De Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds

Inventaris van het archief van Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
130001001 Reglement der stichting "Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds", 6 mei 1938, 1 omslag
130001002 Diverse stukken betreffende het Ziekenhuisverplegingsfonds met Gemeente-bemoeiïng, 1936, 1 omslag
130001003 Diverse stukken betreffende de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging te Utrecht, 1940, 1 omslag
130001004 Handleiding ten dienste van de verzekerden van het Maatschappij Ziekenfonds "Voorzorg en Hulp bij Ziekte", voorwaarden ziekenfonds en ziekenhuisverplegingsfonds, april 1940, 1 omslag
130001005 Stukken betreffende de erkenning als ziekenfonds van de "Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds", 1946, 1 omslag
130001006 Ontwerp verzekeringsvoorwaarden voor een stichting ziekenhuisverplegingsfonds, een ontwerp uittreksel van verzekeringsvoorwaarden, een ontwerp Stichtingsreglement en een schema voor een organisatie van een stichting en bestuur, 1949, 1 omslag
130001007 Concept Stichtingsacte, overwegingen en reglement 1949 "Het Zilveren Kruis", 1949, 1 omslag
130001008 Polissen diverse ziekenhuisverplegingsfondsen, 1 omslag
130001009 Stukken betreffende verschillende soorten "stichtingsvormen", notulen van vergaderingen en stichtingsvoorwaarden, 1949, 1 omslag
130001010 Jaarverslagen "Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds", 1951, 1953, 1955, 1 omslag
130001011 Polisvoorwaarden en aanmeldingsformulier "Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds", 1962, 1 omslag
130001105 Stukken betreffende de wijziging van de statuten, 1974
Bestuur
130001012 Notulen van de vergadering van het bestuur van het Ziekenhuisverplegingsfonds, 12 september 1935, 1 omslag
130001013 Notulen van de vergadering van het bestuur van de "Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds", 23 november 1964 - 23 maart 1965, 1 omslag
130001014 Diverse stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur van de "Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds", 1960, 1 omslag
130001015 Notulen van de vergadering van de Commissie van Beheer van het Ziekenhuisverplegingsfonds, 11 februari 1936 - 23 oktober 1945, 1 stuk
130001016 Notulen van de vergadering van de Commissie van Beheer van het Ziekenhuisverplegingsfonds, 7 december 1945, 1 omslag
130001017 Notulen van de vergadering van bestuur en raad van toezicht van de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds, 1957 – 1974, 1 omslag
130001018 Stuk betreffende de benoeming van F. van 't Hooft en J. Lameris tot bestuurslid, 19 januari 1960, 1 omslag
Organisatie
130001019 Schrift met aantekeningen, 1 stuk
130001020 Correspondentie betreffende verzekering bij VHZ en het Ziekenhuisverplegingsfonds, 1935, 1 omslag
130001021 Correspondentie met politiebonden betreffende het ziekenhuisverplegingsfonds van VHZ, 1935, 1 omslag
130001022 Resultatenoverzicht van het Ziekenhuisverplegingsfonds van VHZ, eerste halfjaar 1936, 1 omslag
130001023 Circulaire betreffende het verpleegtarief, 1936, 1 omslag
130001024 Overeenkomst inzake ziekenhuisverpleging, 1936, 1 omslag
130001025 Correspondentie betreffende accountantscontrôle ziekenhuisverplegingsfondsen van Maatschappijfondsen, 1940, 1 omslag
130001026 Stukken betreffende de aanstelling van controlerend geneesheren, 1941, 1 omslag
130001027 Correspondentie betreffende een terugbetalingsregeling aan artsen in verband met het Ziekenfondsenbesluit, 1942, 1 omslag
130001028 Correspondentie betreffende het niet langer adverteren door het S.U.Z. in verband met een instructie van de commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen, 1942, 1 omslag
130001029 Correspondentie met de commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen, 1942, 1 omslag
130001030 Gegevens betreffende de ziekenhuisverpleging met en zonder gemeentelijke bemoeiing, 1941, 1 omslag
130001031 Correspondentie beteffende de vergadering van de commissie voor de ziekenverzorging, 1942, 1 omslag
130001032 Correspondentie betreffende de regeling van contrôle, 1942, 1 omslag
130001033 Diverse stukken van de controlerend geneesheer, 1943, 1 omslag
130001034 Stukken betreffende de hoofdgroep 'Verzekering', 1944, 1 omslag
130001035 Stukken betreffende verzekerden, 1944, 1 omslag
130001036 Stukken betreffende verzekerden, 1945, 1 omslag
130001037 Diverse stukken betreffende het bestuur van het S.U.Z., 1945, 1 omslag
130001038 Diverse correspondentie betreffende verpleegvergoeding, 1944 - 1945, 1 omslag
130001039 Stukken betreffende de aanstelling van L.A. Wesly, 1945 - 1946, 1 omslag
130001040 Diverse formulieren, 1948, 1 omslag
130001041 Diverse stukken betreffende het contract met het Zeister Ziekenhuis, 1948 - 1951, 1 omslag
130001042 Correspondentie betreffende verpleegduur, 1948, 1 omslag
130001043 Stuk betreffende een advertentie in het NTvG betreffende een medisch adviseur en een controlerend geneesheer, 1948, 1 omslag
130001044 Nomenclatuurlijst voor ziekten die aanleiding geven tot ziekenhuisopname, 1948, 1 omslag
