Stichting Historie Ziekenfondswezen, HiZ

De Stichting Historie Ziekenfondswezen HiZ werd in 1994 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars. De HiZ heeft tot doel het onderzoek naar de geschiedenis van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering te bevorderen. Het functioneert als Raad van Advies voor het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars (KHZ), als instelling voor cultureel erfgoed en als uitgever.

De HiZ beheert het cultureel erfgoed dat twee eeuwen zorg en zekerheid omvat door archieven en documentatie in eigendom of bruikleen te nemen. Het KHZ verzorgt de ordening, de ontsluiting en het voor onderzoek beschikbaar stellen van deze bronnen en van de literatuur.

Sinds 1994 publiceert de HiZ de Jaarboeken HiZ (1994-2001) en boeken over de geschiedenis van het ziekenfondsbestel in nationaal en internationaal perspectief. In samenwerking met uitgeverij Aksant verzorgt de HiZ de HiZ-reeks Geschiedenis Zorgverzekeringen.

Wilt u over de geschiedenis van zorg en zekerheid publiceren, dan kan de HiZ dit door uitgave of deelname in uitgave ondersteunen. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de Stichting Historie Ziekenfondswezen: de heer dr. K.P. Companje, Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, Hollandsspoor 24, 3994 VV Houten.