Bestaande fondsen in Gelderland in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Gelderland waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 244 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Algemeen Ziekenfonds voor Aalten en Bredevoort Aalten
Christelijke Werkliedenvereeniging te Aalten Aalten
Ziekenfonds der firma Beeking en Vaags Aalten
Ziekenfonds der firma ten Dam en Hanschot Aalten
Ziekenfonds der Gebr. Driessen Aalten
Ziekenfonds der pijpen- en stokkenfabriek van W. te Gussinklo Aalten
Ziekenfonds van de H. van Eyck en Zoon te Breedevoort Aalten
Ziekenfonds van Dreessen en Loon Aalten
Ambachts- en Handwerklieden Ziekenfonds te Apeldoorn Apeldoorn
Onderling Ziekenfonds der geemployeerden van het Kon. domein het Loo Apeldoorn
Onderling Ziekenfonds te Hoog Soeren Apeldoorn
Ondersteuningsfonds van Patrimonium Apeldoorn
Schoenmakersvereeniging Krispijn Apeldoorn
Stucadoorsziekenfonds Apeldoorn
Vereeniging het Ziekenfonds Apeldoorn Apeldoorn
Zieken- en Begrafenisfonds der koperfabriek "de Vlijt" te Zevenhuizen Apeldoorn
Ziekenfonds "de Eendracht" Apeldoorn
Ziekenfonds "Jachies" te Ugchelen Apeldoorn
Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" Apeldoorn
Ziekenfonds der papierfabriek "de "Achtentemolen" te Loenen Apeldoorn
Ziekenfonds der R.K. Werkliedenvereeniging H. Willibrordus Apeldoorn
Afdeeling Arnhem van den Nederlandschen Behangers en Stoffeerdersbond Arnhem
Algemeene Afdeeling "Hulpkas" der werkmansvereeniging Arnhem Arnhem
Arnhemsch Ziekenfonds Arnhem 1886
Arnhemsche Handwerkersvereeniging ter ondersteuning van Zieken- en ongelukkigen Arnhem 1864
Behangersvereeniging "Helpt U zelven" Arnhem
Bus, bekend onder den naam van Bus van Bronkhorst Arnhem
De schutterij van St. Anthonys broederschap Arnhem 1438
Fonds tot ondersteuning bij ziekte enz. van den Nederlandschen Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond Arnhem
Levensverzekeringsgenootschap "Prudentia" Arnhem
Maatschappij van Voorzorg bij ziekten en overlijden Arnhem 1836
Maatschappij van Voorzorg bij ziekten en overlijden Arnhem
Metaalwerkersvereeniging "St. Eloy" Arnhem
Onderafdeeling "Hulp bij Ziekte" van de werkmansvereeniging "Arnhem" Arnhem
Onderlinge hulpkas, beschermheeren J.L.A.J. Sprenger en W.H. van Braam, eigenaar der Stoom-Bandfabriek Arnhem
Ondersteuningsfonds bij overlijden der vereeniging "Meubelmakers Eendracht" Arnhem
Ondersteuningsfonds bij ziekte van de vereeniging "Meubelmakers Eendracht" Arnhem
Ondersteuningsfonds bij ziekte van huispersoneel te Arnhem Arnhem
Ondersteuningsfonds bij ziekten van Ziekenfonds van de R.C. Timmerliedenvereeniging St. Jozef Arnhem
Ondersteuningsfonds der Arnhemsche Tramwegmaatschappij Arnhem
Ondersteuningsfonds van het personeel der Ooster Stoomtrammaatschappij Arnhem
Ondersteuningsfonds voor het personeel der Oostertramwegmaatschappij Arnhem
Post- en Telegraafbeambtenvereeniging "Broederschap, Orde en Plicht" Arnhem
Schildersvereeniging "Arnhem" voorheen schildersvereeniging "St. Lucas" Arnhem
Schoenmakersvereeniging "St. Crispinus" Arnhem
Timmerliedenvereeniging Flora en Pomsma Arnhem
