Het archief van het Ziekenfonds Ziekenzorg te Utrecht

Het archief van het Utrechtse ziekenfonds Ziekenzorg (1898 - 1983) raakte verspreid na de fusie tussen Ziekenzorg en de stichting Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland (RZMN) in 1983. In 1989 is een deel van de boekhouding uit het voormalig kantoorpand overgebracht naar het RZMN-archief aan de Vliegend Hertlaan te Utrecht. In 1991 en 1992 volgden het beleidsarchief van Ziekenzorg, enkele directiestukken en door particulieren afgestane documenten.

In 1992 begon K.P. Companje, de toenmalig archivaris van RZMN, met de schoning en reconstructie van het archief van Ziekenzorg. In 1994 werden de  werkzaamheden afgerond met de uitgave van een complete inventaris op het archief.

Het archief van Ziekenzorg werd geplaatst in het depot van ANOVA-verzekeringen te Utrecht/Amersfoort, de rechtsopvolger van het RZMN. Bij het opgaan van ANOVA in Agis Zorgverzekeringen is het archief wederom verplaatst, ditmaal naar het depot van Agis te Amersfoort.

In 2006 is het archief van Ziekenzorg overgedragen aan aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam, verzorgt namens deze stichting het beheer van dit archief.

In het kader van een archiefstage bij Historisch Onderzoeksbureau Ecade en in samenwerking met het Kenniscentrum Historie Ziekenfondsen is het archief tussen juni en september 2006 door A.D.N. Kerkhoff (a.d.n.kerkhoff@orange.nl) opnieuw bekeken, geordend en van een nieuwe structuur voorzien. Dit was nodig omdat bleek dat het archief flink door elkaar bleek was gegooid. Van de oorspronkelijke ordening uit 1994 was, waarschijnlijk door de vele verhuizingen, vrijwel niets meer over.

Voor de geschiedenis van het ziekenfonds en van de opbouw van de organisatie en de administratie zie K.P. Companje, Ziekenzorg. De geschiedenis van een ziekenfonds en zijn eigen instellingen, (Utrecht 1994).

Inventaris van het archief van Het Ziekenfonds Ziekenzorg te Utrecht