Het archief van het Ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte

Inventaris van het archief van het Ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100221001 Brief van de secretaris van de stad Utrecht, d.d. 4 december 1827, 1 omslag
100221002 Diverse Statuten en Reglementen, 1 omslag
100221003 Brief van de secretaris van de stad Utrecht, d.d. 20 juni 1828, 1 omslag
100221004 Diverse stukken betreffende de Maatschappij tot Uitkeering bij Overlijden Let op uw Einde, 1886 - 1894, 1 omslag
100221005 Stukken betreffende de statuten, 1979 - 1980, 1 omslag
100221006 Besluit directie m.b.t. bezoek verzekerden aan apothekers, 30 september 1843, 1 omslag
100221007 Verzekeringsvoorwaarden voor de Tandheelkundige polikliniek van de SociŽteit Voorzorg en Hulp bij Ziekte, januari 1925, 1 omslag
100221008 Zegels ter waarde van Fl. 1,- voor de Tandheelkundige Polikliniek "Ziekenzorg", 1 omslag
100221009 Diverse bescheiden betreffende het Rotterdamsch Ziekenfonds, afd. Utrecht, 1935, 1 omslag
100221010 Diverse verzekeringsvoorwaarden, 1 omslag
100221011 Stukken betreffende de Sociale Verzekeringsgids en een aantal afleveringen, juli 1941 - december 1943, 1 omslag
100221012 Diverse stukken van W. Schuurmans Stekhoven, 1942 - 1943, 1 omslag
100221013 Verschillende exemplaren van de Maandelijksche Mededeelingen van het A.A.Z. Tilburg en omstreken, 1943 - 1944, 1 omslag
100221014 Diverse stukken betreffende de Duitse bezetting en de gevolgen daarvan voor het ziekenfondswezen, 1 omslag
100221015 Stukken betreffende de ledenlijst van de Utrechtse Rederijkerskamer "MoliŽre", 1940, 1 omslag
100221016 Correspondentie met andere ziekenfondsen, 1945, 1 omslag
100221017 Rapport over de sociale zekerheid en het Engelse ziekenfondswezen, geschreven door de Commissaris belast met het toezicht op het ziekenfondswezen, 1945, 1 omslag
100221018 Stukken betreffende de toekomst van het ziekenfondswezen, 1946 - 1947, 1 omslag
100221019 Stukken betreffende het rapport van de stichting van de Arbeid inzake de toekomstige organisatie van het ziekenfondswezen, 1947 - 1949, 1 omslag
100221020 Jaarverslagen, 1936 - 1951, 22 stukken
100221021 Jaarverslagen, 1952 - 1960, 20 stukken
100221022 Jaarverslagen, 1961 - 1980, 12 stukken
100221023 Diverse stukken betreffende het 100-jarig jubileum, 1927, 4 omslagen en 1 stuk
100221024 Stukken betreffende de opening van het verbouwde en het nieuwe pand, 1941, 1 stuk en 1 omslag
100221025 Stukken betreffende het jubileum van dr. J.P. Wefers Bettink, 1941, 1 omslag
100221026 Stukken betreffende de geschiedenis van Voorzorg en Hulp bij Ziekte, 1933, 1 omslag
100221027 Diverse stukken betreffende het 120-jarig jubileum, 1947, 7 omslagen en 1 stuk
100221028 Diverse stukken betreffende het 120-jarig jubileum, 1947, 7 omslagen
100221029 Diverse stukken betreffende het 120-jarig jubileum, 1947, 7 omslagen
100221030 Correspondentie met de Nederlandse stichting voor Statistiek over het 125-jarig jubileum, 1952
100221031 Stukken betreffende het jubileum van A.A. Snooy, 1965 - 1968, 1 omslag
100221032 Diverse stukken betreffende het 150-jarig jubileum, 1977, 1 omslag
100221033 Krantenknipsels, 1955, 1 omslag
100221034 Krantenknipsels, 1959 - 1971 , 1 omslag
100221035 Diverse documentatie, 1948 - 1950, 1 omslag
100221036 Pamflet van de Vereeniging van Doktoren en Apothekers, 1922, 1 omslag
100221037 Krantenknipsels, 1923 - 1925, 2 omslagen
100221038 Krantenknipsels betreffende het 40.000ste lid, 12 oktober 1938, 1 omslag
100221039 Krantenknipsels, 1933 - 1942, 6 stukken
100221040 Krantenknipsels betreffende de ziekenfondskwestie, 1939, 1 omslag
100221041 Kranten, 1947, 2 omslagen
100221042 Krantenknipsels, 1950 - 1951, 1 omslag
