Het Ziekenfonds Ziekenzorg te Utrecht

Inventaris van het archief van Het Ziekenfonds Ziekenzorg te Utrecht:

Kenmerk Omschrijving
100225002 Stuk, Plakboek met krantenknipsels, 1933 - 1981
100225002 Stuk, Plakboek met kranten en voorlichtingsbrochures, 1939 - 1940
100225003 Stuk, Receptieboek 3: 50-jarig bestaan
100225003 Stuk, Receptieboek 4: 50-jarig bestaan
100225004 Stuk, Receptieboek opening gebouw Weerdsingel 7 juni 1958, 1 omslag
100225005 2 Stuks, Receptieboeken: 60-jarig bestaan van Ziekenzorg en 25-jarig bestaan van apotheek
100225006 Omslag, Jubileum brochure bestaan 60-jaar
100225007 Stuk, Receptieboek 25-jarig jubileum de heer. J.J. van Weelden, directeur Ziekenzorg, 1967
100225008 2 Stuks, Receptieboeken 75-jarig bestaan, 1974
100225009 Stuk, Receptieboek afscheid de heer J.J. van Kasteel, ongedateerd
100225009 Stuk, Receptieboek afscheid de heer F.W. Tap, ongedateerd
100225010 Omslag, Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1925
100225010 Omslag, Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1925
100225010 Omslag, Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1928
100225010 Onderling Beheerde Ziekenfondsen, betreffende wijzigingen statuten, 1959
100225011 Omslag, Brief van juridisch adviseur Ziekenzorg aan het bestuur van de CBOZ
100225012 Omslag met stukken betreffende wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement ten behoeve van erkenning Ziekenzorg als ziekenfonds ingevolge de Ziekenfondswet 1966
100225013 Omslag, Model statuten Algemeen Ziekenfonds met statuten en huishoudelijk reglement Ziekenzorg, 1969
100225013 Omslag, Brieven staatssecretaris Volksgezondheid en MilieuhygiŽne betreffende Statuten en Huishoudelijk Reglement in verband met herziening verzekeringsvoorwaarden, 1975
100225013 Omslag, Statuten en Huishoudelijk reglement, 1978
100225013 Omslag, Ontwerpstatuten, 1979
100225014 Omslag, Stukken betreffende aanpassing statuten naar aanleiding van omvorming Ziekenzorg tot een onderlinge waarborgmaatschappij, 21 mei 1981
100225014 Omslag, Stukken betreffende aanpassing statuten in verband met de bevoegdheden van de ledenraad en het lidmaatschap van de ledenraad, juli-oktober 1981
100225015 Omslag, Stukken betreffende wijziging huishoudelijk reglement, 1981
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1926 - 1928, 2 jaargangen
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1930, 1 jaargang
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1931, 1 jaargang
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1932, 1 jaargang
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1933 - 1937, 1 jaargang
100225016 Stuk, Ziekenzorg, Maandblad 1938 - 1940
100225016 Omslag, Ziekenzorg, Maandblad 1937 - 1958, incomplete serie
100225017 Stuk, Afleveringen "Het Ziekenfonds" nr. 1, januari 1936 t/m nr. 12, december 1937
Algemeen
100225001 Omslag, Brief betreffende onrechtmatige propaganda door het Maatschappijfonds, 1947
100225001 Correspondentie betreffende een klacht wegens ongeoorloofde propaganda
100225001 Brieven en actiestukken comitť initiatiefgroep "stop het eigen risico"
100225001 Brieven en actiestukken werkgroep "stop het eigen risico bij kraamzorg"
100225001 Plannen betreffende organisatie gezondheidszorgmarkt, 5 augustus 1980
Bestuur
100225028 Omslag, Overzicht namen bestuurders en commissarissen, 1899 - 1947
100225029 Omslag, Inschrijvingsformulieren voor handelsregister van KVK, 1926 - 1927
100225030 Omslag, Correspondentie betreffende ontslag, en juridische perikelen daaromtrent, van de heer J.M. Jansen als direkteur van Stichting Centraal Artsen laboratorium (SCAL)
100225031 Omslag, Gegevenskaarten met data indiensttreding leden bestuursraad Ziekenzorg
100225032 Stuk, Kopie-boek. Register van uitgaande correspondentie, 1900 - 1918
100225033 Stuk, Kopie-boek. Register van uitgaande correspondentie, 1902 - 1911
100225034 Stuk, Kopie-boek. Register van uitgaande correspondentie, 1918 - 1921
100225035 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 19 februari 1909 - maart 1917
100225036 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 19 maart 1917 - 19 april 1920
100225037 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 5 mei 1920 - 28 november 1927
100225038 Omslag, verslag bestuursbijeenkomst over verkoop levensverzekeringen, 13 juli 1927
100225039 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 26 maart 1928 - 2 december 1931
100225040 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 27 mei 1932 - 15 oktober 1936
100225041 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 6 november 1936 - 19 september 1938
100225042 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 13 oktober 1938 - 2 februari 1940
100225043 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 15 februari 1940 - 12 februari 1942
100225044 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 20 maart 1942 - 12 juli 1945
100225045 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 27 september 1945 - 2 oktober 1947
100225046 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 5 november 1947 - 31 maart 1949
100225047 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 2 juni 1949 - 21 augustus 1952
100225048 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 17 september 1952 - 30 december 1955
100225049 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 18 januari 1956 - 10 oktober 1960