Timmerliedenziekenfonds "Eendracht maakt macht" Arnhem
Typografen-Vereeniging "Arnhem" Arnhem
Vereeniging "gemengd Ziekenfonds" Arnhem Arnhem
Vereeniging "Handwerksbloei" Arnhem
Werkliedenvereeniging "Hulp in Nood" Arnhem
Zieken- en ongeluksfonds der Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij Arnhem
Ziekenfonds "door Eendracht sterk" Arnhem
Ziekenfonds bij Nederlandsche Maatschappij voor ziekenverpleging (onderneming van geneesheeren enz.) Arnhem 1886
Ziekenfonds der afdeeling Arnhem van den Nederlandschen Steenhouwersbond Arnhem
Ziekenfonds der Anhemsche Machinale Lijstenfabriek Arnhem
Ziekenfonds der Naamlooze Vennootschap der broodfabriek "Ceres" Arnhem
Ziekenfonds voor den R.K. volksbond Arnhem
Ziekenfonds voor werklieden in dienst van W.J. Stokvis Arnhem
Zieken- en Begrafenisfonds der firma Heining, Schulte en Co Bergh
Fonds tot ondersteuning bij ziekten en ongevallen van den Nederlandschen Internationalen sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond Borculo
Ondersteuningsfonds der ambachtliedenvereeniging "Door Eendracht verbetering" Borculo
Christelijke Werkliedenvereeniging te Hall Brummen 1901
Vereeniging "Onderlinge Hulp" te Eerbeek Brummen 1895
Vereeniging "Ondersteuningsfonds voor werklieden" Brummen 1886
Ziekenfonds der Algemeene Arbeidersvereeniging "Op hoop van zegen" Brummen 1870
Ziekenfonds der papierfabriek "R.J. Huiskamp" te Eerbeek Brummen
Ziekenfonds voor de vaste werklieden der steenfabriek van de firma Beekman en Co Buren
Ziekenfonds "Voorzorg" Buurmalsen
Algemeen Ziekenfonds Culemborg 1865
Culemborgsche protestantsche vereeniging Koningin Wilhelmina Culemborg
Levensverzekeringsmaatschappij Culemborg Culemborg
Onderling Ziekenfonds voor Sigarenmakers en Tabaksbewerkers te Culemborg Culemborg
Ondersteuningsfonds "Onderlinge Bijstand" der R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph Culemborg
Sigarenmakersvereeniging "de troost der Zieken" Culemborg
Ziekenfonds "Hulp bij Ziekte" Culemborg
Dinxperlosche Werkliedenvereeniging Dinxperloo
Ziekenfonds der Deventertapijtfabriek Dinxperloo
Begrafenisvereeniniging van Patrimoniums Uitkeeringsfonds Doesburg
Onderling Ziekenfonds "Helpt U zelven" Doesburg
Uitkeeringsfonds der afdeeling Doesburg van Patrimonium Doesburg
Werkliedenvereeniging T.O.N.C.D.O. Doesburg
Ziekenfonds van de Doesburgsche IJzer- en metaalgieterij Doesburg
Ondersteuningsfonds der Geldersche Stoomtramwegmaatschappij Doetinchem (Stad) 1890
Vereeniging tot ondersteuning bij Ziekte voor den werkenden stand te Doetinchem Doetinchem (Stad)
Zieken- en Ondersteuningsvereeniging "Onderlinge Hulp" der boekdrukkerij van C. Misset Doetinchem (Stad) 1899
Kas "Hulp in Nood der afd. Doorwerth en Heelsum "Ora et Labora" van Patrimonium Doorwerth
Ziekenfonds der afdeeling Doorwerth en Heelsum "Ora et Labora" van Patrimonium Doorwerth
Ziekenfonds voor den werkenden stand te Ochten Echteld
Ondersteuningskas der afd. Ede van Patrimonium Ede
Ziekenfonds "Helpt elkaar" Ede 1889
Onderling Verzekeringsfonds tot afwering van geldelijk nadeel ten gevolge van ziekte en ongevallen Eibergen