100221043 Krantenknipsels, 1952 - 1959, 8 omslagen
100221044 Krantenknipsels, 1952 - 1959, 7 omslagen
100221045 Kaartsysteem met inventaris archief VHZ
Bestuur
100221046 Notulen vergaderingen bestuur, 19 oktober 1914 - 20 april 1922, 1 stuk
100221047 Notulen vergaderingen bestuur, 17 juli 1933 - 21 november 1933, 1 stuk
100221048 Notulen vergaderingen bestuur, 17 januari 1934 - 6 augustus 1934, 1 stuk
100221049 Notulen vergaderingen dagelijks bestuur, 10 juni 1937, 2 februari 1939, 1 stuk
100221050 Notulen vergaderingen bestuur, 29 augustus 1934 - 18 maart 1935, 1 stuk
100221051 Notulen vergaderingen bestuur, 6 februari 1939 - 8 december 1941, 1 stuk
100221052 Notulen vergaderingen bestuur, 13 februari 1942 - 26 juni 1945, 1 stuk
100221053 Notulen vergaderingen bestuur, 1 oktober 1945, 24 april 1951, 1 stuk
100221054 Notulen vergaderingen bestuur, 5 oktober 1951 - 12 december 1955, 1 stuk
100221055 Notulen vergaderingen bestuur, 16 januari 1956 - 14 juli 1958, 1 stuk
100221056 Notulen vergaderingen bestuur, 23 september 1958 - 6 april 1960, 1 stuk
100221057 Notulen vergaderingen bestuur, 6 juli 1960 - 4 april 1962, 1 stuk
100221058 Notulen vergaderingen bestuur, 6 juni 1962 - 10 maart 1964, 1 stuk
100221059 Notulen vergaderingen bestuur, 8 april 1964 - 21 november 1966, 1 stuk
100221060 Notulen vergaderingen bestuur, 19 december 1966 - 2 december 1969, 1 stuk
100221061 Notulen vergaderingen bestuur, 21 april 1970 - 21 november 1973, 1 stuk
100221062 Notulen vergaderingen bestuur, 20 februari 1974 - 10 december 1980, 1 stuk
100221063 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1934 -1945, 1 omslag
100221064 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1944 - 1945, 1 omslag
100221065 Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur, 1945, 1 omslag
100221066 Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur, 1948, 1 omslag
100221067 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1951 - 1956, 1 omslag
100221068 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1960 - 1961, 1 omslag
100221069 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1962 - 1970, 1 omslag
100221070 Stukken betreffende het bestuur, 1975 - 1980, 2 omslagen
Organisatie
100221071 Bewijs van aandeel in de SociŽteit Voorzorg, 15 maart 1838, 1 omslag
100221072 Stuk betreffende klachten van leden, 30 september 1843, 1 omslag
100221073 Brochure over de SociŽteit Voorzorg, november 1843, 1 omslag
100221074 Mededeling aan de leden in verband met hoog aantal sterftegevallen, 5 juli 1866, 1 omslag
100221075 Mededeling aan de leden in verband met hoog aantal sterftegevallen, 16 juli 1866, 1 omslag
100221076 Bewijs van lidmaatschap, 14 februari 1867, 1 omslag
100221077 Diverse lidmaatschapsbewijzen, 1871 - 1923, 1 omslag
100221078 Diverse lidmaatschapsbewijzen, 1885 - 1886, 1 omslag
100221079 Correspondentie tussen de Vereeniging van Doctoren en Apothekers in Utrecht en de SociŽteit Voorzorg, 1891 - 1905, 1 omslag
100221080 Mededeling van het bestuur van Voorzorg aan de aangesloten doctoren, 2 november 1899, 1 omslag
100221081 Correspondentie met artsen, 1897, 1 omslag
100221082 Lijsten ten behoeve van de leden van bij Voorzorg aangesloten artsen en apothekers, na 1897, 1 omslag
100221083 Diverse ontvangstbevestigingen van uitkeringen bij overlijden, 1905, 1921 - 1941, 1 omslag
100221084 Brief van de Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht, 4 november 1914, 1 omslag
100221085 Diverse kwitantiekaarten, 1915 - 1950, 1 omslag
100221086 Diverse correspondentie, 1917 - 1939, 1 omslag
100221087 Diverse uittreksels uit het overlijdensregister, 1921 - 1940, 1 omslag
100221088 Verklaring van een arts, 22 december 1922, 1 omslag
