De Friesland Zorgverzekeraar

Inventaris van het archief van De Friesland en rechtsvoorgangers:

Inventaris op het archief van het Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds (ALZ) en de rechtsvoorganger Eendracht maakt Macht:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910101018 Statuten en reglementen EMM, 1 omslag
910101019 Statuten en reglementen Recht door Zee, 1 omslag
910101020 Reglement Ziekenhuisverplegingsfonds Eendracht maakt Macht, 1 omslag
910101021 Reglement Vereeniging Ziekenhuisverpleging Zuidelijk Leeuwarderadeel, 1 omslag
910101014 Statuten en reglementen Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds (ALZ), 1 omslag
910101016 Jaarverslagen Eendracht maakt Macht (EMM), 1895 - 1941, 1 omslag
910101013 Jaarverslagen ALZ, 1947 - 1973
910101022 Notulen ledenvergaderingen ALZ, 1956 - 1965, 1 omslag
910101017 Krantenknipsels EMM, 1936 - 1941, 1 omslag
Bestuur
910101001 Notulenboek EMM 30 september 1915 t/m 20 maart 1926, 1 stuk
910101002 Notulen EMM 22 maart 1926 t/m 19 mei 1936, 1 stuk
810101003 Notulen EMM 23 juni 1936 t/m 21 december 1942, 1 stuk
910101008 Kladnotulen EMM, 10 april 1942 t/m 22 oktober 1945, 1 stuk
910101004 Brieven EMM, 1942-1949, 1 stuk
910101005 Notulen ALZ, 18 januari 1950 t/m 13 mei 1952, 1 stuk
910101006 Notulen ALZ, juni 1952 t/m 19 december 1956, 1 stuk
910101007 Notulen ALZ, 1 januari 1957 t/m 28 augustus 1957, 1 stuk
910101009 Kladnotulen ALZ, 15 september 1952 t/m 13 november 1957, 1 stuk
910101010 Notulen bestuur en dagelijks bestuur ALZ, 1959 - 1959, 1 omslag
910101011 Notulen bestuur en dagelijks bestuur ALZ, 1965 - 1973, 2 omslagen
Organisatie
910101012 Diverse stukken ALZ, 1944 - 1960, 1 omslag
910101015 Diverse brochures voor de leden van ALZ, 1 omslag


Inventaris op het archief van het Ziekenfonds Sneek en omstreken:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910102010 Statuten en reglementen, 1 omslag
910102007 Statuten van de vereeniging voor ziekenhuisverpleging te Sneek, 1 omslag
910102011 Jaarverslagen, 1959 - 1970, 1 omslag
910102009 Stukken betreffende de geschiedenis van Ziekenfonds Sneek en omstreken, 1 omslag
Bestuur
910102001 Notulen bestuursvergaderingen, 3 maart 1924 - 28 januari 1938, 1 stuk
910102002 Notulen bestuursvergaderingen, 30 oktober 1941 - 11 maart 1966, 1 stuk
910102003 Notulen bestuursvergaderingen, 13 juli 1966 - 18 september 1974, 1 stuk
910102004 Notulen dagelijks bestuur, 8 januari 1954 - 8 september 1976, 1 stuk
Organisatie
910102005 Notulen ledenvergaderingen, 25 februari 1920 - 1 juni 1949, 1 stuk
910102006 Notulen ledenvergaderingen, 1950 - 1959, 1 stuk
910102008 Notulen ledenraad, 1959 - 1973, 1 omslag


Inventaris op het archief van het Ziekenfonds Leeuwarden en Sneek (ZLS):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910100026 Statuten en reglementen, 1 omslag
910100021 Statuten Ziektekostenfonds Leeuwarden-Sneek
910100023 Jaarverslagen Ziekenfonds Leeuwarden-Sneek, 1974 - 1989, 1 omslag
910100024 Jaarverslagen Ziektekostenfonds Leeuwarden-Sneek, 1985 - 1989, 1 omslag
910110009 Notulen ledenraadsvergadering, 1979-1980, 1 omslag
910100025 Notulen buitengewonen algemene ledenvergadering, 25 april 1974, 1 omslag
Bestuur
910100001 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1974, 1 omslag
910100002 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1975, 1 omslag
910100003 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1976, 1 omslag
910100004 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1977, 1 omslag
910100005 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1978, 1 omslag
910110006 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1979, 1 omslag
910110007 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1980, 1 omslag
910110008 Vergoedingsregelingen, 1977-1979, 1 omslag
910100010 Besluitenlijsten, 1983-1985, 1 omslag
910100011 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1981, 1 omslag
910100012 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1982, 1 omslag
910100013 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1983, 1 omslag
910100014 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1984, 1 omslag
910100015 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1985, 1 omslag
910100016 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1986, 1 omslag
910100017 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1987, 1 omslag
910100018 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1988, 1 omslag
910100019 Notulen dagelijks bestuur en bestuur, 1989, 1 omslag
910100020 Notulen bestuurs- en ledenraadsvergaderingen Ziektekostenfonds Leeuwarden-Sneek, 19 februari 1985 - 15 februari 1990, 1 omslag
FinanciŽn
910100022 Accountantsrapport Ziektekostenfonds Leeuwarden-Sneek, 1985


