Bestaande fondsen in Noord-Brabant in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Noord-Brabant waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 138 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Ziekenfonds van den geneesheer A.J. Overbosch Almskerk
Ondersteuningsfonds der Fabrieken P. van Thiel en Zonen Beek en Donk
Begrafenisfonds Bergen op Zoom 1834
Begrafenisfonds "Aan de ontslapenen gewijd" Bergen op Zoom 1846
Begrafenisfonds "Eendracht maakt Macht" Bergen op Zoom 1891
Begrafenisfonds voor Pottenbakkersknechts Bergen op Zoom
Begrafenissocieteit "Broederliefde" Bergen op Zoom 1843
Begrafenissocieteit "de Heersch" Bergen op Zoom
Begrafenissocieteit "de Voorzorg" Bergen op Zoom
Begrafenissocieteit voor meesterpottenbakkers Bergen op Zoom
Begrafenisvereeniging Visscherssocieteit Bergen op Zoom
Fonds der BergenopZoomsche Brikettenfabriek voorheen Asselbergs en Co Bergen op Zoom
Fonds der Gildebroeders St. Sebastiaan Bergen op Zoom
Fonds der IJzer- en metaalgieterij Anelberg en zoon Bergen op Zoom
Fonds der kachelfabriek van Geen & Zoon Bergen op Zoom
Fonds der machinefabriek Rogier Verinen en Richter Bergen op Zoom
Kleermakersassociatie Bergen op Zoom 1800
Maatschappij van van Overstraten "Broederliefde" Bergen op Zoom 1853
Potmakersvereeniging "St. Barbara" Bergen op Zoom
Schipperssocieteit Bergen op Zoom
Vereeniging "de Vrijheid" Bergen op Zoom 1887
Vereeniging "Gemeentebelang" Bergen op Zoom
Vereeniging "Rechtzinnige Vriendschap" Bergen op Zoom
Vereeniging tot instandhouding van het Gertrudisfonds Bergen op Zoom
Vereeniging tot verleenen v. onderstand bij ziekte "de Eendracht" Bergen op Zoom
Werkliedenvereeniging "Eensgezindheid en Broederschap" Bergen op Zoom
Zieken- en begrafenisvereeniging "Nieuw Bergvliet" Bergen op Zoom
Ziekenfonds der sigarenfabriek G. Aarts Bergeyk
Ondersteuningsfonds der sigarenfabriek C.J.H. Godschalk Berlikum
Tabakswerkersgilde Bladel
Spaar- en ondersteuningsfonds der firma's J. van Oerle & Zn, A.N. van Oerle en firma W.H. van Gulick en zoon Boxtel
Breda's Begrafenisfonds "Eerbied voor de ontslapenen" Breda
K L Timmerliedenvereeniging "Orde en Matigheid" Breda
Ondersteuningsfonds van den St. Joseph Kring Breda
Ondersteuningsfonds voor het personeel der Zuider-Stoomtramwegmaatschappij Breda
R.K. Volksbond Breda
Typografische Vereeniging "Door Eendracht saâm verbonden" Breda
Werkliedenvereeniging "Orde en Vriendschap" bij de IJzergieterij "de Etna" van den heer Frans Klep Breda
Ziekenfonds "de Voorzorg" Breda
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" bij de machinefabriek "Breda" Breda
Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" der Firma J.F. Segers en Zoon Breda
Ziekenfonds der fabriek van de firma C.J. Marijnen Breda
Ziekenfonds der stoomchocolade en cacaofabriek "Kwatta" Breda
Ziekenfonds van den St. Joseph Kring Breda
Ziekenfonds van de boekdrukkerij J.J. van Lindert Cuyk
Ziekenfonds van de sigarenfabriek J. van Hussen Cuyk
Ziekenfonds van den Geneesheer Fr. van den Dries Cuyk
Zieken- en begrafenisfonds "St. Alphonsus Broederschap" Grave
Societeit "Broederliefde" Halsteren
Ziekenfonds "Hulp en Troost" Halsteren
R.K. Werkliedenvereeniging Helmond
Tilburgsch begrafenisfonds Helmond
Ziekenfonds der firma P.F. van Vlissingen en Co Helmond
Ziekenfonds der Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen E.H. Begemann Helmond 1879
Begrafenisfonds van de stoomzagerij Firma Joh. van der Made Dz. en zoon Klundert
Doktersbus van den Geneesheer G.J. Knaap Klundert
Ziekenfonds van de stoomzagerij Firma Joh. van der Made Dz. en zoon Klundert
Onderlinge Uitkeeringskas "de Gelduitzetting" Loon op Zand
Ziekenfonds te Kaatsheuvel Loon op Zand
Ziekenfonds voor de R.K. werklieden Oisterwijk
Onderling Oosterhoutsch Begrafenisfonds Oosterhout
Ziekenfonds der Firma J. Frick Oosterhout
Ziekenfonds der margarine- en stoomzuivelfabriek der Heeren Joh. H. Verschure en Zoon Oosterhout
Genootschap "Gemillath Gasadium We Talmut Fora" Oss
Zieken- en Ondersteuningsfonds der Firma Anton Jurgens Oss
Ziekenfonds der Vereeniging tot bevordering van vlijt en spaarzaamheid Raamsdonk
Nederlandsche Levensverzekeringsmaatschappij "Antwerpia" Roosendaal en Nispen
Werkmansziekenfonds "Broederliefde" Roosendaal en Nispen
Zieken- en Ondersteuningsfonds van spoorwegbeambten "Onder Ons" Roosendaal en Nispen
Confrèrie St. Eloy 's-Hertogenbosch
Doktersbos voor vrije geneeskundige behandeling tegen wekelijksche betaling 's-Hertogenbosch
Fonds der werklieden der onderneming C.A. Teulings, rijtuigfabrikant 's-Hertogenbosch
Fonds Geneeskundige Hulp en Ondersteuning voor het personeel der stoomtramwegmaatschappij 's Bosch-Helmond 's-Hertogenbosch
Fonds van T.H. van Grindsven stoomleerlooierij 's-Hertogenbosch
Naamlooze Vennootschap "Het algemeen Noord-Brabantsche werkliedenfonds 's-Hertogenbosch
R.K. Werkliedenverbond 's-Hertogenbosch 1892
Sigarenmakersvereeniging "Broederlijke hulp" 's-Hertogenbosch 1887
Typografenvereeniging "door Eendracht Zaam verbonden" 's-Hertogenbosch
Typografenvereeniging "Nut door Eensgezindheid" 's-Hertogenbosch 1875
Vereeniging ''s-Hertogenbosch Dubbeltjesfonds 's-Hertogenbosch
Werkliedenvereeniging "Broederlijke Hulp" tot uitkeering bij ziekte en overlijden 's-Hertogenbosch
Ziekenfonds der werklieden van de firma ¨Lutkie en Cranenborg" papierhandel 's-Hertogenbosch
Ziekenfonds der werklieden van van den Bergh's stoomschoenfabriek 's-Hertogenbosch
Begrafenisfonds "Elkander tot steun" te Kruisland Steenbergen
Coöperatief Begrafenisfonds "Helpt Elkander" te Heen Steenbergen
Coöperatief Ondersteuningsfonds "Onderlinge Hulpbetoon" te Heen Steenbergen
Ziekenfonds der Steenbergsche Suikerfabriek "Van Loon en Cie" Steenbergen 1896
Ziekenfonds der stoomsigarenfabriek "J. Brüning en Zoon" Stratum
Ginnikensch Ziekenfonds, Geneesheer H.A. Stheeman Teteringen
Ziekenfonds der lucifersfabriek "Charles Loyens" Teteringen
Ziekenfonds der stoomlucifersfabriek Dijkerman en Co Teteringen
Gilde Crispijn en Crispinianus Tilburg
Ondersteuningsfonds "Vooruitzicht" Tilburg
Ondersteuningsfonds der fabriek André van Spaendonck en Zonen Tilburg
Ondersteuningsfonds der fabriek F.A. Swagemakers en Zonen Tilburg
Ondersteuningsfonds der fabriek Gebroeders van Spaendonck Tilburg
Ondersteuningsfonds der fabriek van Dooren en Dams Tilburg
Ondersteuningsfonds der Kon. Ned. Fabriek van muziekinstrumenten M.J.H. Kessels Tilburg
Tilburgsch Algemeen Verzekeringsfonds voor werklieden Tilburg
Tilburgsch R.K. Ziekenfonds Tilburg
Tilburgsche Verzekering Maatschappij Tilburg
Tilburgsche Verzekeringsbank Tilburg
Vereeniging "Algemeen Nut" Tilburg
Zieken- en ondersteuningsfonds der Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen te Tilburg Tilburg
Ziekenfonds "Hulp in Nood" Tilburg
Ziekenfonds der Anti-Sociaal-Democratische vereeniging van Nederlandsch Spoorwegpersoneel "Recht en plicht" Tilburg
Ziekenfonds der Fabriek G. Bogaers en Zoon Tilburg
Ziekenfonds der Fabriek Gebroeders Diepen Tilburg
Ziekenfonds der fabriek Janssens de Horion Tilburg
Ziekenfonds der Fabriek Leo Diepen, voorheen Eugène van Roessel Tilburg
Ziekenfonds der St. Josephkring Tilburg Tilburg
Ziekenfonds Nederlandsche Sigarenfabriek Hajoie en van der Voort Tilburg
Ziekenfonds St. Rochus van den Tilburgschen R.K. Gildenbond Tilburg
Ziekenfonds van de Kon. IJzer- en metaalgieterij Firma W. van der Schoot Tilburg
Ziekenfonds van het St. Severus Gilde Tilburg
Onderling Begrafenisfonds Tongerle
Onderling Ziekenfonds Tongerle
Ziekenfonds der fabriek J.A.G. Lurmans Tongerle
Ziekenfonds der Firma Gusaph en Bots Tongerle
Ziekenfonds der sigarenfabriek Hoek en Maas Tongerle
Ziekenfonds van de fabriek der firma Gebr. van Bost Tongerle
R.K. Werkmansvereeniging Sint Joseph Vlijmen
Werkliedenvereeniging "Broederhulp" Vught
Ziekenfonds der Machine fabriek Henri Grasso Vught
Leo Bond voor Waalwijk en Besoyen Waalwijk
Naamloze Vennootschap "Noord-Brabant" Waalwijk
Ziekenfonds van den geneesheer F.N. Claessen Waspik
Ziekenfonds van den geneesheer H. Freericks Waspik
Werkliedenvereeniging "Eendracht" Werkendam
Vereeniging "Helpt elkander" Willemstad
Ziekenfonds van den geneesheer Dr. H. Helles Willemstad
Ziekenfonds der firma Vlijmicx en Co Woensel
Ziekenfonds der sigarenfabriek Corn-Mariën Woensel
Genees- en heelkundigziekenfonds van den geneesheer Dr. A.W. van Toorenbergen Woudrichem
Ziekenfonds "Tot onderlingen Steun" Wouw
Werkliedenondersteuningsfonds der sigarenfabriek H.A. Bazelmans en Co Zeelst
Genees- en heelkundigziekenfonds van den geneesheer H.J. de Lint Zevenbergen
Ziekenfonds der firma H.G. van Heer Zevenbergen

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.