Weduwen- en weezenfonds der fabrieken van leder- en drijfriemen voorheen gebr. Prakke Eibergen
Ziekenfonds der artsen ter Braak en de Feyfer Eibergen
Ziekenfonds der Eibergsche Stoombleekerij [voorheen G.J. ten Cate en Zonen] Eibergen
Ziekenfonds der fabriek van leder en drijfriemen voorheen gebr. Prakke Eibergen
Ziekenvereeniging "Onderlinge Hulp" van het personeel der Staatsspoorwegen te Elst Elst
Ondersteunings- en Ziekenfonds voor de drukkerij van A. Hooiberg Epe
Ondersteuningsfonds der ijzergieterij "Industrie" Epe
Ziekenfonds te Epe Epe
Ziekenfonds voor de werkenden stand te Vaassen Epe
Ziekenfonds voor den werkenden stand te Oene Epe
Doktersbus van den geneesheer Dr. J. Schut Ermelo
Zieken- en ongevallenbos der Maatschappij de Veluwe Ermelo
Ziekenfonds der firma Diepenhoek en Reigers te Ulft Gendringen
Ziekenfonds der Ulftsche ijzergieterij der firma Becking en Borgers Gendringen
Begrafenisfonds der vereeniging "providentia" Gent
Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" Gent
Doktersbus van den geneesheer R.J.A. Waanders Groenlo
Doktersbus van den geneesheer Sicherer Groenlo
Fonds der werklieden der onderneming Lasonder Groenlo
Fonds voor de werklieden der Groenlosche Stoomsteenfabriek der firma gebr. Wiegerink Groenlo
Ziekenfonds voor Groesbeek van den Gemeente-Geneesheer Groesbeek
Ziekenfonds der steenfabriek der firma van Lookeren Campagne Haaften 1906
Ziekenbus van den geneesheer Dr. H.H. Numans Harderwijk
Berghuiserpapierfabriek voorheen B. Cramer Heerde
Kraamvrouwenfonds te Heerde Heerde
Ziekenbus van den geneesheer Dr. J.R.S. Hijnen Heerde
Ziekenfonds voor den werkenden stand Heerde
Doktersbus van den jongsten geneesheer Heerewaarden
Doktersbus van den oudsten geneesheer Heerewaarden
Ziekenfonds der gebr. Bodewes, ijzeren scheepsbouw te Lobith Herwen en Aerdt
Werkliedenvereeniging "Onderling Hulpbetoon" Herwijnen
Werkmansvereeniging "Hulp in Nood" Huissen
Ziekenfonds "St. Liduina", afd. van den R.C. Volksbond te Huissen Huissen
Ziekenfonds der Sigarenfabriek La Confiance Huissen
Ziekenfonds "Eigen Hulp" van de firma van der Horst en Aberson te Laag-Keppel Hummelo en Keppel
Ondersteuningsfonds "Onderlinge Hulp" Lichtenvoorde
Algemeen Begrafenisfonds "Lochum" Lochem
Begrafenisfonds "Helpt U Zelven" Lochem
Fonds der Eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek voorheen gebr. Naeff Lochem
Zieken- en Ondersteuningsfonds te Lochum Lochem 1878
Hulpvereeniging Maurik
Ziekenfonds der werklieden der scheepswerf van Bodewes Millingen
Ziekenfonds te Millingen Millingen
Zieken- en Begrafenisbus van het departement Neede der Maatschij. tot Nut van het Algemeen Neede
Zieken- en Begrafenisfonds der fabriek A.J. ten Hoopen en Zoon Neede
Zieken- en Begrafenisfonds der fabriek ter Weeme en Loon Neede
Ziekenfonds te Neede Neede
Zieken- en Ondersteuningsfonds der Vereeniging "De Eendracht" Nijkerk 1900
Ziekenfonds der firma's C.C. Callenbach en G.F. Callenbach Nijkerk
Ziekenfonds der tapijtmaatschappij van L.S. de Leeuw en Zoon Nijkerk
Afdeeling Nijmegen van den Bond van Post en Telegraafbeambten "de Post" Nijmegen
