Bestaande fondsen in Noord-Holland in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Noord-Holland waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 in totaal 528 organisaties.

De fondsen in Amsterdam vindt u op een aparte webpagina.

Naam Plaats Jaar
Onderlinge Begrafenisfonds "de Eendracht" Aalsmeer
Ondersteuningsfonds "Eigen Hulp" Aalsmeer
Ziekenfonds "Helpt elkander" te Kudelstaart Aalsmeer
Ziekenfonds van den geneesheer A.C. Moulijn Aalsmeer
Ziekenfonds van den geneesheer W. Snethlage Aalsmeer
Algemeen Ziekenfonds voor Alkmaar Alkmaar
Algemeene Nederlandsche Maatschappij van Levensverzekering "Probite" Alkmaar
Alkmaarsche onderlinge schildersbegrafenisvereeniging "Tot een goed einde" Alkmaar
Begrafenisfonds "Het einde bekroont ons doel" Alkmaar
Noord-Hollandsche Levensverzekering Maatschappij Alkmaar
Onderlinge Alkmaarsche Ondersteuningsfonds "Draagt elkanders lasten" Alkmaar
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederl. R.K. Volksbond te Alkmaar Alkmaar
Ondersteuningsfonds der Alkmaarsche IJzer- en Metaalfabriek Alkmaar
Ondersteuningsfonds der scheepswerf en machinefabriek "'t Hondsbosch" Alkmaar
Timmermans Ziekenfonds Alkmaar
Begrafenisfonds "Onderling Hulpbetoon" Andijk
Ondersteuningsfonds te Andijk, enz. Andijk
Vereeniging "Algemeen Belang" Anna Paulowna
Vereeniging "Helpt Elkander" Anna Paulowna
Ziekenfonds van de Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" Anna Paulowna
Onderling Begrafenisfonds Assendelft
Vereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft
Begrafenisfonds Avenhorn
Ziekenfonds "Draagt elkanders lasten" Avenhorn
Onderling Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" te Midden-Beemster Beemster
Vereeniging "Hulp in Nood" Bergen
Onderling Begrafenisfonds Berkhout
Algemeen Ondersteuningsfonds Beverwijk
Algemeen Ondersteuningsfonds Beverwijk 1893
Onderling Zieken- en Begrafenisfonds (opgericht door eenige fabrieksarbeiders) Beverwijk 1841
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte en overlijden Blaricum
Algemeen Ondersteuningsfonds voor werklieden te Overveen, Beschermheer arts J.Ph. Bornmater te Overveen Bloemendaal
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Bloemendaal van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Bloemendaal
R.K. Ziekenfonds te Vogelenzang Bloemendaal
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. D. Bakker te Bloemendaal Bloemendaal
Ziekenfonds van den geneesheer J.Ph. Bornmater te Overveen Bloemendaal
Vereeniging "Onderlinge Hulp" Bovenkarspel
Ziekenfonds "Helpt elkander" Broek op Langendijk
Ziekenfonds van den gemeentegeneesheer Buiksloot
Doktersfonds der Hollandsche Cacao en chocoladearbeiders Bensdorp en Co Bussum
Weduwen en Toeslagenfonds der Hollandsche Cacao en chocoladearbeiders Bensdorp en Co Bussum
Ziekenbus van den geneesheer Bussum
Ziekenfonds der R.K. Werkliedenvereeniging "St. Joseph" Bussum
Ziekenbus van den geneesheer Diemen
Begrafenisfonds van den pastoor Edam
Begrafenisfonds van den pastoor te Volendam Edam
Begrafenissocieteit "Het is door 't overblijvend goed Dat men ons lijk deez' eer aandoet" Edam
Fonds van Voorzorg van de Maatij tot Nut van 't Algemeen Edam
R.K. Begrafenisvereeniging Edam
Egmond's Visschersfonds Egmond aan Zee
Vereeniging "Onderlinge Hulp" Egmond binnen
Ondersteuningskas der afdeeling "Enkhuizen en omstreken" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Enkhuizen