100225050 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 18 november 1960 - 3 december 1964
100225051 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur, 10 februari 1965
100225052 Stuk, Register met notulen vergadering van het bestuur en dagelijks bestuur, 30 oktober 1911 - 18 februari 1914
100225053 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 28 februari 1940 - 26 november 1941
100225054 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 3 december 1941 - 25 augustus 1943
100225055 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 1 september 1943 - 9 januari 1946
100225056 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, januari 1946 - september 1948
100225057 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 18 augustus 1948 - 23 mei 1951
100225058 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 30 mei 1951 - 9 december 1954
100225059 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 16 december 1953 - 16 februari 1956
100225060 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 23 februari 1955 - 23 december 1957
100225061 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 2 januari 1958 - 7 januari 1959
100225062 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 14 januari 1959 - 19 september 1962
100225063 Stuk, Register met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 3 oktober 1962 - 28 augustus 1968
100225064 Omslag met notulen vergaderingen van het dagelijks bestuur, 20 februari 1965 - 13 december 1973
100225065 Omslag met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 17 september 1968 - 13 december 1972.
100225066 Omslag met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 21 januari1974 - 19 december 1979
100225067 Omslag met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, 1980 - 1982
100225068 Omslag met stukken betreffende vergadering van het dagelijks bestuur, 15 februari 1980 - december 1980
100225069 Omslag met notulen vergadering van het dagelijks bestuur, mei 1981 - december 1981
100225070 Omslag, stukken betreffende vergadering van het dagelijks bestuur, 25-jarigan 1982 - december 1982
100225071 Omslag met agendaīs, stukken en notulen vergadering van het bestuur, april 1982 - oktober 1983
100225072 Omslag met convocaten, agendaīs en stukken algemeen bestuur, mei 1962 - februari 1967
100225073 Stuk, Register notulen algemene ledenvergadering, 11 november 1904 - 24 juli 1916
100225074 Stuk, Register notulen algemene ledenvergadering, 26 maart 1917 - 1 juni 1938
100225075 Stuk, Register notulen ledenraad, 4 juli 1941 - 16 mei 1960
100225076 Stuk, Register notulen ledenraad, 13 december 1946 - 7 juli 1947
100225077 Omslag met stukken betreffende verkiezing ledenraad, 20 oktober 1950
100225078 Stuk, Register notulen ledenraad, 27 juni 1960 - 8 december 1964
100225079 Omslag met stukken ledenraad, 21 april 1965 - 13 juni 1966
100225080 Omslag met stukken en notulen vergadering ledenraad, 1972 - 1981
100225081 Stuk, Register met jaarverslagen, 1899 - 1924
100225082 Omslag met jaarverslag, 1934
100225083 Omslag met jaarverslagen, 1939 t/m 1948
100225084 Omslag met jaarverslagen boekjaren, 1949 - 1952
100225085 Omslag met jaarverslagen, 1953 t/m 1957
100225086 Omslag met jaarverslagen, 1958 en 1959
100225087 Omslag met jaarverslagen, 1961 - 1964
100225088 Omslag met jaarverslagen, 1965 - 1968
100225089 Omslag met jaarverslagen, 1969 - 1973
100225090 Omslag met jaarverslagen, 1974 - 1975
100225091 Omslag met jaarverslagen, 1976 - 1977
100225092 Omslag met jaarverslagen, 1978 - 1981
100225093 Omslag met jaarverslag, 1982
FinanciŽn
100225094 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1942
100225095 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1943
100225096 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1944
100225097 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1945
100225098 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1946
100225099 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1947
100225100 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1948
100225101 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1949
100225102 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1950
100225103 Omslag, over het boekjaar 1951
100225104 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1952
100225105 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1953
100225106 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1954
100225107 Omslag, jaarstuk over het boekjaar 1955
100225108 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1981
100225109 Omslag, financiŽle jaarstukken over het boekjaar 1982
100225110 Omslag, Controle boekjaar 1921, door Accountantskantoor Van de Steen
100225111 Omslag, Controle boekjaren 1934 - 1937, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225112 Omslag, Controle boekjaren 1938 - 1941, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225113 Omslag, Controle boekjaar 1945, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225114 Omslag, Controle boekjaren 1946 - 1949, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225115 Omslag, Controle boekjaren 1950 - 1954, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225116 Omslag, Controle boekjaren 1955 - 1959, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225117 Omslag, Controle boekjaren 1960 - 1964, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225118 Omslag, Controle boekjaren 1965 - 1969, Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225119 Omslag, Controle boekjaren 1970 - 1972,Accountantskantoor Voorzaat en Van Staveren