Afdeeling Nijmegen van den Nederlandschen Behangers en Stoffeerdersbond Nijmegen
Afdeeling Nijmegen van het Bakkersgezellenziekenfonds werkliedenvereeniging "Door Eendracht verbetering" Nijmegen 1890
Afdeeling Nijmegen van het Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds (te Amsterdam) Nijmegen
Algemeen Ziekenfonds Nijmegen Nijmegen
Begrafenisfonds "de Eendracht" Nijmegen 1844
Begrafenisfonds onder bescherming der Heilige Familie Nijmegen 1877
Broederschap "de Timmermansbus" Nijmegen
Broederschap "Naastenliefde" Nijmegen 1866
Broederschap "St Joseph" Nijmegen
Broederschap "St. Augustinus" Nijmegen
Broederschap "St. Peter en Paul" Nijmegen
Broederschap St. Dominicus" Nijmegen
Broederschap St. Jean Nijmegen
Broederschap van H. Ignatius Nijmegen 1837
Broederschap Voorzorg Nijmegen
Geldersch Begrafenisfonds Nijmegen
Metselaars en Leidekkersbus Nijmegen
Ondersteuningsfonds der firma E. Meulenberg en Zonen Nijmegen
Ondersteuningsfonds der firma F. Backer Nijmegen
Ondersteuningsfonds der Maatschappij "de Gelderlander" Nijmegen
Ondersteuningsfonds der Nijmeegsche Machinefabriek, fabriek voorheen G.W. Westhaven Nijmegen
Ondersteuningsfonds Naamloze Vennootschap Boek-, Courant en Steendrukkerij, voorheen G.J. Thieme Nijmegen
Stukadoorsziekenfonds Nijmegen
Typografische Vereeniging "Broederhulp" Nijmegen
Vereeniging voor overlijden "Helpt elkander" Nijmegen
Werkliedenvereeniging "Kunst en Vriendschapsleven" Nijmegen 1869
Ziekeninrichting "de Eendracht" Nijmegen
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Pannerden
Christelijke werkliedenvereeniging "Draagt elkanders lasten" te Oosterbeek Renkum
Kas "Hulp in Nood" der afd. "Ora et Labora" van Patrimonium Renkum
Werklieden Ziekenfonds "Help onderling" te Oosterbeek Renkum
Werkliedenziekenfonds te Oosterbeek "St. Joseph" Renkum
Ziekenfonds "Hulp in Nood" te Renkum Renkum
Ziekenfonds der afd. Oosterbeek "Ora et Labora" van Patrimonium Renkum
Ziekenfonds der Arbeiders der papierfabriek "Harlen" te Renkum Renkum
Ziekenfonds Naamlooze Vennootschap Renkum
Velpsche vereeniging van Handwerklieden en Arbeiders "Onderlinge hulp" Rheden
Velpsche Ziekenfonds (onderneming van geneesheeren) Rheden
Vereeniging "Onderlinge Hulp" te Spankeren en Laag Soeren Rheden
Ziekenfonds onder beheer van algemeen armbestuur te Velp Rheden
Ziekenfonds te Dieren Rheden
Ziekenfonds van den geneesheer J.H. Warren Rheden
Christelijke Werkmansbond van Protestantsche ingezetenen van Scherpenzeel en Woudenberg Scherpenzeel
Ondersteuningsfonds der afdeeling Scherpenzeel van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Scherpenzeel
Uitkeeringsfonds afd. Scherpenzeel van den Christ. nationalen werkmansbond Scherpenzeel
Kleermakersgezellenvereeniging "Broederhand geeft kracht" Tiel 1889
Metaalbewerkersvereeniging "St. Eloy" Tiel 1893
Onderlinge Waarborg Maatschappij "de Voorzorg" Tiel
Tielsche klompenmakersvereeniging "Vereende kracht geeft macht" Tiel 1889
Tielsche werkmansvereeniging "vooruitgang zij ons doel" Tiel 1889
Typografische Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Tiel 1877
Ziekenfonds der firma C. Kurz en Co Tiel