100221089 Diverse correspondentie met verzekerden, 1950 - 1976, 1 omslag
100221090 Stukken betreffende het ziekenvervoer, 1956 - 1981, 1 omslag
100221091 Overzicht aantallen recepten 1954 - 1981, 1 omslag
100221092 Diverse stukken betreffende de Reglementen, 1900 - 1914, 1 omslag
100221093 Notulen Algemene Vergaderingen Ziekenfonds Hulp bij Ziekte, 24 december 1898 - 14 januari 1902, 1 stuk
100221094 Notulen Algemene Vergaderingen Ziekenfonds Hulp bij Ziekte, 14 januari 1902 - 17 september 1918, 1 stuk
100221095 Notulen van de Algemene Vergaderingen van de SociŽteit Voorzorg, 21 maart 1903 - 17 januari 1906, 1 omslag
100221096 Commissarissen Vergaderingen Hulp bij Ziekte, 1911 - 1918, 1 stuk
100221097 Agenda voor de Algemene Vergadering, 16 juni 1916, 1 omslag
100221098 Notulen van de Algemene Vergaderingen van de SociŽteit Voorzorg, 26 april 1934 - 9 maart 1966, 1 stuk
100221099 Notulen van de vergaderingen van deelnemers, 11 augustus 1933 - 19 juni 1950, 1 stuk
100221100 Stukken betreffende de vergaderingen van deelnemers, 1934 - 1948, 1 omslag
100221101 Stukken betreffende de verkiezing van vertegenwoordigers, 1934 - 1960, 2 omslagen
100221102 Stukken betreffende de algemene vergaderingen, 1935 - 1940, 1 omslag
100221103 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde leden, 21 september 1933 - 2 november 1976, 1 stuk
100221104 Notulen van de vergaderingen van vertegenwoordigers van verzekerden, 12 januari 1934 - 14 november 1955, 1 stuk
100221105 Notulen van de vergaderingen van vertegenwoordigers van verzekerden, 12 november 1956 - 9 mei 1978, 1 stuk
100221106 Stukken betreffende het geven van fooien aan boden, 1905, 1 omslag
100221107 Stuk betreffende de overeenkomst tussen de vereniging van doktoren en apothekers te Utrecht en de directie van de SociŽteit Voorzorg, 13 december 1913, 1 omslag
100221108 Advies betreffende de kwestie van de Oude Kas, 17 april 1924, 1 omslag
100221109 Ziekenfondsovereenkomsten gesloten te Utrecht, 1 januari 1925, 1 omslag
100221110 Diverse stukken betreffende de boden, 1932, 1935 - 1939, 1 omslag
100221111 Diverse stukken betreffende het personeel, 1937 - 1938. 1 omslag
100221112 Diverse stukken betreffende leveranciers e.d., 1935 - 1937, 1 omslag
100221113 Diverse stukken betreffende de inschrijving in het Handelsregister, 1935 - 1936, 1 omslag
100221114 Diverse stukken betreffende de kwestie Ziekenzorg, 1933 - 1939, 1 omslag
100221115 Diverse stukken betreffende de contractonderhandelingen, 1927, 1933 - 1936, 1 omslag
100221116 Correspondentie met de specialistenvereniging, 1934 - 1935, 1 omslag
100221117 Correspondentie met de Huisartsencommissie van de NMG, 1934 - 1936, 1 omslag
100221118 Correspondentie met de NMG, de Huisartsencommissie en de Specialistencommissie van de NMG, 1937 - 1939, 1 omslag
100221119 Overeenkomst tot regeling van pharmaceutische hulp, 1934, 1 omslag
100221120 Diverse stukken betreffende verstrekkingen, 1935 - 1944, 1 omslag
100221121 Diverse stukken betreffende de thuisverpleging, 1934 - 1937, 1 omslag
100221122 Arbitrale uitspraak inzake de NMG en de Amsterdamse ziekenfondsen, 28 april 1939, 1 omslag
100221123 Diverse stukken betreffende de ziekenhuisopnameregeling van de gemeente Zuilen, 1932 - 1937, 1 omslag
100221124 Diverse stukken betreffende de relatie met de gemeentelijke geneeskundige armenzorg, 1928 - 1940, 1 omslag
100221125 Correspondentie met verzekerden, 1935 - 1936, 1 omslag
100221126 EnquÍte onder maatschappijfondsen over medische tarieven, 1939 - 1940, 1 omslag
100221127 Stukken betreffende verstrekkingen, 1938 - 1940, 1 omslag
100221128 Diverse stukken betreffende de Utrechtse Huisartsen- en Specialistenvereniging, 1939 - 1941, 1 omslag
100221129 Diverse stukken betreffende de toewijzing van brandstoffen, 1941 - 1942, 1 omslag