Ziekenfonds Enkhuizen 1844
Begrafenisfonds te Oost-Graftdijk Graft
Vereeniging "de Voorzorg" te Oost- en Westgraftdijk Graft
Vereeniging "Onderlinge Hulp bij ziekte" Graft
Vereeniging "Door Eendracht sterk" Grootebroek
Afdeeling Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp der Coöperatieve Werkliedenvereeniging "Door elkander voor elkander" Haarlem
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Sigarenmakers en Tabakbewerkersbond Haarlem
Afdeeling Haarlem van het Bakkersgezellen Ziekenfonds Haarlem
Afdeeling Haarlem van het Nederlandsch Werklieden Verbond "Patrimonium" Haarlem 1882
Afdeeling Haarlem van het Ziekenfonds van den algemeenen Nederlandschen Typografenbond Haarlem
Algemeen Ziekenfonds te Haarlem Haarlem 1859
Algemeene Noordhollandsche Maatschappij van Levensverzekering Haarlem
Anne Goedkoopfonds voor de behartiging van de belangen van Personeel aan de werf Conrad Haarlem
Begrafenisbos "De Vrijwillige bijeenkomst" Haarlem
Begrafenisbos "de Vrijwillige Liefdebeurs in alles Ghetrouw" Haarlem
Begrafenisbus "de Broederlijke Liefdebeurs" Haarlem
Begrafenisfonds "de Vrijwillige Liefde-Compagnie" Haarlem
Begrafenisfonds der afdeeling Haarlem van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Haarlem
Begrafenisfonds St. Jan de Deo van de afdeeling Haarlem van den Nederl. R.K. Volksbond Haarlem
Bloemist- en Tuinbouwgilde "Door Plichtsbetrachting tot Verbetering" onder patronaat van St. Elisabeth (onderafdeeling van den Nederl. R.K. Volksbond) Haarlem
De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij Haarlem
Eencentsfonds der "Rijtuigbankwerkerij en wielendraaierij" van de Centrale Werkplaats der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij Haarlem
Eerste onderafdeeling "Zorg voor zieken" der vereeniging ter behartiging van de belangen van personeel aan de werf Conrad Haarlem
Godsdienstige Instelling "Gemilut Gasadiem" Haarlem
Haarlemsch onderling Ondersteuningsfonds "Algemeen Belang" Haarlem
Haarlemsch Ondersteuningsfonds Haarlem
Haarlemsche Begrafenissocieteit Haarlem
Haarlemsche Slagersgezellen Vereeniging "Ons Belang" Haarlem
Hulpfonds der Typografische Vereeniging "Tot Nut en Gezellig Verkeer" Haarlem
Kas "Geneeskundige Hulp" der Vereeniging van Kantoor- en Handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem
Kleermakersvereeniging "Onderling Hulpbetoon" Haarlem
Levensverzekeringsmaatschappij Haarlem Haarlem
Liefdebeurs St. Jan de Deo van de afdeeling Haarlem van den Nederl. R.K. Volksbond Haarlem
Metaaldraaiersziekenfonds van het personeel der Centrale Werkplaats der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij Haarlem
Onderling Fonds van uitkeering bij overlijden van Leden-Kosters bij de protestantsche Kerkgenootschappen in Nederland Haarlem
Onderlinge Haarlemsche Meubelmakersvereeniging Haarlem
Onderlinge Smedenvereeniging "Helpt elkaar" Haarlem
Ondersteuningsfonds "Algemeen Belang" Haarlem
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nedrl. R.K. Volksbond Haarlem
Ondersteuningsfonds der Boekdrukkerij Enschede Zn Haarlem
Ondersteuningsfonds der boterfabriek Griendt en Zn Haarlem
Ondersteuningsfonds der Caoutchoucfabriek gebr. Herens Haarlem
Ondersteuningsfonds der chocoladefabriek Droste en Co Haarlem
Ondersteuningsfonds der Haarlemsche Katoenmaatschappij Haarlem
Ondersteuningsfonds der Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebr. Figee Haarlem
