de Vereeniging de Bijenkorf Groningen
Maatschappij "Voorzorg en steun des ouderdoms" Groningen
Ondersteuningsfonds der Anti sociaal democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel "Recht en Plicht" Groningen
Ondersteuningsfonds der vaste werklieden aan de gemeentelijke gasfabriek Groningen
Ondersteuningsfonds voor onderwijzers in de provincie Groningen Groningen
St. Barbarafonds, onderdeel van de vereeniging de Bijenkorf Groningen
Stukadoorsgezellenvereenigng te Groningen Groningen
Typografische fonds "ter tegemoetkoming bij sterfgevallen" Groningen
Vereeniging "Gemiloeth Chasidim Kabranini" Groningen
Weduwen- en Weezenfonds voor onderwijzers in de provincie Groningen Groningen
Wolters' Ziekenfonds Groningen
Ziekenfonds "de Samenwerking" bestaande uit vijf afdeelingen: I afdeeling "Groningen" suikerraffinaderij van W.A. Scholten, II afdeeling "Zuidbroek" aardappelmeelfabrieken te Zuidbroek, III afdeeling Foxhol voor de aardappelmeelfabriek Eureka te Foxhol, IV afdeeling Sappemeer, V afdeeling Klazinaveen Groningen
Ziekenfonds "St. Elisabeth" onderafdeeling der R.K. Werkliedenvereeniging "St. Joseph" Groningen 1900
Ziekenfonds "Ziekenhulp" Groningen 1893
Ziekenfonds der afdeeling Groningen van den Nederlandschen Steenhouwersbond Groningen
Ziekenfonds der Meubelmakersgezellenvereeniging "Eendracht" Groningen
Ziekenfonds opgericht door het Algemeen Collectantengezelschap der Nederduitsch Hervormde gemeente Groningen 1858
Ziekenfonds Sigarenfabriek H. Lieftinck Groningen
Ziekenfonds van de afdeeling Groningen van het Nederl. Werkl. verbond "Patrimonium" Groningen
Ziekenfonds voor bedienden van boekverkoopers, enz Groningen
Ziekenfondsvereeniging "Draagt elkanders Lasten" Groningen 1889
Ziekenfonds te Sebaldeburen Grootegast
Ziekenfonds opgericht door "het plaatselijk Nut" Haren
Krankenkas der werkliedenvereeniging der Fabriek "Wilhelmina" Hoogezand
Onderling Begrafenisfonds der werkliedenvereeniging Hoogezand en Sappemeer Hoogezand
Weduwen- en weezenfonds der werkliedenvereeniging Hoogezand en Sappemeer Hoogezand
Ziekenfonds "Broederhulp" opgericht door fabriekswerklieden te Hoogezand Hoogezand
Ziekenfonds "Hulp in Nood" te Hoogezand-Martenshoek Hoogezand
Ziekenfonds "Onderlinge Steun" te Kiel-Windesheim Hoogezand
Ziekenfonds "Selfhelp" Hoogezand
Ziekenfonds aan de fabriek firma Beukema en Co Hoogezand 1900
Ziekenfonds aan de papierfabriek Hooiter en Beukema Hoogezand
Ziekenfonds Werkliedenvereeniging Hoogezand en Sappemeer Hoogezand
Ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" Hoogkerk
Ziekenfonds der Beetwortelsuikerfabriek Hoogkerk 1898
Doktersfonds der werkliedenvereeniging te Landeweer en Eppenhuizen Kanters
Werkliedenvereeniging "Eendracht maakt Macht" Kanters
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging te Landeweer en Eppenhuizen Kanters
Onderling Ziekenfonds te Hornhuizen Kloosterburen
Ziekenfonds te Kloosterburen Kloosterburen
Begrafenisfonds "Leek, Midwolde, Notap" Leek
Ziekenfonds "Leek, Midwolde, Notap" Leek
Doktersfonds te Warfhuizen Leens
Doktersfonds verbonden aan het ondersteuningsfonds in het kerspel Leens Leens
Onderling fonds voor Zieken te Warfhuizen Leens
Onderling Ziekenfonds voor Mensingeweer en Haarslag Leens
Ondersteuningsfonds ingeval van ziekte bij den werkman in het kerspel Leens Leens 1890
Ziekenfonds in het kerspel Zuurdijk Leens
Ziekenfonds te Schouwerzijl Leens
Doktersfonds der werkliedenvereeniging "Vooruitgang" te Garrelsweer Loppersum
