Bestaande fondsen in Overijssel in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Overijssel waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 186 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Algemeen Ziekenfonds "Almelo" Almelo (Ambt) 1889
Onderling Ziekenfonds "Fabriek Sluiterveld" Almelo (Ambt)
Algemeen Ziekenfonds voor werklieden "In aller belang" Almelo (Stad)
Ambachtslieden-vereeniging te Stad- en ambt Almelo "Eendracht en Vooruitgang" Almelo (Stad)
Begrafenisfonds der vakvereeniging van machinisten en leerlingen machinist der Nederlandschen hoofd en locaalspoorwegen Almelo (Stad)
Fabrieksarbeidersvereeniging "Steunt elkander" Almelo (Stad)
Ondersteuningsfonds der afdeeling Almelo van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Almelo (Stad)
St. Bernulfus Gilde Almelo (Stad)
Vereeniging der werklieden van de fabrieken van Gebroeders Palthe Almelo (Stad)
Werkliedenvereeniging "De Eendracht" Almelo (Stad)
Zieken en ondersteuningsfonds der fabriek H. en B. Scholten Almelo (Stad)
Ziekenfonds "Onderlinge Steun" van de fabriek fa J. ten Bos Almelo (Stad)
Ziekenfonds der firma H. ten Cate Hzn en Co Almelo (Stad) 1889
Ziekenfonds der Katoenmaatschappij voorheen: Gebr. Scholten en Co Almelo (Stad) 1909
Ziekenfonds der vakvereeniging van machinisten en leerlingen machinist der Nederlandschen hoofd en locaalspoorwegen Almelo (Stad)
Ziekenfonds stoomspinnerij "Twenthe" Almelo (Stad)
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. van der Wilk Almelo (Stad)
Onderling Ziekenfonds der algemeenen werkliedenvereeniging genaamd "Onderlinge Hulp" te Dedemsvaart Avereest
Onderling Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" te Dedemsvaart Avereest
Nieuwe Ziekenfonds Blokzijl 1844
Oude Ziekenfonds (door Faes Kuiper opgericht) Blokzijl 1809
Bornsche Ziekenfonds Borne
Ondersteuningsfonds der machinefabriek "Holland" Borne
Ondersteuningsfonds der R.K. werkliedenvereeniging "St. Jozef" Borne
Ondersteuningsfonds der stoomspinnerij en weverij voorheen S.J. Spanjaard Borne
R.K. werkliedenvereeniging "St. Joseph" ondersteuningsfonds bij ziekte Borne
Ziekenfonds van den geneesheer H. Gewin Delden (Stad)
Ziekenfonds van den geneesheer J.H. Geselschap Delden (Stad)
Algemeen Deventersche Werkliedenvereeniging "Helpt U Zelven" Deventer 1871
Begrafenisfonds der vereeniging "St. Joseph" Deventer
Hulpbus der Koninklijke Tapijtfabriek Deventer
Israëlitische weldadige instelling "Gemiloeth Chasadin" Deventer
Ondersteuningfonds der firma R. en J.W. Hulscher Deventer
Ondersteuningfonds van de afdeeling Deventer van den Nederl. bond van Textielarbeiders Deventer
Ondersteuningsfonds der afdeeling Deventer van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Deventer 1886
Ondersteuningsfonds der firma A.C. Niemeyer Deventer
Ondersteuningsfonds der firma J.C.F. Laurillard Deventer
Ondersteuningsfonds der firma J.L. Nering Bögel en Co Deventer
Ondersteuningsfonds der firma P.G. van Schermbeek Deventer
Typografische Vereeniging "Laurens Koster" Deventer 1884
Vereeniging van Wevers en aanverwante vakken "Broedertrouw" Deventer 1892
Ziekenbus der Koninklijke Tapijtfabriek Deventer
Ziekenfonds "Broedersbond" Deventer
Ziekenfonds "Onderlinge Steun" van de firma Ankersmit en Co Deventer
Ziekenfonds der Capsulenfabriek Deventer
Ziekenfonds der Eerste Nederlandsche Rijwielenfabriek Deventer
Ziekenfonds der gasfabriek Deventer
Ziekenfonds der Vereeniging "Broedertrouw" Deventer 1892
Ziekenfonds der vereeniging "St. Joseph" Deventer
Ziekenfonds der werklieden aan de Deventer boek- en steendrukkerij Deventer
Ziekenfonds voor den arbeidenden stand van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Deventer 1860
Ziekenfonds Diepenheim 1883
Ambachtsfonds Enschede 1878
Arbeidskring "St. Jacobus", afd. van de R.K. arbeidersvereeniging aangesloten bij den bond van R.K. werkliedenvereeniging in het aartsbisdom Utrecht Enschede 1895
Fabrieksarbeidersziekenfonds afdeeling van het Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium" Enschede
Houtbewerkersgilde "St. Joseph" afd. v.d. R.K. arbeidersvereeniging Enschede 1895