Inventaris op het archief van het Maatschappijziekenfonds Heerenveen en omstreken:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910111003 Reglement Maatchappij-Ziekenfonds Heerenveen en omstreken, 1 omslag
Bestuur
910111001 Notulen Ziekenfonds Heerenveen en omstreken, 1930 - 1943, 1 stuk
Organisatie
910111002 Diverse stukken, 1930 - 1944, 1 omslag


Inventaris op het archief van het Maatschappijziekenfonds Friesland-Noord:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910112003 Jaarverslagen, 1941, 1942, 1 omslag
Bestuur
910112001 Diverse stukken, 1942 - 1953, 2 omslagen
Organisatie
910112004 Correspondentie, 1932, 1 omslag
910112005 Correspondentie, 1933, 1 omslag
910112006 Correspondentie, 1934, 1 omslag
910112007 Correspondentie, 1935, 1 omslag
910112008 Correspondentie, 1936, 1 omslag
910112009 Correspondentie, 1937, 1 omslag
910112010 Correspondentie, 1938, 1 omslag
910112011 Correspondentie, 1939, 1 omslag
910112012 Correspondentie, 1940, 1 omslag
910112013 Correspondentie, 1941, 1 omslag
910112002 Diverse stukken, 1941 - 1946, 1 omslag


Inventaris op het archief van het Maatschappijziekenfonds Friesland Zuidwesthoek:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910113002 Reglement Maatschappij-Ziekenfonds "Frieslands Zuidwesthoek"
Organisatie
910113001 Diverse stukken Maatschappij-Ziekenfonds "Frieslands Zuidwesthoek", 1943 - 1946, 1 omslag

Inventaris op het archief van het Algemeen Provinciaal Ziekenfonds Leeuwarden (APFZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
910110047 Statuten, reglementen, verzekeringsvoorwaarden, 1 omslag
910110048 Jaarverslagen, 1949 - 1980
910110049 Jaarverslagen, 1981 - 1989, 1 omslag
910110050 Sociaal jaarverslagen, 1980 - 1989, 1 omslag
Bestuur
910110001 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1954, 1 omslag
910110002 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1955, 1 omslag
910110003 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1956, 1 omslag
910110004 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1957, 1 omslag
910110005 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1958, 1 omslag
910110006 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1959, 1 omslag
910110007 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1960, 1 omslag
910110008 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1961, 1 omslag
910110009 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1962, 1 omslag
910110010 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1963, 1 omslag
910110011 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1964, 1 omslag
910110012 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1965, 1 omslag
910110013 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1966, 1 omslag
910110014 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1967, 1 omslag
910110015 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1968, 1 omslag
910110016 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1969, 1 omslag
910110017 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1970, 1 omslag
910110018 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1971, 1 omslag
910110019 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1972, 1 omslag
910110020 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1973, 1 omslag
910110021 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1974, 1 omslag
910110022 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1975, 1 omslag
910110023 Notulen dagelijks bestuur, bestuur en algemene vergaderingen 1976, 1 omslag
910110024 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1977, 1 omslag
910110025 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1978, 1 omslag
910110026 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1979, 1 omslag
910110027 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1980, 1 omslag
910110028 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1981, 1 omslag
910110029 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1982, 1 omslag
910110030 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1983, 1 omslag
910110031 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1984, 1 omslag
910110032 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1985, 1 omslag
910110033 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1986, 1 omslag
910110034 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1987, 1 omslag
910110035 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1988, 1 omslag
910110036 Notulen dagelijks bestuur en bestuur 1989, 1 omslag
Organisatie
910110040 Notulen Algemene Vergaderingen, 1976 - 1989, 2 omslagen
910110041 Notulen Raad van Vertegenwoordigers der Verzekerden, 1977 - 1989, 1 omslag
910110042 Diverse stukken betreffende de districten, 1977 - 1989, 1 omslag
910110043 Diverse stukken betreffende de Stichting Algemene Provinciale Friese Ziektekostenverzekering, 1968 - 1990, 2 omslagen
910110037 Notulen contactorgaan ziekenfondsen-verpleegtehuizen in Friesland, 30 januari 1963, 1 stuk
910110038 Notulen Commissie van Overleg uit de ziekenfondsen in Friesland, 1963 - 1968, 1 omslag
910110039 Notulen Stichting van Samenwerkende Algemene Ziekenfondsen in Friesland, 1963 - 1974, 1 omslag
910110044 Notulen Stichting Voorzieningenfonds, 1984 - 1989, 1 omslag
910110045 Notulen OWM Algemene Ziektekostenverzekering (Ziektekostenfonds), 1984 - 1990, 1 omslag
910110046 Diverse stukken betreffende andere ziekenfondsen, 1978 - 1988, 1 omslag
910110051 Diverse notariŽle akten, 1975 - 1987, 1 omslag
910110052 Kladnotulen Stichting Schooltandverzorging, 1963 -1964, 1 stuk