Fonds ter verkrijging van geneeskundige Hulp der vereeniging "Patrimonium" der afdeeling Loppersum Loppersum
Ondersteuningsfonds der werkliedenvereeniging "Eigen Hulp" te Loppersum Loppersum
Ondersteuningsfonds der werkliedenvereeniging "Helpt Elkaar" te Overschild Loppersum
Ondersteuningsfonds der werkliedenvereeniging "Vooruitgang" te Garrelsweer Loppersum
Vereeniging "Eendracht maakt macht" Loppersum
Zieken- en Ondersteuningsfonds der afdeeling Loppersum van het werkliedenverbond Patrimonium Loppersum
Ziekenfonds verbonden aan de afdeeling Patrimonium te Garrelsweer en Wirdum Loppersum
Christ. werkliedenvereeniging "Onze Hulp zij in den naam des Heeren" Middelstum
Ondersteuningsfonds voor zieken Middelstum
Amb. en Werkliedenvereeniging "de goede hoop" Midwolda
Begrafenisfonds der amb. en werkliedenvereeniging "de goede hoop" Midwolda
Christ. werkliedenvereeniging in het belang der Neder. Hervormde Kerk te Oostwold Midwolda
Ziekenfonds opgericht door het plaatselijk Nut te Midwolda Midwolda
Ziekenfonds te Oostwold Midwolda
Doktersbus van den geneesheer Muntendam
Fonds voor zieke- en gewonde werklieden van de afd. Patrimonium Nieuwe-Pekela
Ziekenfonds der vereeniging "Helpt Elkander" Nieuwe-Pekela
Fonds aan de stroocartonfabriek "de Dollard" Nieuwe-Schans 1903
Ondersteuningsfonds voor ziekte enz. van de afdeeling Nieuwolda van Patrimonium Nieuwolda
Werkl. vereeniging Nieuwolda Nieuwolda
Ambachts- en werkliedenvereeniging Noordbroek
Fonds v. vrijen dokter en medicijnen in het kerkdorp Noorddijk
Ziekenfonds in de gemeente Noorddijk Noorddijk
Fonds "Dadelijke hulp" bij ziekte Oldehove
Fonds voor "Uitkeering bij Overlijden" Oldehove
Onderling fonds voor zieken te Oldehove Oldehove
Onderling ziekenfonds te Niehove Oldehove
Onderling fonds voor zieken Oldekerk
Ziekenfonds "Goede Verwachting" te Stadskanaal Onstwedde
Afdeeling "Uitkeering bij overlijden" der werkliedenvereeniging "Helpt U Zelven" Oude-Pekela 1889
Ziekenfonds "Aastroom" aan de papierfabrieken H. Mulder Jzn Oude-Pekela
Ziekenfonds der stroocartonfabriek Ceres Oude-Pekela
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "Helpt U Zelven" Oude-Pekela
Ondersteuningsfonds voor de leden van Patrimonium afdeeling Hoogezand-Sappemeer Sappemeer
Vereeniging "de Samenwerking" Sappemeer
Ziekenfonds "Excelsior" Sappemeer
Begrafenisfonds der werkl.ver. "Eben Haeser" Scheemda
Begrafenisfonds der werkl.vereen "Kent U Zelven" te Westerlee Scheemda
Begrafenisfonds der werkl.vereeniging 'de goede verwachting" Scheemda
Begrafenisfonds der werkliedenvereeniging Zelfhelp Scheemda
Begrafenisfonds Eemta Scheemda
Begrafenisfonds Scheemda Scheemda
Christ. werkliedenvereeniging "Eben Haeser" Scheemda
Lijkwagenvereeniging "Momento Mori" te Nieuw-Scheemda en 't Woar Scheemda
Werkl. vereeniging "Door eendracht sterk" Scheemda
Werkl. vereeniging "Ken U zelven" te Westerlee Scheemda
Werkliedenvereeniging "de goede verwachting" Scheemda
Werkliedenvereeniging Zelfhelp Scheemda
Ziekenfonds der afd. Patrimonium Scheemda
Ondersteuningsfonds bij ziekte der vereeniging "Helpt elkaar" te Overschild Slochteren
Ziekenfonds te Harkstede en Scharwer Slochteren
Vereeniging "Het Doktersfonds" te Stedum Stedum
Vereeniging "Het Doktersfonds" te Westerenden Stedum
Ziekenfonds der Christelijke werkliedenvereeniging Stedum
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "De Voorzorg" te Gasthuizen Stedum
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "Ons Belang" Stedum
Ziekenfonds te Westerenden Stedum
