Bestaande fondsen in Limburg in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Limburg waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 75 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Ziekenfonds der sigarenfabriek firma Eng Hennekens Beek
Ziekenfonds der sigarenfabriek firma H. Petera Beek
Ziekenfonds der sigarenfabriek firma Alph. Garé Beek
Ziekenbus van het Broederschap van St. Georgius en Sebastianus Beesel
Vereeniging "Broederschap St. Lambertus" Beesel
Vereeniging "Broederschap St. Ambrosius" Beesel
Ziekenfonds "Door het volk, voor het volk" Echt
Begrafenisbroederschap van den H. Ambrosius Echt
Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij Gennep
Begrafenisfonds van de Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij Gennep
Ondersteuningsfonds van den Nederl. R.K. Volksbond Gulpen
Zieken- en ondersteuningsfonds Heerlen
Mijnwerkersfonds der Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche steenkolenmijnen Heerlen
Ziekenfonds der steenfabriek Beckers, Kolen en Cie Heerlen
Verein der zieken Schmerzen Marias zu Kirchrath Kerkrade
Bruderschaft zum hl Antonius zu Bleyerheide Kerkrade
St. Leonardus Arbeiter-Unterstützungsverein zu Kirchrath Kerkrade
Katholischer Arbeiter Unterstützungsverein zum hl. Joseph zu Bleyerheide Kerkrade
Fonds ter ondersteuning van de arbeiders bij de dominale steenkolenmijnen Kerkrade
Hulpkas ter ondersteuning van de arbeiders bij de dominale steenkolenmijnen Kerkrade
Vereeniging "St. Thomas" te Blerik Maasbree
Ziekenfonds St. Jozef te Blerik Maasbree
Ziekenfonds te Baarloo Maasbree
Broederschap "St. Antonius en St. Urbanus" te Baarloo Maasbree
Ziekenfonds en schutterij "St. Martinus" te Maasbree Maasbree
Zieken en ondersteuningsfonds der Centrale werkplaats van de Staatsspoorwegen te Blerik Maasbree
Ondersteuningskas der Maastrichtsche spijker en draadnagelfabriek voorheen Thomas Regout en Cie Maastricht
Ziekenfonds voor de faienciers der Société Ceramique Maastricht 1863
Algemeen Ziekenkas der vloertegelfabriek Alfred Regout en Cie Maastricht
Ziekenfonds der fabrieken "de Sphinx" v/d firma Petrus Regout en Co Maastricht
Algemeen Maastrichtsch Ziekenfonds van de stadsgeneesheeren Maastricht 1898
Zieken en begrafenisfonds der Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek Maastricht
Ziekenkas van Koster's zonen Maastricht
Schrijnwerkersbeurs St. Joseph Maastricht 1737
IJzer- en metaalwerkersvereeniging St. Eligius Maastricht
Schoenmakersbeurs Maastricht 1760
Ziekenfonds der Papierfabriek Maastricht
Ondersteuningsfonds van het spoorwegpersoneel te Maastricht Maastricht
Ziekenkas van de Porseleinfabriek firma Louis Regout en zoon Meerssen
Kas voor geneeskundige hulp van de Porceleinfabriek firma Louis Regout en zoon Meerssen
Ziekenkas van de papierfabriek Gebr. Tielens en Co Meerssen
Kas voor geneeskundige hulp van de papierfabriek Gebr. Tielens en Co Meerssen 1875
Ziekenkas aan de aardewerkfabriek de Sphinx voorheen Petrus Regout en Co Meerssen
Kas voor geneeskundige hulp aan de aardewerkfabriek de Sphinx voorheen Petrus Regout en Co Meerssen
Broederhulp St. Mathias Posterholt
Broederhulp St. Cornelius Posterholt
Ziekenfonds Roermond
St. Cornelis Broederschap Roermond
Broederschap van St. Rochus Bus Roermond
Broederschap van Barmhartigheid onder bescherming van O.L. Vrouwe Boodschap Roermond
Vernieuwde St. Nicolaas broederschap "Tot Nut van 't Algemeen" Roermond
Ziekenfonds van den R.K. Volksbond Roermond
Onderlinge vereeniging tot ondersteuning bij ongeschiktheid tot werken en overlijden Sevenum
Vereeniging St. Lambertus Swalmen
Broederschap "St. Antonis" Tegelen
Broederschap "St. Martinus" Tegelen
Broederschap Sebastianus te Steyl Tegelen
Vereeniging "tot Ons Heil" Tegelen
Handwerker-Krankenbruderschaft zu Vaals Vaals
St. Antonisbus Venlo
St. Ceciliebus Venlo
St. Silvesterbus Venlo
St. Urbanusbus Venlo
St. Petrus- en Paulusbus Venlo
St. Paulusbus Venlo
St. Petrusbus Venlo
St. Jozefbus of Handwerkgezelschap St. Jozef Venlo
St. Martinusbus Venlo
St. Franciscusbus Venlo
Liefdefonds-H. Familievereeniging Venlo
St. Annabus Venlo
St. Andreasbus of Gezelschap St. Andreus Venlo
Ziekenbus Gasthuis St. Joseph Venlo
Fonds Gerard Linssen Venlo
St. Carolusgezelschap Venlo
Vereeniging "St. Ludovicus" Venray

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.