100225120 Omslag, Controle boekjaren 1973 - 1975, Accountantskantoor G. van Eck
100225121 Omslag, Controle boekjaren 1976 - 1982, Accountantskantoor G. van Eck
100225122 Omslag, Rapportages uitgebracht door Bureau voor Accountancy B.A. van Veen
100225122 Omslag, bestuur Landelijke Federatie betreffende jaarrekeningen en begrotingen, 1934 - 1935
100225123 Omslag, Rapportages en correspondentie betreffende slechte financiŽle situatie van Ziekenzorg in 1937
100225124 Omslag, Correspondentie en overzichten ten behoeve van controle van jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1943 - 1951
100225125 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1964 - 1968
100225126 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1969 - 1972
100225127 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1972 - 1976
100225128 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de uitvoering van AWBZ door de de Ziekenfondsraad, 1977 - 1980, d.d. 31 december 1980
100225129 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1977 - 1982
100225130 Omslag, Correspondentie gevoerd ten behoeve van controle van de jaarstukken door de Ziekenfondsraad, 1980 - 1982
100225131 Stuk, Register met kostenverdelingen boekjaren 1940 - mei 1942
100225132 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen, 14 maart 1942 - 2 oktober 1943
100225133 Stuk, Register kostenverdelingen over boekjaren 1943 - 1945
100225134 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen over boekjaren 1945 - 1947
100225135 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen over het boekjaar 1947
100225136 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen en begrotingscijfers betreffende halfjaarlijkse periodes 1948 - 1950
100225137 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen en begrotingscijfers, 1951 - 1956
100225138 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen en begrotingscijfers, 1950 - 1955
100225139 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen boekjaren 1955 - 1959
100225140 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen boekjaren 1957 - 1959
100225141 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen boekjaren 1959 - 1962
100225142 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen boekjaren 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 en 1973
100225143 Stuk, Register houdende de kostenverdelingen boekjaren 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 en 1974
100225144 Stuk, Gecombineerd kas- en bankboek, 1 januari 1940 - 31 december 1942
100225145 Stuk, Kasboek voor de ontvangsten 1924 - 1928
100225146 Stuk, Gecombineerd kas-, bank- en inkoopboek, 1 januari 1943 - 30 juni 1945
100225147 Stuk, Gecombineerd kas- , bank- en inkoopboek, met ontvangsten en uitgaven, juli 1947 - december 1947
100225148 Stuk, Kasboek voor periode januari - februari 1948
100225149 Omslag, Kaslijsten voor kantoor januari/februari 1948
100225150 Stuk, Kasboek betreffende inkomsten en uitgaven apotheek, 9 december 1950 - 30 december 1955
100225151 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 30 september 1949 - 31 december 1949
100225152 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 16 augustus 1948 - 30 september 1949
100225153 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 3 januari 1950 - 10 augustus 1950
100225154 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 12 augustus 1950 - 15 maart 1951
100225155 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 16 maart 1951 - 29 september 1951
100225156 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 1 oktober 1951 - 16 mei 1952
100225157 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 17 mei - 5 december 1952
100225158 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 5 december 1952 - 1 juli 1953
100225159 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 1 juli 1953 - 31 december 1953
100225160 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 1 januari 1954 - 19 - juli 1954
100225161 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 21 juli 1954 - 4 februari 1955
100225162 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 4 februari 1955 - 16 augustus 1955
100225163 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 17 augustus1955 - 20 februari 1956
100225164 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 23 februari 1956 - 4 september 1956
100225165 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 6 september 1956 - 8 april 1957
100225166 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 9 april 1957 - 24 oktober 1957
100225167 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 26 oktober 1957 - 24 mei 1958
100225168 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 27 mei 1958 - 17 december 1958
100225169 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 20 december 1958 - 22 juli 1959
100225170 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 23 juli 1959 - 16 februari 1960
100225171 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 19 februari 1960 - 17 september 1960
100225172 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 21 september 1960 - 14 juli 1961
100225173 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 11 mei 1962 - 7 maart 1963
100225174 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 8 maart 1963 - 31 december 1963