100221130 Diverse stukken betreffende de aanschaf van kantoorbenodigdheden, 1942, 1 omslag
100221131 Correspondentie met de Utrechtse GGD betreffende het afsluiten van een overeenkomst voor ziekenautovervoer, 1942, 1 omslag
100221132 Circulaire van de NMG over omzetbelasting, 1941, 1 omslag
100221133 cluv
100221134 Diverse stukken betreffende het personeel en de agenten, 1942 - 1944, 1 omslag
100221135 Diverse stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de Arbeidseinsatz, 1940 - 1945, 1 omslag
100221136 Diverse stukken betreffende de arbeidsovereenkomst met agenten, 1943 - 1948, 1 omslag
100221137 Diverse stukken betreffende de invoering van het Ziekenfondsenbesluit 1941, 1941 - 1942, 6 omslagen
100221138 Correspondentie met verzekerden, 1941 - 1942, 1 omslag
100221139 Correspondentie met verzekerden, 1943 - 1944, 2 omslagen
100221140 Diverse correspondentie betreffende verzekerden en verstrekkingen, 1942 - 1943, 1 omslag
100221141 Correspondentie met de Commissie van Toezicht op het Utrechtse Ziekenfondswezen, 1941 - 1942, 1 omslag
100221142 Stukken betreffende toe- en afwijzing van medische handelingen, 1942, 2 omslagen
100221143 Stukken betreffende de controle op ziekenhuisopnamen, 1943, 1 omslag
100221144 Diverse correspondentie, 1943 - 1944, 1 omslag
100221145 Diverse stukken betreffende de levering en verstrekking van optische middelen, 1940 - 1943, 1 omslag
100221146 Diverse stukken betreffende de rekeningen van artsen, 1941 - 1942, 1 omslag
100221147 Correspondentie met de Commissie van Toezicht op het Utrechtse Ziekenfondswezen betreffende insuline, 1943, 1 omslag
100221148 Verslagen van de wederwaardigheden van VHZ tijdens de bezetting, 1945, 1 omslag
100221149 Correspondentie betreffende verzekerden en verstrekkingen, 1945, 1 omslag
100221150 Stukken betreffende het personeel, 1945, 1 omslag
100221151 Stukken betreffende de amusementsvereniging, 1945, 1 omslag
100221152 Stukken betreffende kantoorbenodigdheden, 1945, 1 omslag
100221153 Stukken betreffende uitkeringen bij overlijden, 1945, 1 omslag
100221154 Correspondentie betreffende vergaderingen van het bestuur en de andere onderdelen van de organisatie, 1945, 1 omslag
100221155 Stukken betreffende vergaderingen van de Utrechtse Huisartsenvereniging en de stichting tot bevordering van Tandheelkundige verzorging, 1945, 1 omslag
100221156 Diverse stukken betreffende de interne organisatie, 1948 - 1950, 1 stuk en 1 omslag
100221157 Brief van de Federatie VMZ betreffende de administratie van DGVP, 15 november 1946, 1 omslag
100221158 Overzicht van te betalen verzekeringspremies, 1947, 1 omslag
100221159 Overzicht van bezittingen en vermogen, 1949, 1 omslag
100221160 Stukken betreffende de overdracht van de maatschappij-ziekenfondsen, 1949 - 1952, 1 omslag
100221161 Stukken betreffende de financiering van de vrijwillige verzekering, 1 omslag
100221162 Brief betreffende de vrijstelling van diverse belastingen, 28 december 1950, 1 omslag
100221163 Stuk betreffende het huren van kluisjes bij de NV Utrechtsche Provinciebank, 14 juni 1951, 1 omslag
100221164 Stukken betreffende de plaatsing van reclame-boksen, 1952 - 1953, 1 omslag
100221165 Diverse stukken betreffende de geneeskundige verzorging in Denemarken, 1952, 1 omslag
100221166 Stukken betreffende de losmaking van VHZ van de KNMG, 1953, 1 omslag
100221167 Stukken betreffende het accountantskantoor, 1953, 1 omslag
100221168 Correspondentie met de Ziekenfondsraad betreffende de jaarstukken, 1955, 1 omslag
100221169 Diverse stukken betreffende een kasgeldlening aan de gemeente Hilversum, 1956 - 1958, 1 omslag
100221170 Stukken betreffende de verzekering van ziekenhuiskosten voor het personeelsfonds van de PTT, 1952, 1 omslag
