Tabellen Armverslagen

In de Verslagen over de verrichtingen van het Armbestuur die ieder jaar werden uitgebracht, is informatie te vinden over de medische armenzorg. Als voorbeeld is hier een overzicht gegeven van het Armverslag over 1875.

HTK 1877-1878, 122, 2, Regeringsverslag (pdf)

3, tabel 1, Ondersteunden zoo door gemeentebesturen regtstreeks, als door besturen voor huiszittende armen, behoorden tot de instellingen van weldadigheid cat. a en d, (pdf)

4, tabel 2, Uitgaven en ontvangsten wegens ondersteuning van armen, uitsluitend uit, en ten behoeve van kassen van burgerlijke gemeenten (onderverdeeld in vier klassen van gemeenten op basis van inwonertal, bezoldiging of belooning van genees-, heel- en verloskundigen, kosten van verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze, kosten van het begraven van armen, subsidien aan instellingen van weldadigheid en overige kosten en restituties) (pdf)

5, tabel 3a, Besturen voor huiszittende armen cat. a en d (pdf)

6, tabel 3b, Besturen voor huiszittende armen cat. a en d (pdf)

7, tabel 4, Besturen voor huiszittende armen cat. b (pdf)

8, tabel 5, Besturen voor huiszittende armen cat. c (pdf)

9, tabel 6a, Genootschappen (pdf)

10, tabel 6b, Genootschappen (pdf)

11, tabel 6c, Genootschappen (pdf)

12, tabel 7, Genootschappen (pdf)

13, tabel 8, Genootschappen (pdf)

14, tabel 9, Winteruitdeling (pdf)

15, tabel 10, Winteruitdeling (pdf)

16, tabel 11, Winteruitdeling (pdf)

17, tabel 12, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

18, tabel 13, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

19, tabel 14, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

20, tabel 15a, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Verpleegden en verpleegdagen (pdf)

21, tabel 15b, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Uitgaven (pdf)

22, tabel 15c, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Ontvangsten (pdf)

23, tabel 16, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen cat. b (pdf)

24, tabel 17, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen cat. c (pdf)

25, tabel 18a, Ziekenhuizen cat. a en d, Verpleegden en verpleegdagen (pdf)

26, tabel 18b, Ziekenhuizen cat. a en d, Uitgaven (pdf)

27, tabel 18c, Ziekenhuizen cat. a en d, Ontvangsten (pdf)

28, tabel 19, Ziekenhuizen cat. b (pdf)

29, tabel, 20, Ziekenhuizen cat. c (pdf)

30, tabel 21a, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

31, tabel 21b, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

32, tabel 22, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

33 tabel 23, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

34, tabel 24a, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

35, tabel 24b, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

36, tabel 25, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

37, tabel 26, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

38, tabel 27, Gestichten Ommerschans en Veenhuizen (pdf)

39, tabel 28a, Banken van leening (pdf)

40, tabel 28b, Banken van leening (pdf)

41, tabel 29a, Banken van leening (pdf)

42, tabel 29b, Banken van leening (pdf)

43, tabel 30a, Zieken- en begrafenisbussen (pdf)

44, tabel 30b, Zieken- en begrafenisbussen (pdf)

45, tabel 31a, Spaarbanken, Getal deelnemers enz. (pdf)

46, tabel 31b, Spaarbanken, Ontvangsten, balans en verhoudingen (pdf)

47, tabel 87 [32], pp. 225-228, Spaarkassen (per provincie, inclusief gemeenten waar gevestigd) (pdf)

48, tabel 33a, pp. 229-232, Hulpbanken (per provincie, inclusief gemeenten waar gevestigd), Kapitalen en voorschotten (pdf)

49, tabel 33b, pp. 233-236, Hulpbanken, Uitgaven en inkomsten (pdf)

Een overzicht van de bezoldiging door gemeenten van genees-, heel,-en verloskundigen over de periode 1871-1899 staat op pagina 17 van de tweede afdeling van het Armverslag over 1899, HTK 1901-1902, 122, 3 (pdf).

Meer informatie in:

Armverslagen, 1814-1899.

CBS, historische reeksen:
Gezondheid
Inflatie sinds 1900.

Statistieken betreffende de armenzorg en de sociale zekerheid van het CCS en CBS.

J.-P. Smits, E. Horlings en J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components, 1800-1913 (pdf), (Groningen 2000), over deflatie in de negentiende eeuw.

W. Kingma en M.H.D. van Leeuwen, Verslagen omtrent het Armwezen en statistiek van de sociale zorg in Nederland, 1814-1964 (pdf).

National Health Service History.[1] HTK, 1850-1851, Verslag omtrent den staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1848, kamerstuknummer XL, ondernummer 4 (pdf) en Verslag omtrent den staat van het Armwezen in het Koninkrijk der Nederlanden over 1849, HTK 1850-1851, (pdf).