Het archief van De Friesland Zorgverzekeraar

De in de inventaris voorkomende archieven vormen een deel van de geschiedenis van De Friesland. Niet alle ziekenfondsen die in 1990 fuseerden tot De Friesland Zorgverzekeraar worden in deze inventaris beschreven en de archieven die er wel in staan zijn niet compleet.

Uit een breed gedragen initiatief van de 'Vereeniging tot verbetering van de armenzorg' te Leeuwarden werd in 1894 het ziekenfonds Eendracht Maakt Macht (EMM) geboren. In het archief is materiaal uit de beginperiode te vinden. Het meeste betreft de periode na 1915. Rond 1930 fuseerde EMM met De Toekomst Leeuwarden en in 1945 werd gefuseerd met Recht door Zee (1815). Het archief bevat materiaal van het toen gevormde Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds (ALZ). In 1974 kwam door een fusie het Ziekenfonds Leeuwarden Sneek (ZLS) tot stand. Het ziekenfonds Sneek en omstreken waarmee op dat moment gefuseerd werd bestond vanaf 1844. Van dit ziekenfonds is vanaf 1920 materiaal te vinden. Het archief van ZLS beslaat de periode 1974-1989. Daarna ging ZLS op in De Friesland.

In 1930 namen een aantal artsen en apothekers de beslissing tot oprichting van het Maatschappijziekenfonds 'Heerenveen en Omstreken'. In 1933 fuseerde Heerenveen met 'Drachten en Omstreken'. De maatschappijziekenfondsen 'Friesland Noord' en 'Frieslands Zuidwesthoek' stammen ook uit 1930. In 1947 vormden deze laatste twee samen met 'Heerenveen en Omstreken' het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds Leeuwarden (APFZ). Hoewel van alle genoemde ziekenfondsen die deel uitmaakten van APFZ in deze inventaris archiefmateriaal aanwezig is, maakt het archief van APFZ de meest complete indruk. Het bevat materiaal tot aan de fusie van APFZ met ZLS in 1990.

Het archief van De Friesland Zorgverzekeraar werd in 2003 aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen in bruikleen overgedragen.

Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens deze Stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Meer informatie over de geschiedenis van De Friesland in: H. Erkeles en S. van den Bosch, Een zegenrijke sociale taak. Geschiedenis van ziekenfondsen in Friesland in de twintigste eeuw, (Leeuwarden 2004).

Inventaris van het archief van De Friesland Zorgverzekeraar