100221171 Stukken betreffende verzekering van personeel van de NS, 1952 - 1953, 1 omslag
100221172 Berichten betreffende de uitbreiding van de kring van verzekerden, 1952 - 1953, 1 omslag
100221173 Stukken betreffende de overdracht van de afdeling Utrecht van het Rotterdamsch Ziekenfonds, 1956, 1 omslag
100221174 Diverse stukken betreffende het overlijden van bestuursleden, 1952 - 1956, 1 omslag
100221175 Diverse stukken betreffende kantoorbenodigdheden, 1952, 1 omslag
100221176 Diverse stukken betreffende de amusementsvereniging, 1946 - 1952, 1 omslag
100221177 Diverse stukken betreffende het personeel, 1947 - 1958, 1 omslag
100221178 Diverse stukken betreffende een jubilerend personeelslid, 1951, 1 omslag
100221179 Stukken betreffende de mutatie-afdeling, 1 omslag
100221180 Stukken betreffende de buitendienst, 1947 - 1956, 1 omslag
100221181 Diverse stukken betreffende de wijziging van het incassostelsel, 1951 - 1953, 1 omslag
100221182 Stukken betreffende de aanbrengpremie voor de vrijwillige verzekering, 1954, 1 omslag
100221183 Stukken betreffende de rentabiliteit van het opticiensbedrijf, 1947 - 1949, 1 omslag
100221184 Diverse stukken betreffende de medewerkers, 1951 - 1964, 1 omslag
100221185 Stukken betreffende het Tandheelkundig Controle Instituut, 1947 - 1948, 1 omslag
100221186 Stukken betreffende de herverzekering van Sanatoriumverpleging, 1948, 1 omslag
100221187 Stukken betreffende een administratie voor specialisten, 1949, 1 omslag
100221188 Stukken betreffende verwijskaarten, 1949, 1 omslag
100221189 Stukken betreffende het ziekenvervoer, 1949 - 1952, 1 omslag
100221190 Diverse stukken betreffende de cao's, 1954 - 1960, 1 omslag
100211191 Stukken betreffende OpticiŽns, 1949 - 1951, 1 omslag
100211192 Stukken betreffende de honorering van Specialisten, 1947 - 1950, 1 omslag
100211193 Stukken betreffende de honorering en werkzaamheden van Tandartsen, 1949 - 1955, 1 omslag
100211194 Stukken betreffende de Schooltandverzorging, 1949 - 1950, 1 omslag
100211195 Bericht van de LHV over de honorering van genees- en verbandmiddelen, 1952, 1 omslag
100211196 Stukken betreffende het verstrekken van Piton en Secale preparaten, 1952, 1 omslag
100211197 Stukken betreffende de oprichting door de Utrechtse Huisartsenvereniging van een Huisartsenlaboratorium, 1955, 1 omslag
100211198 Stuk betreffende de Commissie Receptuurberekening Utrecht, 22 november 1957, 1 omslag
100211199 Stukken betreffende de vergadering van de Utrechtse Huisartsenvereniging Peripherie, 6 juni 1952, 1 omslag
100211200 Stukken betreffende de Vereniging van Medisch Adviseurs en Controlerend Geneeskundigen, 1948 - 1955
100221201 De sociale en medische indicatie in de Orthopaedie in verband met het Ziekenfondsenbesluit, 7 februari 1948
100221202 De sociale voorziening voor de burger', 4 september 1948, 1 omslag
100221203 Stukken betreffende Ziekenzorg, 1947 - 1955, 1 omslag
100221204 Stukken betreffende de strijd om de verzekerden van de Nationale Spoorwegen, 1952 - 1953, 1 omslag
100221205 Stukken betreffende de Club van 13 , Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland, 1946 - 1954, 1 omslag
100221206 Stukken betreffende overleg met verschillende gemeenten over premiereductie voor de vrijwillige verzekering, 1946 - 1955, 1 omslag
100221207 Stukken betreffende de redactievergaderingen van de Ziekenfondsgids, 1947 - 1948, 1 omslag
100221208 Stukken betreffende de overlapping van de werkgebieden van Algemene Ziekenfondsen, 1950 - 1951, 1 omslag
100221209 Diverse stukken betreffende de financiŽle problemen van de vrijwillige verzekering, 1951 - 1953, 1 omslag
100221210 Verslag van de vergadering van de Regionale Werkcommissie, 4 januari 1952, 1 omslag