Ondersteuningsfonds der rijtuigfabriek J.J. Beynes Haarlem
Ondersteuningsfonds der smederij D.B. Graaff Haarlem
Ondersteuningsfonds der steendrukkerij Enrick en Bruger Haarlem
Ondersteuningsfonds St. Jan de Deo van de afdeeling Haarlem van den Nederl. R.K. Volksbond Haarlem
Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds Haarlem
Schilders- en behangersvereeniging "Hulp buigt den nood" Haarlem
Sigarenmakersvereeniging tot ondersteuning in geval van ziekte Haarlem
Stukadoorsziekenfonds Bruggeman en Martens Haarlem
Timmerlieden- en modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem
Tweede afdeeling der vereeniging ter behartiging van de belangen van personeel aan de werf Conrad Haarlem
Tweede Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering Haarlem
Typografische Vereeniging "de Phenix" Haarlem
Typografische Vereeniging "Tot Nut en Gezellig verkeer" Haarlem
Vereeniging "Eigen Hulp" van draaiers aan de Centrale Werkplaats Haarlem
Vereeniging "Voor en door het volk" Haarlem
Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem
Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel aan de werf Conrad Haarlem
Verzekeringsmaatschappij tot uitkeering bij overlijden "Kennemerland" Haarlem
Vrijwillige Algemeene Begrafenisbus "Mijn glas loopt ras" Haarlem
Warmoezeniers- en Algemeene Begrafenisbus Haarlem
Weduwenfonds "Onderlinge Steun" van de werklieden der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij Haarlem
Weduwenfonds der afdeeling Haarlem van de Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Haarlem
Werkliedenvereeniging "Archimedes" bij de Centrale werkplaats der H.S.H Haarlem
Ziekenfonds der afdeeling Haarlem van de Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Haarlem
Ziekenfonds der afdeeling Haarlem van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Haarlem
Ziekenfonds der afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem
Ziekenfonds der afdeeling Haarlem van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Haarlem
Ziekenfonds der werklieden van de Haarlemsche Gomwasscherij Haarlem
Ziekenfonds van de Loodgieters en zinkwerkersvereeniging "Haarlem" Haarlem
Ziekenfonds voor de werklieden der Haarlemsche Katoenmaatschappij Haarlem
Vereeniging "Helpt Elkander" ten Hontrijk en Polanen Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Ziekenfonds voor Halfweg van den geneesheer Dr. L. Melchior Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Prins Hendrikfonds "Hulp in Nood" te Hoofddorp Haarlemmermeer
Ziekenfonds "Hulp in Nood" te Nieuw-Vennep Haarlemmermeer
Onderling Begrafenisfonds voor Plattelandsgemeenten in Nederland Harenkarspel
Ziekenfonds van de gemeentegeneesheer Harenkarspel
Ondersteuningsfonds "St. Laurentius" Heemskerk
Algemeen Ziekenfonds van den geneesheer Dr. E.A.H. Droog Heemstede
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederl. R.K. Volksbond Heemstede
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. H. Colenbrander Heemstede
Onderling Begrafenisfonds Heerhugowaard
Protestantsch Ondersteuningsfonds bij ziekte Heerhugowaard
Algemeen Heldersche Verzekerings Maatschappij Helder
Algemeene Begrafenismaatschappij Helder
Begrafenisfonds Helder
Begrafenisfonds der Nederlandsche Nationalen Werkliedenvereeniging Helder
Begrafenisfonds der werklieden aan 's Rijks werf te Willemsoord "Door Eendracht Sterk" Helder
