Bestaande fondsen in Zeeland in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Zeeland waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 97 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Ziekenfonds van den Heer Arts D. Quak Annaland (St.)
Vereeniging tot ondersteuning van visschers en hunne nagelaten betrekkingen Arnemuiden
Ziekenfonds "Arnemuiden" van den Heer Arts B.T. Catz te Nieuw van St. Joostland Arnemuiden
Vereeniging "Steunt elkander" Axel
Ondersteunings en uitkeeringsfonds voor het personeel der stoomtramwegmaatschappij "Beskens-Maldegem Breskens
Ziekenfonds te Breskens Breskens
Onderling Begrafenisfonds Brouwershaven
Ziekenfonds van geneesheer te Haamstede Burgh
Christelijke mannen-vereeniging Cadzand
Ziekenfonds van den Heer Arts A. Aaltes Colijnsplaat
Werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" Cortgene
Ziekenfonds van den geneesheer Arts A. Aaltes te Colijnsplaat Cortgene
Begrafenisfonds van den Christelijken Werkmansbond van Noord- en Zuid-Beveland Goes
Fonds der Vereeniging van werklieden Goes
Ondersteuningsfonds bij ziekte der afdeeling Goes van den Christelijken Nationalen werkmansbond Goes
St. Josephs vereeniging Goes
Werkliedenvereeniging "Eigen Hulp" Goes
Ziekenfonds der afdeeling Goes van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Goes
Fonds voor de werklieden te Groede Groede
Ziekenfonds "Helpt elkander" Groede
Wilhelmina vereeniging Haamstede
Ziekenfonds van den gemeentegeneesheer Haamstede
Ziekenfonds Heinkeszand Arts A. Geill Heinkenszand
Vereeniging "Onderlinge Hulp" Hoek
Ziekenbus te Hoek Arts W.P. Smit Sibbenga Hoek
Onderling Begrafenisfonds der Heilige Familie te Lamswaarde Hontenisse
Ziekenfonds Hoofdplaat
Zieken- en Begrafenisfonds in den Wilhelminapolder Kattendijke
Ziekenfonds voor de werklieden te Koudekerke Koudekerke
Ziekenfonds te Krabbendijke Krabbendijke
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Kruiningen
Afdeeling van het Noord Brabantsche begrafenisfonds Maartensdijk (St.)
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Maartensdijk (St.)
Begrafeniskas der typografische Vereeniging "Harmonie en Vriendschap" Middelburg
Begrafenismaatschappij "Uit Voorzorg" Middelburg
Begrafenissocieteit "De Vriendschap" Middelburg
Meubelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Middelburg
Middelburgsch Begrafenisfonds Middelburg
Middelburgsch Ziekenfonds Middelburg 1849
Ondersteuningsfonds der cooperatieve broodbakkerij "De Broederband" Middelburg
Ondersteuningsfonds der meubelmakerij Belderok en van Roo Middelburg
Ondersteuningsfonds der meubelmakerij R. Neelmeyer Middelburg
Ondersteuningsfonds der Naamlooze Vennootschap "Houthandel", voorheen G. Alberts Lx en Co, stoomhoutzagerij Middelburg
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Middelburg van den Christelijk Nationalen werkmansbond Middelburg
Ondersteuningsfonds van den houthandel J. de Brochert en Co Middelburg
Ondersteuningskas der afdeeling Middelburg, "Luctor et Emergo" van het Nederl. werkl. verbond "Patrimonium" Middelburg
Toeslagfonds voor ambachtslieden Middelburg
Werkmansvereeniging te Middelburg Middelburg
Ziekenkas der Typografische Vereeniging "Harmonie en Vriendschap" Middelburg
Zieken- en Pensioenfonds Nieuw- en St. Joosland
Onderling Ondersteuningsfonds "Helpt elkander" te Nieuwerkerk (Duiveland) Nieuwerkerk
Toeslagfonds voor werklieden Noordgouwe
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Noordwelle
Werkliedenvereeniging "De Vooruitgang" Oost- en West Souburg
Ziekenfonds van den geneesheer C.E. Plugge Oost- en West Souburg
Ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" Oostburg
Begrafenisbeurs "De edele Voorzorg" Ouwerkerk
Werkliedenvereeniging Ziekenfonds Philippine
Toeslagfonds voor werklieden Renesse
Doktersbus van den heer Arts W.H. Moree Rilland-Bath
Ondersteuningsfonds bij ziekte van de christelijke werkliedenvereeniging s Heer-Arendskerke
Dokterbus van den geneesheer Schoondijke
Vereeniging tot geldelijke ondersteuning bij ziekte en uitkeering bij overlijden "Hulp in Nood" Schoondijke
Ziekenfonds der Christelijke werkliedenvereeniging Joh. 6: 27a Sluis
Ziekenfonds der Heilige Familie Sluis
Ziekenfonds beheerd door De Diaconie der Ned-Hervormde gemeente Stavenisse
Ter Neuzensche Ziekenfonds Ter Neuzen 1882
Uitkeeringsfonds bij ziekte "Hulp in Nood¨ Ter Neuzen
Vereeniging "Vereenigde handwerklieden" Ter Neuzen
Begrafenisbus van de Maatschappij tot Nut van het algemeen te Tholen Tholen
Ziekenfonds van den geneesheer te Tholen Tholen
Nederlandsche Levensverzekering, ziekte- en begrafenismaatschappij Velsen
Onderstandskas bij ziekte van de afdeeling Vlissingen van het Nederl. werkl. verbond "Patrimonium" Velsen
Onderling Begrafenisfonds Vlissingen
Ondersteuningsfonds bij overlijden van de afdeeling Vlissingen van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Vlissingen
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederl. R.K. Volksbond te Vlissingen Vlissingen
Ondersteuningsfonds der Vereeniging "Gelijke plichten, gelijke rechten" Vlissingen
Ondersteuningsfonds onder bescherming van den H. Jacobus den Meerdere van den Nederl. Roomsch Katholieken volksbond Vlissingen
Werkliedenvereeniging "de Schelde" Vlissingen
Ziekenfonds "Vlissingen" geneesheer J. Beyen Vlissingen
Ziekenfonds "Voorzorg" van den geneesheer Dr. C.A. Duyvis Vlissingen
Ziekenbus van den gemeentegeneesheer Wemeldingen
Doktersbus van den jongsten geneesheer Wissekerke
Doktersbus van den oudsten geneesheer Wissekerke
Werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" Wolfaartsdijk
Doktersbus van den geneesheer J.C. Bom Yerseke
Doktersbus van den geneesheer J.G. van Klinkenberg Yerseke
Werkmansvereeniging "Eendracht maakt macht" Yerseke
Vereeniging "Hulp in Nood" Zaanslag
Begrafenisfonds "de Eendracht" van de Vereeniging van stedelijke arbeiders en werklieden te Zierikzee Zierikzee
Begrafenisfonds "de Herstelde Belangen" Zierikzee 1788
Begrafenisfonds "Tot Nut van 't Algemeen" Zierikzee
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Zierikzee
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. A. van den Hoeven Zierikzee
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. H. Goemans Zierikzee
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Zonnemaire
Werkliedenfonds Zuidzande

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.