Kalk- en Steenwerkersgilde "St. Henricus", afd. v.d. R.K. arbeidersvereeniging Enschede 1895
Katoenbewerkersgilde "St. Severus", afd. v.d. R.K. arbeidersvereeniging Enschede 1891
Metaalbewerkersgilde "St. Eloy", afd. v.d. R.K. arbeidersvereeniging Enschede 1895
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Enschede van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Enschede
Ondersteuningsfonds van den Nederlandschen Bond van Textielarbeiders Enschede
R.K. arbeidersvereeniging onder patronaat St. Joseph erkend 1890 Enschede 1890
R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond Enschede
Twentsche Fabrieksarbeidersbond, aangesloten bij den Bond van R.K. werkliedenvereenigingen in het aartsbisdom Utrecht Enschede 1891
Zieken en pensioenfonds voor Enschede en Lonneker Enschede 1867
Ziekenfonds Enschede
Ziekenfonds der Enschedesche Machinefabriek en ijzergieterij Enschede
Ziekenfonds voor ambachtslieden "Ambachts ziekenfonds voor Enschede en Lonneker" Enschede
Ziekenfonds voor ijzer en metaalbewerkers van Enschede en Lonneker Enschede
Ziekenfonds, genees- en heelkundige behandeling en geneesmiddelen Enschede
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Genemuiden
Vereeniging "Steun en ziekte" Giethoorn
Zieken- en Begrafenisfonds van de maatschappij tot Nut van het algemeen Goor
Zieken- en pensioenfonds der Twentsche Stoombleekerij Goor
Ziekenfonds der fabrieken van de firma Arntzenius Jannink en Co Goor
Vereeniging "Ziekenhulp" Gramsbergen
Ziekenfonds "Helpt elkander" te De Krim Gramsbergen
Ziekenbus Haaksbergen
Ziekenfonds Haaksbergen
Ziekenfonds van de R.K. ambachtskring St. Jozef Haaksbergen
Vereeniging tot onderlinge hulp bij ziekte Ham (den)
Ziekenfonds van de fabriek "de Baanbreker" Hardenberg (Ambt)
Vereeniging "Ons Fonds" te Kalenberg Hardenberg (stad)
Onderling Zieken- en begrafenisfonds Hasselt
Onderling Ziekenfonds Hasselt 1895
Werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" Hellendoorn
Ziekenfonds der Koninklijke stoomweverij te Nijverdal Hellendoorn
1e afdeeling der vereeniging voor het Personeel der Machinefabriek Gebr. Stork en Co Hengelo 1868
4e afdeeling der vereeniging voor het Personeel der Machinefabriek Gebr. Stork en Co Hengelo
Algemeen Hengeloo's Ziekenfonds Hengelo
Algemeen Ziekenfonds Hengelo
Hengeloo's werklieden-ziekenvereeniging "Helpt elkander" Hengelo
Katoenwerkersvereeniging "Door Eendracht sterk" Hengelo
Ondersteuningsfonds der R.K. arbeidersvereeniging St. Joseph Hengelo
Weduwen- en weezenfonds der fabriek firma G. Dikkers en Co Hengelo
Zieken- en pensioenfonds der Hengelosche Bontweverij Hengelo
Ziekenfonds aan de fabriek van C.T. Stork en Co Hengelo
Ziekenfonds der Bontweverij "Insulinde" Hengelo
Ziekenfonds der fabriek van firma G. Dikkers en Co Hengelo
Ziekenfonds der Nederlandsche Katoenspinnerij Hengelo
Ziekenfonds der steendrukkerij van S. ten Cate Lzn Hengelo
Ziekenfonds der Twentsche Bontweverij Hengelo
Ziekenfonds Hengelosche Houtdraaierij Hengelo
Onderling Begrafenisfonds van het werkliedenverbond "Patrimonium", afdeeling IJsselmuiden en Grafhorst IJsselmuiden
Ziekenfonds van den geneesheer H.P. Schoonenbeek IJsselmuiden
Begrafenisfonds "Helpt elkander" der sigarenfabriek W.G. Boele Senior Kampen
Begrafenisfonds der afdeeling Kampen van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Kampen
Begrafenisfonds der maatschappij tot Nut van 't Algemeen Kampen
Begrafenisvereeniging "de Eendracht" Kampen 1881
Fonds Geneeskundige Hulp vanwege de maatschappij tot Nut van 't Algemeen Kampen
Onderling Ziekenfonds "de Eendracht" Kampen
Onderling ziekenfonds "de Eensgezindheid" Kampen
Onderling Ziekenfonds "Eensgezinde Broederschap" Kampen
Onderlinge Vereeniging "De Broederband" Kampen
Onderlinge Vereeniging "Tot eigen Bate" Kampen
Onderlinge ziektevereeniging "de Eendracht" Kampen
Onderstandskas der afdeeling Kampen van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Kampen
Vereeniging "Door Samenwerking Kracht" Kampen
Zieken en begrafenismaatschappij opgericht door de Heeren K. van Hulst en L.H. van Romunde Kampen 1845
Ziekenfonds aan de Kamper emaillefabrieken H. Berk en Zoon Kampen