130001045 Stukken betreffende de berekening van premies, 1949, 1 omslag
130001046 Stukken betreffende de administratie van het Ziekenhuisverplegingsfonds Noord-Holland Noord, 1949, 1 omslag
130001047 Correspondentie met de Coöperatieve Raiffeisenbank betreffende een collectieve verzekering, 1952, 1 omslag
130001048 Correspondentie betreffende diverse aspecten van de administratie, 1952
130001049 Correspondentie betreffende een studententarief, 1952, 1 omslag
130001050 Correspondentie betreffende de ziekenhuisverplegingsstatistiek, 1952, 1 omslag
130001051 Correspondentie met een verzekerde, 1952 - 1953, 1 omslag
130001052 Correspondentie betreffende de vergoeding van laboratoriumonderzoek, 1953, 1 omslag
130001053 Administratieve gegevens over 1954, 1 omslag
130001054 Stukken betreffende de toetreding van specialisten uit Zeist, 1954, 1 omslag
130001055 Stukken betreffende de specialistentarieven, 1954, 1 omslag
130001056 Correspondentie met de Utrechtse Specialistenvereniging inzake poliklinische hulp, 1955, 1 omslag
130001057 Correspondentie inzake promotiemateriaal, 1955, 1 omslag
130001058 Verslag van de vergadering van de commissie van beheer inzake assistentie voor de controlerend geneesheer, 28 november 1955, 1 omslag
130001059 Stukken betreffende de beurs van de Utrechtse Middenstands Federatie 'De Drie Zuilen', 1956, 1 omslag
130001060 Verslag van de vergadering met de anaesthesisten, 27 juni 1958, 1 omslag
130001061 Correspondentie betreffende specialistische poliklinische hulp, 1959, 1 omslag
130001962 Diverse stukken betreffende de tarieven, 1959, 1 omslag
130001063 Brief betreffende het afscheid van J.W.Th. Lichtenbelt, 16 december 1959, 1 omslag
130001064 Circulaire betreffende de premieverhoging, juni 1960, 1 omslag
130001065 Correspondentie betreffende een verzekerde, 1960, 1 omslag
Financiën
130001066 Stukken betreffende het overlijden van J.W.Th. Lichtenbelt, juni 1960, 1 omslag
130001067 Correspondentie met de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting in verband met een onderzoek naar het ziekenfondsvraagstuk, juni 1960, 1 omslag
130001068 Stukken betreffende de vergoeding van derde-klasse verzekerden voor tweede-klasse opname, 1960, 1 omslag
130001069 Stukken betreffende de tarieven van verschillende ziekenhuizen, 1965, 1 omslag
130001070 Stukken betreffende premie- en tariefsverhoging, 1965, 1 omslag
130001071 Stukken betreffende de verandering van tarieven en polisvoorwaarden, 1960 -1965, 1 omslag
130001072 Stuk ter bespreking van de vergoeding van tandheelkundige verstrekkingen, 14 februari 1968, 1 omslag
130001073 Concept verstrekkingenlijst voor de aanvullende verzekering, 1968, 1 omslag
130001074 Stukken betreffende de verandering van de verzekeringsvoorwaarden, 1970, 1 omslag
130001075 Stukken betreffende de verandering van de polisvoorwaarden, 1955, 1 omslag
130001076 Stukken betreffende de procedure voor de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden, met name de tarieven, 1955, 1 omslag
130001077 Brief van de Federatie voor Ziekenhuisverpleging, 28 februari 1949, 1 omslag
130001078 Stukken betreffende de gevolgen van het Ziekenfondsenbesluit, 1941, 1 omslag
130001079 Model voor een collectief contract Sanatoriumverzekering, 13 december 1945, 1 omslag
130001080 Notulen werk- en plenaire commissie tot oprichting van een Vereniging Instellingen voor Gezondheidszorg, 1949, 1 omslag
130001081 Stukken betreffende de werkcommissie stichting Ziekenhuisverpleging, 1949, 1 omslag
130001082 Stukken betreffende de commissie ter Bevordering van de oprichting van Instellingen voor Gezondheidszorg, 1949 - 1950, 1 omslag
130001083 Notulen van de vergadering van de Stichtingen voor Ziekenhuisverpleging, 11 augustus 1949, 1 omslag
130001084 Verslag van de vergadering met bestaande of in oprichting zijnde "Stichtingen" of geïnteresseerden daarbij, 19 juli 1949, 1 omslag
130001085 Stukken betreffende de liquidatie van de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging, 1949, 1 omslag
130001086 Rapport betreffende de ziekenhuisverpleging van enige voormalige maatschappijziekenfondsen over het jaar 1954, 1 stuk
130001087 Statuten en huishoudelijk reglement van de Federatie van door verzekerden en medewerkers bestuurde ziekenfondsen (V.M.Z.), 1959, 1 omslag
130001088 Stukken betreffende de Werkgroep Aanvullingsfondsen, 1963, 1 omslag
130001089 Brief van de Federatie V.M.Z. betreffende de verstrekkingen van aanvullingsfondsen, 1966, 1 omslag
130001090 Stukken betreffende de verstrekkingen van aanvullingsfondsen, 1968, 1 omslag
130001091 Medische statistiek van de Centrale Administratie Ziekenhuisverplegingsfonds, 1945 - 1947, 4 stukken
130001092 Statistisch verslag commissie van toezicht op het Utrechtsche Ziekenfondswezen, 1950 - 1951, 1 stuk
130001093 Vergelijkende statistiek ziekenhuisverpleging van de Centrale Administratie Z.H.F. Utrecht en Ziekenhuisverplegingsfonds "Noord-Brabant", 1951 - 1952, 1 stuk
130001094 Archiefkaarten betreffende het archief van de S.U.Z.