100221211 Brief van de Werkcommissie voor de DGVP betreffende de Eerste Uitvoeringsbeschikking Geneeskundige Verzorging Politie, 1952, 1 omslag
100221212 Diverse stukken betreffende de verhoging van de premie voor de vrijwillige verzekering, 1953 - 1954, 1 omslag
100221213 Stukken betreffende het Uitvoeringsbesluit Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR), 1954 - 1955, 1 omslag
100221014 Stukken van de Utrechtse GGD betreffende de Centrale Meldingspost, 1955, 1 omslag
100221215 Stuk betreffende de centrale codering, 18 januari 1955, 1 omslag
100221216 Stuk betreffende de verevening van de premie voor de vrijwillige verzekering in Midden-Nederland, 10 december 1955, 1 omslag
100221217 Reactie van Snooij op een stuk uit Hervormd Utrecht, 17 november 1955, 1 omslag
100221218 Stukken betreffende premie-reductie vrijwillige verzekering, 1954 - 1955, 1 omslag
100221219 Stukken betreffende een onderzoek van TNO naar vergrijzing, 1955, 1 omslag
100221220 Stukken betreffende de Commissie Kostenverdeling van de Ziekenfondsraad, 1956 - 1957, 1 omslag
100221221 Stukken betreffende de premie-verevening Midden-Nederland, 1956 - 1958, 1 omslag
100221222 Diverse verzoeken om steun aan goede doelen, 1952, 1955, 1 omslag
100221223 Diverse stukken betreffende de interne organisatie, 1960 - 1961, 1 stuk
100221224 Stukken betreffende verzekering ingeval van verblijf in het buitenland, 1960, 1 omslag
100221225 Stukken betreffende de verzekeringsvoorwaarden, 1961 - 1962, 1 omslag
100221226 Stukken betreffende erkenningen in het kader van de AWBZ, 1968 - 1969, 1 omslag
100221227 Stukken met betrekking tot de voorfinanciering van de Ongevallenwet, 1968 - 1969, 1 omslag
100221228 Diverse correspondentie, 1960, 1 omslag
100221229 Rapport Specialistenonderzoek betreffende verwijskaarten, 1960, 1 omslag
100221230 Stukken betreffende de beschikkingsbevoegdheid, 1962, 1 omslag
100221231 Specificatiestaat Winst en Verliesrekening, 1962, 1 omslag
100221232 Correspondentie van de Pharmaceutische groothandel, 1962, 1 omslag
100221233 Brief van de Ziekenfondsraad betreffende de inspectie, 11 september 1963, 1 omslag
100221234 Stukken betreffende de toelating van het ziekenfonds door de Ziekenfondsraad, 1966, 1 omslag
100221235 Stukken van de Ziekenfondsraad betreffende een onderzoek door de accountantsdienst, 1966, 1 omslag
100221236 Stukken betreffende machtigingen, 1968, 1970, 1 omslag
100221237 Stukken betreffende een beslaglegging, 1968 - 1970, 1 omslag
100221238 Stukken betreffende het Tandheelkundig Controle Instituut, 1959 - 1961, 1 omslag
100221239 Vergelijkend overzicht tandheelkundige hulp, 1960, 1 omslag
100221240 Stukken betreffende de tandheelkundige administratie, 1960, 1 omslag
100221241 Rapport van de Ziekenfondsraad betreffende de wettelijke verzekeringen, 1961, 1 omslag
100221242 Nederlandse Staatscourant, 30 mei 1962, 1 omslag
100221243 Stukken betreffende een kwestie met een tandarts, 1969 - 1970, 1 omslag
100221244 Stukken betreffende de KLOZ, 1964, 1 omslag
100221245 Stukken van de VMZ betreffende een vervoersovereenkomst, 1965, 1 omslag
100221246 Stukken van de Ziekenfondsraad betreffende kraamzorg, 1965, 1 omslag
100221247 Stukken van de stichting Samenwerkende Ziekenfondsen Utrecht betreffende kraamzorg, 1966, 1 omslag
100221248 Tarieven medische zorg, 1958 - 1972, 8 stukken en 1 omslag
100221249 Ongevallencahiers, 1967 - 1979, 7 stukken
100221250 Stukken betreffende de cao voor apothekersassistenten, 1970, 1 omslag
100221251 Mededelingen aan de incasseerders, 22 januari 1970, 1 omslag
100221252 Bespreking draaiboek ziekenfondswezen, 6 februari 1970, 1 omslag
100221253 Offerte voor het vernieuwen van de electrische installatie, 22 september 1970, 1 omslag