100225175 Stuk, Kasboek inkomsten en uitgaven, 3 januari 1964 - 31 december 1964
100225176 Stuk, Register overboekingen per bankrekening, 1928 - 1937
100225177 Stuk, Register overboekingen per bankrekening, 1942 - 1945
100225178 Stuk, Overboekingen via geblokkeerde bankrekening, juli 1945 - 1946
100225179 Stuk, Register overboekingen over geblokkeerde bankrekening, juli 1945 - december 1947
100225180 Stuk, Register houdende grootboekrekeningen, 1927 - 1934
100225181 Stuk, Grootboekrekeningen, 1935 - 1940
100225182 Stuk, Grootboekrekeningen, 1941 - 1945
100225183 Stuk, Grootboekrekeningen boekjaar 1947
100225184 Stuk, Crediteurenverslagen per boekjaren 1934 - 1937, met index
100225185 Stuk, Crediteurenverslagen boekjaren 1938 - 1940, met index
100225186 Stuk, Crediteurenverslagen boekjaren 1941 - 1943, met index
100225187 Stuk, Crediteuren overzicht 1944 - 1945, met index
100225188 Stuk, Crediteurenverslagen boekjaren 1946 - 1947, met index
100225189 Stuk, Memoriaalposten over boekjaren 1934 - 1947
100225190 Stuk, Memoriaalposten over boekjaren 1948 - 1950
100225191 Omslag, Diverse kwitanties, 1914 - 1935
100225192 Omslag, Overzichten van secretariaatskosten 1915 - 1916, met kasstukken
100225193 Omslag, Stukken betreffende huur van een safeloket bij De Twentsche Bank in 1921
100225194 Omslag, Saldo rekening-courant bij Twentsche Bank t.t.v. kasoverdracht 26 april 1928
100225195 Omslag, Proces-verbaal opgesteld ter verantwoording loterij, 2 augustus 1930.
100225196 Omslag, Schuldbekentenissen van diverse instellingen en personen aan Ziekenzorg. 1934
100225197 Omslag, Vrijstelling aangifte belasting, 1935
100225198 Omslag, Correspondentie, kasstukken, obligaties en talons van de 4% obligatielening uit 1938
100225199 Omslag, Hypoythecaire lening aan Ziekenzorg door ANOZ van fl. 100.000 op onroerend goed van Ziekenzorg, 1954
100225200 Omslag, Stuk inspectie betreffende omzetbelasting, 15 januari 1959
100225201 Omslag, Stukken betreffende lening en schuld van Ziekenzorg aan ANOZ, 1966 (?)
100225202 Omslag, Verschillende hypothecaire leningen van Ziekenzorg aan personen
100225203 Omslag, Obligaties Ziekenzorg, 1938
Huisvesting
100225204 Omslag, Stukken betreffende huur verdieping van Utrechtse Bestuurdersbond
100225205 Omslag, Verschillende verzekeringspolissen betreffende vrijwel alle panden van Ziekenzorg
100225206 Omslag, Stukken betreffende annulering van aankoop huis aan Paulus Potterstraat, 1926
100225207 Omslag, Stukken betreffende huur kantoorruimte Witte Vrouwensingel, 1926
100225208 Omslag, Stukken betreffende huur en exploitatie gebouwen Catharijnesingel en de Amsterdamse Straatweg in de periode 1934 - 1939
100225209 Omslag, Huurovereenkomst pand aan Marnixlaan te Zuilen, 1934
100225210 Omslag, Huurovereenkomst voor bovenhuis aan Amst. Straatweg voor de periode 1936 - 1940
100225211 Omslag, Huurcontract van een bovenhuis door Ziekenzorg aan C. Ligteringen, 1938
100225212 Omslag, Advies kosten en kapitaaldienst nieuw gebouw of aankoop Catharijnesingel 56, door Accountantskantoor Voorzaat & Van Staveren, 1939
100225213 Omslag, Stukken betreffende levering nachtstroominstallatie Amsterdamse Straatweg, 1939
100225214 Omslag, Vergunning voor aanbrengen lichtreclame aan Catharijnesingel, 1946
100225215 Omslag, Stukken betreffende aankoop van een pand in Zuilen, 1952
100225216 Omslag, Stukken betreffende aankoop van een pand in Utrecht aan de Weerdsingel, 1955
100225217 Omslag, Bouwtekeningen nieuw gebouw Catharijnesingel
100225218 Omslag, Stukken betreffende huur en inrichting (tandheelkundige) specialistenruimte Ravellaan te Utrecht, 1960