Ziekenfonds der vereeniging "de Tabaksplant" Tiel 1889
Ziekenfonds Eerste Nederlandsche Glucose en Caramelfabriek, Verwey en Spoorenberg Tiel
Begrafenisbus der broederschap van St. Andries Ubbergen
Begrafenisfonds St. Martinus te Ooy Ubbergen
Ubbergsche werkliedenvereeniging Ubbergen
Ziekenfonds voor de werklieden der Steenfabriek der firma Fels en Burgers Ubbergen
Ondersteuningsfonds "Draagt elkanders lasten" van Patrimonium te Zetten Valburg
Voorsterfonds Voorst
Ziekenfonds der firma E. Krepel Voorst
Afdeeling "Wageningen" der typografische vereeniging "Arnhem" Wageningen
Christelijke werkmansbond voor leden der Ned. Herv. kerk Wageningen
Handwerkliedenvereeniging "tijdelijke voorzorg" Wageningen
Onderstandsbos der afd. Wageningen van Patrimonium Wageningen
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Wageningen van den Christelijken Nationalen werkmansbond Wageningen
Vereeniging "De Ziekenbus" Wageningen
Werkliedenvereeniging "Nut en Genoegen" Wageningen
Ziekenfonds "Hulp in Nood" Wageningen
Ziekenfonds "Voorzorg" Wageningen
Ziekenfonds der werklieden der firma Lonkhuyzen Wageningen
Ziekenfonds van Opstelten en Co Wageningen
Onderlinge Ziekenbos te Warnsveld Warnsveld
Werkliedenvereeniging Warnsveld-Eefde Warnsveld
Ziekenfonds "Hulp in Nood" Westervoort
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Winterswijk van de Nederlandschen bond van Textielarbeiders Winterswijk
Winterswijksche Timmerliedenvereeniging Winterswijk
Ziekenfonds der firma H. Willink en Co Winterswijk
Ziekenfonds der firma J. Wellink en Paschen Winterswijk
Ziekenfonds der firma J.H. Meyerink en Zonen Winterswijk
Ziekenfonds der firma J.W. Meyerbrink en Co Winterswijk
Ziekenfonds der Stoomwevery-blekerij van H.H. Poppers Winterswijk
Onderling Ziekenfonds der afdeeling "emailleerfabrieken" der fabriek "Vulcaansoord" te Terborg Wisch
Onderling Ziekenfonds voor de afdeeling "IJzergieterij" der fabriek "Vulcaansoord" te Terborg Wisch
Algemeene werkliedenvereeniging "de Toekomst" Zaltbommel
Werkliedenvereeniging "Hulp naar vermogen" Zaltbommel
Ziekenfonds der firma J. Meyer Zaltbommel
Krankenkas der arbeiders der firma Heuning, Schulte en Co Zevenaar
Bond van Conducteurs der brievenmolen "Ons belang" bij de Nederlandsche posterijen Zutphen
Fonds tot onderlinge hulp bij ziekte enz. der firma Thieme en Co Zutphen
Nederlandsche Bond van oud-onderofficieren, afd. Zutphen Zutphen
Nederlandsche Bond van Post- en Telegraafbeambten, afd. Zutphen, V.O.N.I.D.O. Zutphen
Onderling Ziekenfonds, afdeeling der Algemeene arbeidersvereeniging Zutphen
Stedelijk Ziekenfonds te Zutphen Zutphen 1838
Timmerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Zutphen 1901
Vereeniging tot ondersteuning voor weduwen en weezen der gemeente politie te Zutphen Zutphen
Zieken- en Begrafenisfonds van het departement Zutphen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Zutphen
Ziekenfonds "St. Rochus" afdeeling der R.K. werkliedenvereeniging "St. Joseph" Zutphen
Ziekenfonds der afdeeling Zutphen van Patrimonium Zutphen
Zutphensche Bakkersvereeniging Zutphen

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.