De geschiedenis van de Nederlandse zorgverzekering in vogelvlucht

Literatuur

Over de geschiedenis van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringen kunt u meer lezen in:

K.P. Companje, K.F.E. Veraghtert en B.M. Widdershoven, Two centuries of solidarity. German, Belgian and Dutch social health insurance 1770-2008 (ter perse)

K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006, (Aksant, 2008, isbn: 978-90-5260-294-3)

K.P. Companje, 'Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief' (Zeist 2001) ISBN 90-75149-013-X

H.C. van der Hoeven, 'Ziekenfondsen en de Duitse bezetting. De werkelijkheid over het Ziekenfondsenbesluit 1941' (Lelystad 1989) ISBN 90-60409-116

H.C. en E.W. van der Hoeven, 'Om welzijn of winst. 100 jaar Ziekenfondsen en Sociale Zekerheid' (Deventer 1993) ISBN 90-00282-162

R.T.S.M. Teeuwen, 'Het ziekenfondsbestel in historisch perspectief. Onderscheidene kenmerken van Nederlandse ziekenfondsen' (Zeist 1998) ISBN 90-75149-08-5

M. van Bottenburg, G. de Vries, A. Mooij, 'Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999' (Zutphen 1999) ISBN 90-5730-050-8

Als u wilt weten welke pogingen er ondernomen zijn om beide verzekeringen samen te voegen tot een basisverzekering, dan biedt het volgende een goed overzicht:

K.P. Companje , A. Kos (eds.), 'Jaarboek HiZ 2000/2001. Stelselwijzigingen en basisverzekering 1940-2002' (Amsterdam 2002) ISBN 90-75149-014-X

Wilt u onderzoek doen naar de geschiedenis van de verzekering van zorg, dan is de Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1967 van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een goede leidraad.