100225219 Omslag, Stukken en bouwtekeningen verbouwing Tandheelkundige kliniek aan de Maria v. Hongarijedreef, 1964
100225220 Omslag, Stukken betreffende financiering en bouw pand aan Catharijnesingel, 1965
100225221 Omslag, Eigendomsrecht van erfpachtrecht gebouw Catharijnesingel en kopie hypotheekakte ten behoeve van ANOZ, 1966
100225222 Omslag, Stukken en plannen betreffende ontwikkeling en exploitatie Hoog Catharijne en de plaats daarin/huur daarvan van Ziekenzorg, 1963 - 1966
100225223 Omslag, Vergunningen ten behoeve van bouw pand ziekenzorg aan de Catharijnesingel,1963 - 1967
100225224 Omslag, Stukken betreffende bouw van de Apotheek van de Kliniek aan de Catharijnesingel, 1965 - 1966
100225225 Omslag, Nota's en correspondentie betreffende onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan gebouw, periode 1966 - 1967
100225226 Omslag, Artikelen en correspondentie betreffende opening nieuw gebouw/apotheek aan Catharijnesingel 1968
100225227 Omslag, Stukken betreffende verhuur etage aan de dienst Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen, 1969
100225228 Omslag, Rapporten en rekeningen architectenbureau betreffende verbouwing gebouw aan Catharijnesingel, 1977
100225229 Omslag, Taxatierapporten gebouw en volledige inventaris Catharijnesingel 56, d.d. 12 januari 1981
100225230 Omslag, Stukken betreffende huur/verbouwing/inrichting/vaste lasten/bouwtekeningen van verschillende panden van Ziekenzorg, periode 1951 - 1981
100225231 Omslag, Correspondentie betreffende juridische geschillen tussen Ziekenzorg en beheersmaatschappij Hoog Catharijne betreffende verrekening servicekosten, huur en exploitatie gebouw, 1979 - 1982
100225232 Omslag, Stukken betreffende dakreparatie gebouw Ziekenzorg Catharijnesingel
Personeel
100225233 Omslag, Arbeidsovereenkomst met apotheker G.J. Brinkgreve, 20 februari 1900
100225234 Omslag, Arbeidsovereenkomst met arts A.A. Rouve, 30 november 1901
100225235 Omslag, Arbeidsovereenkomst J.F. Merkel als apotheker van Ziekenzorg, d.d. 1904
100225236 Omslag, Arbeidsovereenkomst apotheker, 1904
100225237 Omslag, Arbeidsovereenkomst mw. H. von Falkenstein, arts te Utrecht, d.d. 1908
100225238 Omslag, Arbeidsovereenkomst A.F. Baert, apotheker, d.d. 1911
100225239 Omslag, Arbeidsovereenkomst met arts H.J. ten Cate, 1 juli 1913
100225240 Omslag, Arbeidsovereenkomst W.J. Wedekind, apotheker, d.d. 1914
100225241 Omslag, Arbeidsovereenkomst dr. J.B. de Vries, arts, d.d. 1916
100225242 Omslag, Arbeidsovereenkomst A.B. Goedemans 1917
100225243 Omslag, Arbeidsovereenkomst de heer Joh. H. van Geelen, 1924
100225244 Omslag, Arbeidsovereenkomst incasseerder de heer Van Rijn, 1926
100225245 Omslag, Arbeidsovereenkomst dr. W. Groeneweg, 1936
100225246 Omslag, Arbeidsovereenkomst met dr. j.g. Nassy, oogarts te Utrecht, 1937
100225247 Omslag, Modellen van Arbeidsovereenkomsten specialisten
100225248 Omslag, Model van arbeidsovereenkomst specialist, L. Hoeksma, tandarts
100225249 Omslag, Arbeidsovereenkomst Ziekenzorg en St.Liduina met arts J.J. Werner te De Bilt over te verrichten medische controlediensten, 7 september 1966
100225250 Omslag, Collectieve Arbeidsovereenkomst z.j. en arbeidsovereenkomst met Van Rossum
100225251 Omslag, Polis collectieve ziekteverzekering van personeel Ziekenzorg bij "Het Groene Kruis", 1913
100225252 Omslag, Polis collectieve ziekteverzekering van personeel Ziekenzorg bij "De Centrale Onderlinge", 1926
100225253 Omslag, Verschillende polissen Vrijwillige Ouderdomsverzekering werknemers Ziekenzorg
100225254 Omslag, Stukken betreffende collectieve verzekering personeel Ziekenzorg bij "De Centrale Arbeiders-verzekeringsbank N.V., 1954