Ziekenfonds der afdeeling Kampen van den Nederlandschen Christelijken werkmansbond Kampen
Ziekenfonds der sigarenfabriek Gebrs van der Linden Kampen
Ziekenfonds der sigarenfabriek W.G. Boele Senior Kampen
Ziekenondersteuningsfonds der maatschappij tot Nut van 't Algemeen Kampen
Werkliedenvereeniging "Vooruitgang" Oldemarkt
Oldenzaalsch ziekenfonds van den geneesheer L.A.J. van Harion Oldenzaal
Ziekenfonds der fabriek firma H.H. Cohen Oldenzaal
Ziekenfonds der fabrieken van H.P. Gelderman en Zonen Oldenzaal
Ziekenfonds der Oldenzaalsche Stoomweverij voorheen: J.H. Molkenboer Jr. Oldenzaal
Ziekenkas der fabriek (Twentsche katoenen) firma W. Kan Oldenzaal
Gasthuisfonds aan ziekenfonds Olst Olst
Ondersteuningfonds "Olst" Olst
Ziekenfonds te Olst Olst 1890
Ziekenfonds Ootmarsum
Vereeniging van werklieden tot onderlinge steun Raalte
Ondersteuningsfonds der werklieden firma ter Horst en Co Rijssen
Ziekenfonds der werklieden firma ter Horst en Co Rijssen 1909
Ziekenfonds "Hulp in Lijden" Staphorst
Zieken- en begrafenisfonds Steenwijk
Medicijn- en doktersfonds van de kolonie Willemsoord der Maatschappij van Weldadigheid Steenwijkerwold
Ziekenfonds der buurtschap Steenwijkerwold Steenwijkerwold
Ondersteuningsfonds der firma Jansen en Tilanus Vriezenveen
Ziekenkas der firma Jansen en Tilanus Vriezenveen 1897
Doktersbus te Enter van den geneesheer C.J. Idenburg Wierden
Doktersbus van den geneesheer C.J. Idenburg te Wierden Wierden
Ziekenfonds der fabriek der firma Arntzenius, Jannink en Co Wierden
Ziekenfonds der Nederlandsche Stoombleekerij P.C. Stam Wierden
Onderling Wijesche Zieken- en Begrafenisfonds Wijhe
Ziekenfonds van den werkenden stand voor geneeskundige hulp Wijhe
Onderling Zieken en Begrafenisfonds "Hulpvaardigheid" Zwartsluis
Ziekenfonds "Steunt elkander" Zwartsluis
Begrafenisfonds "de Eendracht" Zwolle
Begrafenisfonds "Eendracht maakt Macht" Zwolle
Begrafenisfonds der afdeeling Zwolle van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Zwolle
Fonds Geneeskundige Hulp van de R.K. werkliedenvereeniging St Joseph Zwolle
Onderling Ziekenfonds "Concordia" Zwolle
Onderling Ziekenfonds "Zekerheid geeft Rust" Zwolle 1862
Onderlinge Uitkeerings- en Lijfrentekas van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Zwolle
Onderlinge Uitkeeringskas van weekgeld bij ziekte Zwolle 1860
Onderlinge werkliedenverzekering tegen ziekte en ongelukken "Uit Voorzorg" Zwolle
Ondersteuningfonds der firma G.J. Krol Zwolle
Ondersteuningfonds van de afdeeling Zwolle van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Zwolle
Ondersteuningsfonds der Herstelplaats der Staatsspoorwegen Zwolle
Overijsselsch Uitkeeringsfonds bij overlijden Zwolle
Overijsselsche Maatschappij van verzekering van geldelijke uitkeering bij overlijden "Securitas" Zwolle 1874
Spaar- en Pensioenfonds "Onderlinge Steun" firma Erven J.J. Tijl Zwolle
Vereeniging ter verzekering van genees- en heelkundige hulp Zwolle
Vereeniging van Overijsselsche onderwijzers en onderwijzeressen Zwolle
Zieken- en Begrafenisbus "de Herstelden" Zwolle
Zieken- en Begrafenisbus "de Welgezindheid" Zwolle
Zieken en Begrafenisbus "Genootschap" Zwolle
Zieken- en Begrafenisfonds "Regt door Zee" Zwolle
Zieken- en Begrafenisfonds "Tot voorzorg van 't Algemeen" Zwolle
Zieken- en ondersteuningsfonds der Centrale werkplaats van de Staatsspoorwegen te Zwolle Zwolle
Ziekenfonds "de Eendracht" Zwolle
Ziekenfonds "Draagt elkanders Lasten" Zwolle
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Zwolle 1860
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Zwolle
Ziekenfonds "Helpt elkander" Zwolle
Ziekenfonds "Onderlinge Steun" der firma Erven J.J. Tijl Zwolle
Ziekenfonds "St. Joannes De Deo" van de R.K. werkliedenvereeniging St Joseph Zwolle
Ziekenfonds "St. Joannes De Deo" van de R.K. werkliedenvereeniging St Joseph Zwolle
Ziekenfonds "Uit Voorzorg" Zwolle
Ziekenfonds der algemeene Zwolsche werkliedenvereeniging Zwolle
Ziekenfonds en Uitkeeringskas firma W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
Ziekenfonds onder de zinspreuk "Uit Voorzorg" Zwolle

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.