Het archief van het Ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ)

De Sociëteit Voorzorg (1827) en Hulp bij Ziekte (1848) vormden vanaf 1918 het Utrechtse maatschappijziekenfonds Voorzorg Hulp bij Ziekte. In 1950 werd gefuseerd met het maatschappijziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU) en ontstond het Algemeen Provinciaals Ziekenfonds VHZ. Vanaf 1952 was dit ziekenfonds geen maatschappijziekenfonds meer. In 1957 werd de afdeling Utrecht van het Rotterdamsch Ziekenfonds bij VHZ ondergebracht. In 1978 fuseerde het Zeister Ziekenfonds met VHZ en in 1980 vormden VHZ en het Utrechtse Liduina het Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland (RZMN). In 1982 sloot het Urechtse Ziekenzorg zich hierbij aan en in 1992 het ziekenfonds Amersfoort en omstreken. In 1995 ging deze combinatie verder onder de naam Anova.

In 1992 begon K.P. Companje, de toenmalig archivaris van het RZMN, met de schoning en reconstructie van het archief van VHZ. Het werd geplaatst in het depot van het RZMN te Utrecht. Bij het opgaan van ANOVA in Agis Zorgverzekeringen is het archief wederom verplaatst, ditmaal naar het depot van Agis te Amersfoort.

In 2006 werd het archief van VHZ in bruikleen overgedragen aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam, verzorgt namens deze stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Meer informatie over de geschiedenis van het ziekenfonds en de opbouw van de organisatie en de administratie in: K.P. Companje, Anova zorgverzekeringen. De geschiedenis van het ziekenfondsbestel in Midden-Nederland sinds 1827, (Amersfoort 1999).

Inventaris van het archief van het Ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ)