Het archief van het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU)

De NMG-afdeling Utrecht nam het initiatief tot de stichting van het Maatschappijfonds voor de gemeenten buiten de stad Utrecht. Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht werd op 1 april 1932 opgericht. Alle bestaande doktersfondsen in de omgeving van Utrecht gingen erin op. Het Utrechtse ziekenfonds VHZ deed de administratie en het beheer. Het fonds had een eigen bestuur dat een zelfstandig beleid voerde. Na de invoering van het ziekenfondsenbesluit 1941 vond het bestuur van OvU een fusie met VHZ opportuun. Deze fusie kwam op 19 juni 1950 tot stand.

In 2006 is het archief van OvU in bruikleen overgedragen aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam, verzorgt namens deze stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Meer informatie over de geschiedenis van het ziekenfonds en de opbouw van de organisatie en de administratie in: K.P. Companje, Anova zorgverzekeringen. De geschiedenis van het ziekenfondsbestel in Midden-Nederland sinds 1827, (Amersfoort 1999).

Inventaris van het archief van het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU)