Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht

Inventaris van het archief van het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100226001 Reglement voor deelnemers en verzekerden van het Maatschappij Ziekenfonds “Omstreken van Utrecht”, 23 november 1937, 1 omslag
Bestuur
100226002 Notulen van de Bestuursvergaderingen van het Mij. Ziekenfonds “Omstreken van Utrecht”, 8 september 1936 – 31 mei 1950, 3 stukken
100226003 Notulen van de vergaderingen van de vertegenwoordigers der verzekerden, 20 april 1933 – 19 juni 1950, 2 stukken
100226004 Notulen van de deelnemersvergaderingen, 18 oktober 1932 – 19 juni 1950, 2 stukken
100226005 Notulen van de Algemene Vergaderingen van het Mij. Ziekenfonds “Omstreken van Utrecht”, 22 mei 1937 – 10 juni 1939, 1 stuk
Organisatie
100226006 Overzicht van het aantal leden, 1933 – 1940, 1 omslag
100226007 Diverse stukken betreffende de huisartsen en de specialisten en hun organisaties, 1935 – 1944, 1 omslag
100226008 Administratieve gegevens over het jaar 1936, 1 omslag
100226009 Jaarstanden Agenten, 1937 – 1939, 1 stuk
100226010 Stukken betreffende de vergoeding van ziekenhuiskosten, 1940, 1 omslag
100226011 Diverse stukken betreffende de erkenning van OvU als algemeen ziekenfonds in het kader van het Ziekenfondsenbesluit, 1941, 1 omslag
100226012 Correspondentie met de Commissie van Toezicht o.h. Utrechtsche Ziekenfondswezen, 1943 – 1949, 1 omslag
100226013 Diverse formulieren betreffende verplicht verzekerden, 1943, 1 omslag
100226014 Overzicht van de oorlogsjaren, 1946, 1 omslag
100226015 Stukken betreffende de afbakening van de werkgebieden van het ziekenfonds Vecht e.o. en OvU, 1950 – 1951, 1 omslag
Financiën
100226016 Balans, Verlies- en Winstrekening, administratieve en statistische gegevens van het Maatschappij Ziekenfonds “Omstreken van Utrecht”, 1938 – 1945, 16 stukken
100226017 Accountantsrapporten betreffende het Maatschappijfonds Omstreken van Utrecht, 1933 – 1950, 1 omslag
100226018 Diverse stukken ten behoeve van de balans en verlies- en winstrekening, 1941 – 1950, 1 omslag
100226019 Diverse stukken betreffende de financiën, 1946, 1 omslag