Begrafenisvereeniging "De Eendracht" Helder
Onderling Ziekenfonds "Een goed doel" van den Nederl. R.K. Volksbond Helder
Onderlinge Ziekenbus der werklieden van 's Rijkswerf te Willemsoord Helder 1849
Ondersteuningsfonds der afdeeling Helder van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" Helder
Ziekenfonds "Helder" Helder 1849
Ziekenfonds "Helpt elkander" Helder
Broederschap "Draagt elkanders lasten" Hilversum 1798
Doktersbus van den geneesheer Dr. H. Niemeyer Hilversum
Doktersbus van den geneesheer J. Peters Hilversum
Hilversumsche Begrafenisvereeniging Hilversum
Hilversumsche werkliedenvereeniging "Eigen Hulp" Hilversum
Ondersteuningsfonds der houtbewerking van firma Doyeren en Co Hilversum
Ondersteuningsfonds der leerfabriek "Koelit" Brummen en Co Hilversum
Ondersteuningsfonds der machinefabriek Ensink en Co Hilversum
Ondersteuningsfonds der schildersvereeniging "Door Eendracht sterk" Hilversum
Ondersteuningsfonds der tapijtfabriek Andries de Wit Hilversum
Ondersteuningsfonds der tapijtfabriek Brouwer en v.d. Heyden Hilversum
Ondersteuningsfonds der zadelmakerij Horst en de Heus Hilversum
Protestantsche Ziekenbus Hilversum
R.K. Namenbus onder bescherming der H. Driekoningen Hilversum 1863
Uitkeeringsfonds bij overlijden Hilversum
Ziekenbus G.H. van den geneesheer A. Ekker Hilversum 1890
Ziekenfonds "Hulp in Lijden" te Bussum en Hilversum Hilversum
Onderling Begrafenisfonds van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Hoogwoud
Afdeeling van het Nederlandsch Bakkersgezellenziekenfonds Hoorn
Begrafenisfonds Hoorn 1849
Begrafenisfonds "Onderlinge Vriendschap" Hoorn
Hoornsche Ziekenfonds "Volksbelang" Hoorn 1890
Nieuw Hoornsch Ziekenfonds Hoorn
Onderstandskas der afdeeling Hoorn van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Hoorn
Ondersteuningsfonds bij ziekte van de Nederl. R.K. Volksbond te Hoorn Hoorn
Ondersteuningsfonds der stoomkistenfbrieken van C. Graftedijk, genaamd "Helpt elkaar" Hoorn
Timmermansbegrafenisfonds Hoorn
Ziekenbus "Onderling Belang" Hoorn 1895
Ziekenfonds "Helpt U zelf" Hoorn
Ziekenfonds "Voorzorg" Hoorn
Ziekenfonds der firma Gb. Rozendaal Hoorn
Ziekenfonds der West-Friesland Condensed Milk Factory Hoorn
Burgerlijk Buscollege Huizen
Vereeniging "Hulp in Nood" Ilpendam
Ziekenfonds Jisp 1889
Onderling Ondersteuningsfonds Koedijk
Ziekenfonds voor Koedijk van den geneesheer Dr. E.W. Melchior Koedijk
Burger-Vereeniging "Door Eendracht bloeiende" Koog a/d Zaan
Kooger Doodenbos Koog a/d Zaan
Ziekenfonds Koog-Zaandijk Koog a/d Zaan 1897
Begrafenisvereeniging "Geloof, Hoop en Liefde" Krommenie
Burgervereeniging "Hulp in Lijden" Krommenie
Onderling Begrafenisfonds Krommenie
Ondersteuningsfonds der firma D. van Leyden en Zn Krommenie
Ziekenfonds der firma J. Baas en Zoon sigarenfabriek Krommenie
Ziekenfonds der Zaanlandsche Blikfabriek voorheen Woud en Schaap Krommenie
Ziekenfonds van den geneesheer H.J.N. Schoo Krommenie
Ziekenfonds van Verwer's Vernis en Metaalbewerkersbond Krommenie
Begrafenisfonds Kwadijk
Ziekenfonds Kwadijk
Vereeniging "de Voorzorg" te Landsmeer Landsmeer
Vereeniging "Hoop op Zegen" te Watergang Landsmeer
Fondsvereeniging "De onderlinge Ondersteuning" Jan Willard tapijtfabrikant Laren
Fondsvereeniging "De onderlinge Ondersteuning" St. Willard Jr. Tapijtfabrikant Laren
Weversbus Laren
Ziekenfonds der R.K. Werkliedenvereeniging "St. Joseph" Laren