100225255 Omslag, Instructies bodenpersoneel/incasseerders, z.j.
100225256 Omslag, Notulen vergadering ter bespreking van Utrechtse ziekenfondscontracten, 1927
100225257 Omslag, Vergunning en reglementen arbeidsinspectie, 1950
100225258 Omslag, Arbeidsregister kantoorpersoneel volgens de Arbeidswet 1919, z.j.
100225259 Omslag, Accountantsrapport sanering incasso-afdeling en verandering pensioenpremies en salarissen, 1946
100225260 Omslag, Pensioenreglementen en verschillende bewijzen van deelname hieraan in periode 1953 - 1957 (onvolledig)
100225261 Omslag, Stukken de Ziekenfondsraad aan Ziekenzorg betreffende pensioenregeling bij algemene ziekenfondsen
100225262 Omslag, Pensioenregeling 1959 en levensverzekering Ziekenzorg, 1954 en 1933 bij "Nationale Nederlanden"
100225263 Omslag, betreffende collectieve pensioenregeling, 1960
100225264 Omslag, Stukken overname van "De Liefde's Nieuwsblad Ziekenfonds" door Ziekenzorg, 1918
100225265 Omslag, Statuten "Utrechtse Raad voor Kinderuitzending" (U.R.K)
100225266 Omslag, Reglement van de Commissie van toezicht op het Utrechtse Ziekenfondswezen, 1925
100255267 Omslag, Reglement Kinderherstellingsoordfonds te Utrecht, 1928
100225268 Omslag, Proces-verbaal van onderzoek betreffende moeilijkheden tussen Ziekenzorg en de Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst, 1933
100225269 Omslag, Overeenkomst Ziekenzorg met "Burgerlijke instelling voor Maatschappelijk hulpbetoon" te Utrecht voor verzekering van door hulpbetoon ondersteunden, 15 januari 1934 en 21 oktober 1935
100225270 Stuk, Notulen bestuursvergaderingen Kinderherstellingsoordfonds, 1935 - 1938
100225271 Omslag, Correspondentie en overeenkomsten met de "Stichting Nederlandse Sanatorium Verzekering"
100225272 Omslag, Stukken inzake oprichting "Stichting bouwfonds Ziekenzorg", 1948
100225273 Omslag, Stukken betreffende werving leden voor Ziekenzorg onder spoorwegpersoneel ingevolge opheffing Zieken- en Ondersteuningsfonds der Nederlandse Spoorwegen per 1 januari 1953
100225274 Omslag, Formulieren van Commissie Uitvoering Wet Assurantiebemiddeling (Sociaal Economische Raad) betreffende inschrijving Ziekenzorg in register, periode 1955 - 1982
100225275 Omslag, Deelname Ziekenzorg aan Stichting Verevening Premie Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, 22 mei 1978
100225276 Omslag, Contributiebetaling aan Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, 1979
100225277 Omslag, Notulen algemene ledenvergadering betreffende opheffing vereniging Ziekenzorg, 22 juni 1982
100225278 Omslag, Interne mededeling betreffende liquidatie vereniging Ziekenzorg, 4 februari 1982
100225279 Omslag, Statuten en huishoudelijk reglement van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen (CBZ)
100225280 Omslag, Akte van verhuur tweede etage pand Catharijnesingel aan CBZ, 27 juni 1961
100225281 Stuk, Notulen bestuursvergadering Comitť ziekenhuisverpleging 27 november 1925 - 14 september 1933
100225282 Omslag, Notulen bestuursvergadering Comitť ziekenhuisverpleging, 1926
100225283 Omslag, Stukken betreffende nieuw op te richten "Cooperatieve Vereniging Ziekenhuisverpleging Ziekenzorg Utrecht U.A." , 1952
100225284 Omslag, Statuten en Huishoudelijk Reglement, "CoŲperatieve Vereniging Ziekenhuisverpleging Ziekenzorg Utrecht U.A.", 1952
100225285 Omslag, Contributieboek en statistische gegevens CVZZ, 1952 - 1953
100225286 Omslag, Verzekeringsreglement, aanmeldingsformulier etcetera voor Ziekenzorg stichting ziekenhuisverpleging, 1952 - 1980
100225287 Omslag, Financieel rapport/balans CVZZ, 1954
100225288 Omslag, Correspondentie en inschrijving Kamer van Koophandel, CVZZ, 1958 - 1983
100225289 Stuk, Kasboek CVZZ, 1958 - 1963
100225290 Omslag, Schuldbekentenis van bestuur CVZZ aan Ziekenzorg voor geleend bedrag , 1958
100225291 Omslag, Accountantsrapporten boekjaren CVZZ, 1958 - 1965
100225292 Omslag, Accountantsrapporten boekjaren CVZZ, 1966 - 1974
100225293 Omslag, Interne notitie inzake liquidatie CVZZ, 1982
Verstrekkingen
100225294 Stuk, Lijsten met gemaakte uren, inclusief overwerk, van verschillende werknemers waaronder boden, 1939 - 1946
100225295 Stuk, Losse mededeling van de Rijksverzekeringsbank, d.d. 30 december 1940 betreffende instelling en uitkering van Bijzonder Ongevallenfonds ten gevolge van WOII