Onderstandskas voor zieke en gewonde werklieden van de afdeeling Ten Post van het Nederlandsch werkliedenverbond Patrimonium Ten Boer
Vereeniging "Doktersfonds" te Ten Boer Ten Boer
Ziekenfonds te Garmerwolde Ten Boer
Ziekenfonds te Phezinge Ten Boer
Ziekenfonds te Phezinge Ten Boer
Ziekenfonds te Ten Boer Ten Boer
Ziekenfonds te Woltersum Ten Boer
Ziekenfonds "Draagt elkanders lasten" te Woldendorp Termunten
Ziekenfonds "Eendracht" te Wagenbergen Termunten
Ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" Termunten
Ondersteuningsfonds in dagen van ziekte van de afdeeling Patrimonium te Uithuizen Uithuizen
Werkliedenvereeniging "Zelfhelp" Uithuizen 1898
Christ. Ziekenfonds "Patrimonium" te Roodeschool Uithuizermeeden
Doktersfonds van den geneesheer Uithuizermeeden
Fonds geneeskundige hulp van de afdeeling Uithuizermeeden van den Christelijken Nationalen werkm.bond Uithuizermeeden
Ondersteuningsfonds der afdeeling Uithuizermeeden van den Christelijk Nationalen werkmansbond Uithuizermeeden
Werkliedenvereeniging "Elieserte" Uithuizermeeden
Werkliedenvereeniging te Ouderschip Uithuizermeeden
Ziekenfonds van het plaatselijk Nut te Uithuizermeeden Uithuizermeeden
Algemeen Ziekenfonds te Ulrum Ulrum
Onderling fonds voor zieken te Niekerk, Houwerzijl en Ewer Ulrum
Ziekenfonds te Vierhuizen Ulrum
Ziekenfonds der Plaatselijke Maatschappij der Nijverheid Usquert
Algemeen Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" Veendam 1889
Naaml. Vennootsch. "De veenkoloniale volksverzekering" Veendam
Ondersteuning van zieken van de werklieden aan de fabrieken Oosterdorp en Westerdiep Veendam
Werkl. vereeniging "Werkmansbloei" Veendam 1902
Zieken- en ondersteuningsfonds aan de aardappelmeelfabriek Wilkens Veendam
Zieken- en ondersteuningsfonds der stroostoffabriek "Phoenix" Veendam
Ziekenfonds der werklieden van de fabriek firma Niehuizen Boon en Co Veendam
Ziekenfonds "Volharding" Warffum
Ziekenfonds van het plaatselijk Nut te Blijham Wedde
Nieuw Ziekenfonds te Stadskanaal Wildervank 1902
Ondersteuning voor zieken "Onderlinge Samenwerking" firma H. Meihuizen en zoon Wildervank
Vereeniging Ziekenzorg Wildervank
Zieken- en ondersteuningsfonds van het Dep. Wildervank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Wildervank 1889
Zieken- en Ondersteuningsfonds voor de werklieden der twee fabrieken van de Leeuwarder Aardappelmeelfabr. te Huizum Wildervank
Ziekenfonds "De Eendracht" der werklieden der Maatschappij "Nijverheid" Wildervank
Algemeen Ziekenfonds Winschoten
Begrafenisfonds der werkl.vereeniging "de Eendracht" Winschoten
Christ. Evangel. werkl.vereen. "Draagt elkanders lasten" Winschoten
Gemengd ziekenfonds "Vooruitgang is Ons Streven" Winschoten
Vereeniging "Onderling Ziekenhulp" Winschoten
Ziekenfonds der werkl.vereeniging "de Eendracht" Winschoten
Doktersfonds te Winsum Winsum
Ziekenfonds te Winsum Winsum
Begrafenisfonds "Hulp en Vriendschap" v.d. werkliedenvereeniging "Eendracht te 't Zandt" Zandt ('t)
Ondersteuningsfonds "Broederlijke Hulp" v.d. werkliedenvereeniging "Eendracht" te 't Zandt Zandt ('t)
Ziekenfonds van Patrimonium te 't Zandt Zandt ('t)
Vereeniging "de Samenwerking" voor ziekte en overlijden Zuidbroek
Ziekenfonds te Zuidbroek Zuidbroek
Ziekenfonds van de afdeeling "Patrimonium, Bidt en Werk" Zuidbroek
Begrafenisfonds van de fabriek Rosema Tonckem en Co Zuidhorn
Onderling fonds voor zieken te Noordhorn Zuidhorn
Onderling fonds voor zieken te Zuidhorn Zuidhorn
Ziekenfonds van de fabriek Rosema Tonckem en Co Zuidhorn

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.