Ziekenfonds van den geneesheer P. van Beuzekom Marken
Begrafenisfonds "Uit Liefde" Medemblik
Begrafenisvereeniging "Onderling Hulpbetoon" Medemblik
R.C. Ziekenfonds Medemblik
Begrafenisfonds van de Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" Middelie
Ziekenfonds van de Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" Middelie
Begrafenisfonds te Oostwoud Midwoud
Ondersteuningsfonds de Oostwoud Midwoud
Begrafenisfonds "Een ieders voordeel" Monnikendam
Begrafenisfonds "Laatste Rust" Monnikendam
Timmermansbegrafenisfonds "Eendracht maakt Magt" Monnikendam
Ziekenfonds opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Monnikendam
Zieken- en Begrafenisbus Muiden
Driekoningenbus Naarden
Fluweelwerkersbus Naarden
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" te Hauwert Nibbixwoud
Begrafenisfonds "Gedenk te sterven" Nieuwendam
Vereeniging "Onvermoeid Vooruit" Nieuwendam
Ziekenbus van den geneesheer Dr. L.A. Faber Nieuwendam
Ziekenfonds "Hulp bij ziekten" van de geneesheer A. Oolgaard Snijder Nieuwer-Amstel
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. J.W.G. Heerstadt Nieuwer-Amstel
Ondersteuningskas der afdeeling Noord- en Zuid-Scharwoude en Oud-Karspel van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Noord-Scharwoude
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Noord-Scharwoude
Algemeen Ziekenfonds van den geneesheer W.G. Annink Obdam
Zieken- en Begrafenisbus van de Maatschappij tot Nut van 't algemeen Oosthuyzen
Begrafenisfonds Oostzaan
Ziekenfonds van den geneesheer H. Boom Oostzaan
Vereeniging "Onderlinge Hulp bij ziekte" Oterleek
Ziekenfonds "Eensgezindheid" der Nederlandsche gasgloeilichtmaatschappij, fabriek "de Hinde" Ouder-Amstel
Ziekenfonds van den geneesheer Th. Kindermann Ouder-Amstel
Vereeniging "Hulp in Nood" Oud-Karspel
Ziekenbus van den gemeentegeneesheer Oud-Karspel
Ziekenfonds Petten 1894
Begrafenissocieteit "Tot steun der overblijvenden" Purmerend
Fonds "Steun in Ziekte" der werkmansvereeniging ¨Vooruit" Purmerend
Ondersteuningsfonds der H. Familie (mannenafd) Purmerend
Ziekenbus "Hulp in Lijden" Purmerend 1828
Ziekenbus "Purmerend" Purmerend
Doktersbus P. Baarslag Ransdorp
Groot Noord Hollandsch Begrafenisfonds Rijp (de)
Ziekenbus van den geneesheer Dr. H.J. van Leeuwen Rijp (de)
Begrafenisfonds "Red U zelven" Schagen
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte Schagen 1894
Vereeniging "Hulp in Nood" Schoorl
Begrafenisvereeniging "Onderlinge Hulpbetoon" te Sloterdijk Sloten
Ziekenfonds der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Sloterdijk Sloten
Ziekenfonds te Sloterdijk Sloten
Ziekenfonds "helpt U zelf" van den geneesheer W. Wije Spaarndam
Admiraal de Ruyterfonds te Oudeschild Texel
Begrafenisfonds "Met een goed doel" te Den Burg Texel
Onderling Begrafenisfonds "Eendracht maakt Macht" te Oosterland Texel
Onderlinge Maatschappij tot uitkeering bij overlijden te Den Hoorn Texel
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" te Den Burg Texel
Vereeniging "Tot Onderlinge Hulp" te Den Hoorn Texel
Vereeniging "Tot ondersteuning bij ziekte" te Oosterend Texel 1872
Vereeniging "Vooruitgang is ons doel" te Den Burg Texel
Ziekenfonds "Bezorgdheid wijkt voor Eendracht" te Oudeschild Texel 1866
Ziekenfonds "Met een goed doel" te Den Burg Texel 1864
Ziekenfonds te Waal Texel
Begrafenissocieteit Uitgeest
