De Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)

In 1933 besloot de gemeenteraad van Utrecht dat er een ziekenhuisverplegingsfonds moest worden opgericht voor de verzekering van ziekenhuisverpleging en klinische specialistische hulp. De uitvoering van de verzekering zou door de Utrechtse ziekenfondsen ter hand moeten worden genomen. Het Utrechtse Ziekenfonds "Voorzorg en Hulp bij Ziekte" (VHZ) deed hieraan niet mee. VHZ wilde een eigen ziekenhuisverplegingsfonds. In datzelfde jaar bood VHZ haar verzekerden een aanvullende verzekering aan voor ziekenhuisverpleging en klinische specialistische hulp. Na gebleken succes werd eind 1934 de Stichting Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds opgericht.

Als gevolg van de invoering van het ziekenfondsenbesluit (1941) werd een aantal elementen van de ziekenhuisverpleging en de klinisch specialistische hulp in het pakket van de verplichte ziekenfondsverzekering opgenomen. Toch bleef er een markt voor ziekenhuisverplegingsfondsen. Bij de SUZ konden verzekerden ook voor een aanvullende verzekering terecht.

VHZ deed vanaf 1948 via de Centrale Administratie Ziekenhuisverplegingsfonds de administratie van de SUZ en andere fondsen in de omgeving.

De SUZ bestaat nog steeds als holding. Hierin was tot 1990 ook het personeel werkzaam bij de tandheelkundige praktijken van de Utrechtse ziekenfondsen ondergebracht.

In 2006 is het archief van de SUZ in bruikleen overgedragen aan aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam, verzorgt namens deze stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Meer informatie over de geschiedenis van het ziekenfonds en de opbouw van de organisatie en de administratie in: K.P. Companje, Anova zorgverzekeringen. De geschiedenis van het ziekenfondsbestel in Midden-Nederland sinds 1827, (Amersfoort 1999).

Inventaris van het archief van Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)