100225295 Stuk, Recapitulatiestaat 1942 (loon en ingehouden loonbelasting per maand per werknemer (los blad)
100225295 Stuk, Specificaties betreffende verstrekking kunst- en hulpmiddelen per leverancier per soort hulpmiddel, 1947
100225296 Stuk, Specificaties betreffende verwijs en herhalingskaaren, gesplitst naar vrijwillig en verplicht verzekerde per specialist per kwartaal, 1949 - 1952
100225297 Stuk, Specificaties betreffende klinische en poliklinische verrichtingen gescheiden naar vrijwillig en verplicht per specialist per kwartaal, 1949 - 1952
100225298 Stuk, Uitsplitsing verwijs-, consult en herhalingskaarten per huisarts, 1949 - 1959 ziekenhuisopnames per hospitaal, 1950 - 1951
100225299 Stuk, Kasboek betalingen instellingen, 1951
100225300 Stuk, Specificaties betreffende verwijs en herhalingskaarten per vrijwillig en verplicht verzekerden per specialist per kwartaal, 1950 - 1953
100225301 Stuk, Register betreffende specificaties ziekenhuisopnames 1954 (aantal dagen verpleegd, verplicht/vrijwillig, totale kosten etcetera)
100225302 Omslag, Stukken betreffende vervallen hypotheken van (voormalige) personeelsleden
100225303 Stuk, Hoogte sociale premies (aan WW, ZW, WAO etcetera), in procenten, 1964 - 1973
100225303 Stuk, Sociale lasten per persoon, per afdeling (afd. administratie/afdeling specialistische hulp/ afdeling boden/afdeling werksters etcetera), per jaar, 1964 - 1975: dat wil zeggen per persoon het totale loon, het belastbare loon en de verschillende ingehouden premies
100225303 Hoogte Ziekenfondspremies (voor gezin, bejaarden, alleenstaanden etcetera), 1967 - 1973
100225303 "Wegwijzers behorende bij de verzamelloonstaat", 1969 t/m 1975 (dat wil zeggen wettelijk vastgestelde premiepercentages sociale lasten etcetera)
100225304 Stuk, Betalingen aan doktoberoren en vergoedingen ten behoeve van diverse verstrekkingen, 1932 - 1948
100225305 Stuk, Betalingen aan doktoberoren ingevolge abonnementshonoraria, 1941 - 1942 met zielenstanden
100225306 Stuk, Betalingen aan doktoberoren ingevolge abonnementshonoraria, 1942 - 1945, met zielenstanden
100225307 Stuk, Betalingen aan doktoberoren ingevolge abonnementshonoraria 1943, met zielenstanden
100225308 Stuk, Betalingen aan doktoberoren ingevolge abonnementshonoraria, 1946 - 1947, met index
100225309 Stuk, Specificaties betreffende consulten en visites van artsen per week met aantallen gewerkte dagen, 1946 - 1947
100225310 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1950 - 1954
100225311 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1955 - 1960
100225312 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1960 - 1964
100225313 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1970 - 1972
100225314 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1973 - 1976
100225315 Stuk, Specificatieboek betreffende honoraria aan artsen, 1977 - 1980
Fusie
100225316 Omslag, stukken betreffende onrechtmatige aanwezigheid van Ziekenzorg en in-/overschrijving van personen in enkele gemeenten, 1941 - 1944
100225317 Omslag, Correspondentie betreffende ontbinden van Ziekenzorg als ziekenfonds ten gevolge van het opgaan in RZMN, 1966 - 1983
100225318 Omslag, Overzicht fusiebesprekingen januari 1976 - 31 maart 1980 inclusief stukken betreffende mislukken van oriŽnterend overleg inzake fusie Ziekenzorg/Liduina /VHZ
100225319 Omslag, Stukken betreffende fusie-overleg tussen Ziekenzorg/Liduina/VHZ, 1976 - 1982
100225320 Omslag, Plannen en concept-teksten voor onderdeel "werkgebied" van de intentieverklaring tot fusie RZMN, 1977
100225321 Omslag, Stukken betreffende intentieverklaring fusie, 1977 - 1979
100225322 Omslag, Stukken betreffende overleg tussen KNMP, Ziekenzorg en RZMN inzake positie apotheek Ziekenzorg
100225323 Omslag, Correspondentie en krantenknipsels betreffende reactie op verbreken van fusie besprekingen, 1979
100225324 Omslag, Vragenlijst tot bepaling van behoefte aan huisvesting van het fusiefonds, 1979
100225325 Omslag, Stukken betreffende afwijzing van de aanvraag tot uitbreiding werkgebied tot buiten de stad, 1979 - 1981
100225326 Omslag, stukken betreffende voorliching aan personeel Ziekenzorg naar aanleiding van fusie met RZMN, 1979 - 1983