Doktersbus van de jongsten geneesheer Uitgeest
Doktersbus van den oudsten geneesheer Uitgeest
Vereeniging "Hulp in Lijden" Uitgeest
Doktersbus van den geneesheer Dr. J.C.P. Eeftinck Uithoorn
Vereeniging "Draagt elkanders lasten" Urk
Algemeen Ziekenfonds van den geneesheer W.G. Immink te Obdam Ursum
Begrafenisvereeniging "Onderlinge Hulp" Ursum
Velsen's Ziekenfonds Velsen 1896
Vereeniging "Onderlinge Hulp" bij de fabriek "Hera" te IJmuiden Velsen
Ziekenfonds van den geneesheer J.L. Winkler Prins te Santpoort Velsen
Ziekenfonds van den geneesheer J.D.N. Boon Venhuizen
Begrafenisfonds "Eendracht maakt Macht" Warder
Ziekenfonds "Helpt elkander" Warder
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Warmenhuizen
Vereeniging "Onderlinge Hulp bij ziekte" Warmenhuizen
Doktersbus van den geneesheer G. Adriani Watersgraafmeer
Ondersteuningsfonds der Gooische stoomtram Watersgraafmeer
Begrafenisfonds der Cacaofabriek C.J. van Houten en Zoon Weesp
Bus "Tot Onderling Nut" Weesp
Ondersteuningsfonds "H. Thomas van Villanova" van den Nederl. R.K. Volksbond Weesp
Ondersteuningsfonds der afdeeling Weesp van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Weesp
Ondersteuningsfonds der Cacaofabriek C.J. van Houten en Zoon Weesp
Ondersteuningsfonds der Fabriek van Machinale Houtbewerking Weesp
Vereeniging voor geneeskundige hulp en begrafenisgeld "Hulp en Trouw" Weesp 1858
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Weesp 1858
Vereeniging "Eenheid onder Ons" te Westzaan Westzaan
Vereeniging "Onderlinge werkmansondersteuning" Westzaan
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. D. Base Wieringewaard
Vereeniging tot uitkeering bij overlijden Wijdenes
Werkliedenfonds te Oost-Knollendam Wormer
Werkliedenvereeniging "Eigen Hulp" te Wormer Wormer
Ziekenfonds te Wormer Wormer 1889
Begrafenissocieteit Wormerveer
Begrafenisvereeniging "Helpt Elkander" te Westknollendam Wormerveer
Ondersteuningsfonds der afdeeling Wormerveer en Wormer van het Nederl. werkl. verbond Patrimonium Wormerveer
Wormerveersche Vereeniging "Samenwerking" Wormerveer
Ziekenfonds Wormerveer 1879
Onderling Ziekenfonds der Nederlandsche Meubel en Houtwarenfabriek Zaandam
Onderlinge Begrafenisbond "Jozef" Zaandam
Ondersteunings- en uitkeeringsfonds van den H. Antonius van Padua, afd. van den Nederl. R.K. Volksbond Zaandam
Ondersteuningsfonds der werklieden van de firma S. Seijmonsbergen, scheepsbouwmeester Zaandam
Ondersteuningsfonds en uitkeeringsfonds onder patronage van H. Antonius van Padua Zaandam
Ondersteuningskas "Hulp in Nood" (van Patrimonium) Zaandam
Ziekenfonds der Vereeniging "Tot plaatselijk Nut" Zaandam
Vereeniging "Helpt Elkander" Zaandijk
Vereeniging "Werkmans Ondersteuning" Zaandijk
Zaanlandsche Begrafenisfonds Zaandijk
Zaanlandsche Timmerliedenvereeniging "Ons Nuttig Streven" Zaandijk
Werkliedenvereeniging "Onderling Hulpbetoon" Zandvoort
Afdeeling Kinderfonds der Maatschappij "Onderlinge Hulp" te 't Zand Zijpe
Maatschappij "Onderlinge Hulp" te 't Zand Zijpe
Zijper Begrafenisfonds Zijpe
Vereeniging "Hulpbetoon" te Driehuizen en Zuid Schermer Zuid- en Noord Schermer
Werkliedenfonds "Concordia" te Groot Schermer Zuid- en Noord Schermer
Doktersbus van den geneesheer C. Rootlieb Zuid Scharwoude
Plaatselijk Begrafenisfonds Zuid Scharwoude
Vereeniging "Helpt Elkander" Zuid Scharwoude

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.