100221254 Kennisgeving van het overlijden van A.A. Snooy, 8 oktober 1971, 1 omslag
100222255 Brief d.d 25 november 1971 van de Huuradviescommissie betreffende de woning aan de Catharijnesingel 64, 1 omslag
100222256 Diverse correspondentie betreffende de voorschotten wettelijke verzekering, 1971, 1 omslag
100221257 Diverse correspondentie van de Ziekenfondsraad, 1972, 1 omslag
100221258 Stukken betreffende de herberekening van pensioenpremies, 1972 - 1974, 1 omslag
100221259 Schuldbekentenis, 7 december 1972, 1 omslag
100221260 Vordering en acte van betekening, 9 juli 1973, 1 omslag
100221261 Diverse stukken betreffende de leeftijdstelling, 1974, 1 omslag
100221262 Regeling van loonbeslag, 1975, 1 omslag
100221263 Cessie tot zekerheid van een vordering, 30 januari 1970, 1 omslag
100221264 Kort verslag van de vergadering van de ondernemingsraad, 11 maart 1976, 1 omslag
100221265 Stukken betreffende de premiebetaling van vrijwillig verzekerden, 1976, 1 omslag
100221266 Correspondentie met de stichting Samenwerkende Ziekenfondsen Utrecht betreffende cessie van betaling van honoraria, 1978, 1 omslag
100221227 Verklaring betreffende het terugbetalen van voorschot van ontvangen premies, 4 december 1978, 1 omslag
100221268 Stukken betreffende een vordering, 1978, 1 omslag
100221269 Jaarverslag van de ondernemingsraad, 1978, 1 omslag
100221270 Stukken betreffende een geldlening aan VNZ, 1978, 1 omslag
100221271 Stukken betreffende de vergadering van de Raad van vertegenwoordigers van verzekerden, 1978, 1 omslag
100221272 Stukken betreffende de vergadering van de Raad van vertegenwoordigers van verzekerden, 1979, 1 omslag
100221273 Stukken van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor betreffende de wijziging in loonbedragen, 1979, 1 omslag
100221274 Toelichting op de balans afkomstig van de Ziekenfondsraad, 1980, 1 omslag
100221275 Stukken betreffende een fusie van VHZ en het ziekenfonds Vecht en omstreken, 1977, 1 omslag
100221276 Stukken betreffende de fusie tussen VHZ en het Zeister Ziekenfonds, 1977 - 1978, 1 omslag
100221277 Stukken betreffende de fusie tussen VHZ en St. Liduina, 1980 - 1981, 1 omslag
100221278 Stukken betreffende de onderhandelingscommissie CAO-ziekenfondspersoneel, 1975 - 1980, 3 omslagen
100221279 Overeenkomsten met zorgaanbieders, 1977 - 1980, 3 omslagen
100221280 Stukken betreffende de vergadering van de Commissie belast met het beheer van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie, 1970, 1 omslag
100221281 Diverse stukken betreffende de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, 1970 - 1977, 1 omslag
100221282 Diverse stukken betreffende regionalisatie van voorzieningen, 1976 - 1977, 1 omslag
100221283 Stukken betreffende Huize Ooievaar, 1966 - 1977, 1 omslag
100221284 Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur van het Wijkgezondheidscentrum Maarssenbroek, 1973 - 1979, 4 omslagen
100221285 Stukken betreffende de stichting Gezondheidscentrum Buitenlandse Werknemers, 1972 - 1976, 2 omslagen
100221286 Stukken betreffende de Ondernemingsraad, 1974 - 1979, 2 omslagen
100221287 Stukken betreffende de Raad van Vertegenwoordigers, 1978 - 1980, 1 omslag
100221288 Stukken betreffende de controle door de Ziekenfondsraad, 1979 - 1980, 1 omslag
100221289 Diverse stukken o.a. over de eigen bijdrage, 1979 - 1980, 1 omslag
100221290 Stukken betreffende de vorming van RZMN, 1980 - 1981, 1 omslag
100221291 Stukken betreffende de afdeling Interne Zaken RZMN, 1991, 1 omslag
100221292 Stukken betreffende automatisering, 1992, 1 omslag
100221293 Stukken betreffende declaraties verzekerden, 1993 - 1994, 1 omslag
100221294 Correspondentie met een verzekerde, 28 december 1993, 1 omslag