100225327 Omslag, Nieuwe organisatorische opzet en Organisatieschema's RZMN 1979 - 1983
100225328 Omslag, Stukken betreffende initiatief de Ziekenfondsraad tot hervatting fusie-overleg
100225329 Omslag, Stukken betreffende schrappen Ziekenzorg uit handelsregister van KVK
100225330 Omslag, Statuten en Huishoudelijke Reglement, 1980 - 1983
100225331 Omslag, Verslagen van besprekingen directies Ziekenzorg en RZMN, 1982
100225332 Omslag, Stukken betreffende opstellen fusie-overeenkomst, met getekend origineel, 1982
100225333 Omslag, Mededeling fusie aan: Koninklijke Nederlandse Academie der Pharmacie, de Ziekenfondsraad en V.N.Z.
100225334 Omslag, Statuten en huishoudelijk reglement RZMN
100225335 Omslag, Brief de Ziekenfondsraad betreffende instemming met fusie Ziekenzorg en RZMN, 1982
100225335 Omslag, Correspondentie met ministerie van WVC betreffende fusie en intrekken van erkenning van Ziekenzorg als ziekenfonds, 1983
100225337 Omslag, Brief bestuur aan ledenraad betreffende opgaan Ziekenzorg in RZMN, 27 oktober 1982
100225337 Omslag, Stukken betreffende integratie van organisatie en verzekerdenbestand Ziekenzorg in RZMN, 1982 - 1984
100225337 Omslag, Stukken betreffende gevolgen voor en inpassing van het personeel van Ziekenzorg naar aanleiding van fusie, 1982 - 1983
100225337 Omslag, houdende krantenknipsels en interne mededelingen betreffende uitbreiding werkgebied RZMN en gevolgen voor verzekerden, 1989 - 1992
100225337 Omslag, Verslag van het stafoverleg betreffende werkgebieduitbreiding, klantgerichtheid en kwaliteit, d.d. 29 januari 1990
100225337 Omslag, met stukken omtrent stelselwijziging ziekenfondsen 2e fase, werkgebiedsuitbreiding, in-, uit- en overschrijvingsbeleid en gevolgen voor verzekerden, 1991 - 1992
100225337 Omslag, Stukken omtrent fusiebesprekingen tussen RZMN en A&O Zorgverzekeringen, 1992
100225337 Omslag, Stukken betreffende toelating Liduina als ziekenfonds, 1966 en betreffende toetreding van VHZ en Liduina tot RZMN, periode 1974 - 1989
Verzekerden
100225345 Ledenaantallen per bode en mutaties per datum, 1942 - 1946
100225346 Provisiebetalingen per verzekerde per bode, 1942 - 1958
100225347 Zielengegevens per bode, per datum en per wijk voor verplichte verzekering, aanvullende verzekering en aanvullingsfonds, 1947 - 1949
100225348 Zielenstanden per wijk per datum met onderscheid tussen verplicht verzekerden, vrijwillig verzekerden en de SSB voor de periode 1947 - 1949
100225349 Verzekerdenstamboek, 1947 - 1966
100225350 Register, premie-inningen door bodes, januari 1948 - september 1953
100225351 Zielenstanden per tarief met contributieoverzichten per bode, 1953 - 1957
100225352 Premie-inningen door bodes, 1953 - 1959
100225353 Zielenstanden per tarief met contributie-overzichten per bode, 1958 - 1960
100225354 Zielenstanden per tarief met contributie-overzichten per bode, 1959 - 1967
100225355 Omslag met modellen verzekeringsvoorwaarden 1989 en 1992
100225356 Omslag met stukken omtrent verzekeringsreglement AWBZ, 1991 - 1992
Apotheek
100225018 Omslag, Brief over prijsgaranties artikelen apotheek, 28 april 1926
100225019 Omslag, Correspondentie betreffende plaats apotheek aan de Catharijnesingel, 1964
100225020 Omslag, Correspondentie, verslagen en overeenkomsten betreffende de strijd tussen de KNMP en Ziekenzorg over het voortbestaan van de apotheek, 1951 - 1982
100225020 Lijsten Utrechtse Apothekersvereniging betreffende apotheken in Utrecht, 1951
100225020 Richtlijnen en andere stukken over apotheken en apothekers; stukken hebben betrekking op moeilijkheden tussen ziekenfondsapotheken (van Ziekenzorg en Volharding) en KNMP over beheer eigen apotheken, 1964 - 1971
100225021 Omslag, Stukken betreffende samenwerking Ziekenzorg en Volharding (apotheek Azivo) betreffende apotheken, 1979 - 1980
100225021 Omslag, Rapport automatisering Ziekenfondsapotheek Azivo - Ziekenzorg, 1981
100225021 Algemene beschouwing van het nut van ziekenfondsapotheken in Nederland, door J.J. van Weelden, directeur Ziekenzorg
100225022 Omslag, Verordeningen en stukken betreffende plaatsing receptenbussen Ziekenzorg en Volharding/Azivo, 1947 - 1981
100225023 Omslag, Stukken betreffende salaris en CAO apothekers-assistenten, 1949, 1965, 1971
100225023 Omslag, Notulen bespreking tussen apothekersassistenten en de direktie van Ziekenzorg betreffende geschil tussen assistenten en apotheker, 1982
100225023 Omslag, Correspondentie betreffende nieuwe regelingen (o.a. werktijden) assistenten
100225024 Omslag, Jaarverslagen tandheelkundige polikliniek, 1940 - 1943
100225025 Omslag, accountantsrapport betreffende kosten ziekenfondspraktijk, 1979
100225026 Omslag, Artikel over STAG (Stichting Algemene Gezondheidsvoorzieningen) in het Nederlands Tandartsenblad, 35/21 (1980)
100225027 Brief AZIVO over gewenste wijziging tandartscontracten met o.a. Ziekenzorg, 4 september 1980