100221295 Stukken betreffende het Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen (LISZ), 1972 -1974, 1 stuk en 4 omslagen
100221296 Stukken betreffende administratie en archievering, 1 stuk en 8 omslagen
100221297 Stukken betreffende Microverfilming en automatisering, 7 stukken en 5 omslagen
100221298 Stukken betreffende de aankoop van het pand Catharijnesingel 64, 1940, 1 omslag
100221299 Stukken betreffende de verbouwing van de panden Catharijnesingel 64 en 65, 1941, 1 omslag
100221300 Stukken betreffende de waarde van de panden Catharijnesingel 64 en 65, 1942, 1 omslag
100221301 Stuk betreffende de tijdelijke verhuizing vanwege gevaarlijke ligging panden Catharijnesingel 64 en 65, 1944 - 1945, 1 omslag
100221302 Diverse stukken betreffende de huisvesting 1947 - 1972, 1 omslag
100221303 Stukken betreffende de bouw van een kluis, 1951, 1 omslag
100221304 Stukken betreffende de verbouwing van de panden Catharijnesingel 64 en 65, 1955, 1 omslag
100221305 Stukken betreffende de verbouwing van de panden Catharijnesingel 64 en 65, 1956, 1 omslag
100221306 Stukken betreffende de verbouwing van de panden Catharijnesingel 64 en 65, 1956 - 1957, 1 omslag
100221307 Stukken betreffende de nieuwbouw aan de Catharijnesingel 64 en 65, 1959, 2 omslagen
100221308 Stukken betreffende de nieuwbouw aan de Catharijnesingel 64 en 65, 1960, 2 omslagen
100221309 Stukken betreffende de Eijkmanlaan 26, 1970 - 1989, 1 omslag
FinanciŽn
100221310 Driemaandelijksche verantwoordingen, 31 december 1840 - december 1868, 1 stuk
100221311 Driemaandelijksche rekeningen, 1840 - 1858, 1 omslag
100221312 Driemaandelijksche rekening, 1 oktober 1841, 1 omslag
100221313 Driemaandelijksche rekeningen, 30 juni 1842 - september 1868, 1 stuk
100221314 Accountantsrapporten, 1969 - 1977, 6 stukken
100221315 Accountantsrapporten, 1921 - 1945, 61 stukken
100221316 Accountantsrapporten, 1946 - 1968, 38 stukken
100221317 Accountantsverklaring, Balans en Verlies- en Winstrekening en Administratief overzicht, 1964 - 1973, 14 stukken
100221318 Accountantsverklaring, Balans en Verlies- en Winstrekening en Administratief overzicht, 1974 - 1980, 14 stukken
100221319 Statistische gegevens, 1947 - 1952, 12 stukken
100221320 Statistische gegevens, 1953 - 1971, 20 stukken
100221321 Diverse statistische gegevens, 1938 - 1981, 8 mappen en 3 stukken
100221322 Register bevattende diverse financiŽle overzichten, 1928 - 1933, 1 stuk
100221323 Diverse kwitanties, 1923 - 1939, 1 omslag
100221324 Overzicht van uitstaande obligaties, 1933 - 1934, 1 omslag
100221325 Register bevattende overzichten geinde contributies, 1934 - 1940, 1 stuk
100221326 Overzicht kosten receptuur, 1939 - 1950, 1 stuk
100221327 Statistiek, 1940, 1 stuk
100221328 Schrift bevattende diverse berekeningen, 1944 - 1945, 1 stuk
100221329 Bankafschriften van De Twentsche Bank, 1945, 1 omslag
100221330 Schrift bevattende diverse overzichten, 1947, 1 stuk
100221331 Register bevattende instructies en voorbeeldformulieren, z.j., 1 omslag
100221332 Overzichten kosten per ziel e.d., 1960 - 1965, 1 omslag
100221333 Journaal cq boekingsboekje, 1963 - 1983, 1 stuk
100221334 FinanciŽle en administratieve overzichten, 1974 - 1976, 1 omslag
100221335 Jaarstukken 1976, 1 stuk
100221336 Register bevattende vervallen polissen, 1940 - 1968, 1 stuk
100221337 Register bevattende vervallen polissen, 1944 - 1966, 1 stuk
100221338 Jaarstukken 1966, 1 stuk
100221339 Jaarstukken 1967, 1 stuk
100221340 Jaarstukken 1968, 1 stuk
100221341 Jaarstukken 1969, 1 stuk
100221342 Jaarstukken 1970, 1 stuk
100221343 Jaarstukken 1971, 1 stuk
100221344 Jaarstukken 1972, 1 stuk
100221345 Jaarstukken 1973, 1 stuk
100221346 Overzicht rekeningen RZMN/VHZ, 1981, 1 stuk