De geschiedenis van de Nederlandse zorgverzekering in vogelvlucht

IZA en IZR (1954-2006)

Nederland kende tot aan de Zorgverzekeringswet van 2006 een bijzondere ziektekostenverzekering: de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen voor ambtenaren.
Ambtenaren mochten zich als uitzondering op de regels van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 niet aanmelden voor de verplichte ziekenfondsverzekering. Politieagenten werden daarom verzekerd bij de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie, de DGVP. Voor gemeente- en provincie-ambtenaren werden in 1954 de Instituten Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (IZA) en Interprovinciale Ziektekosten Regeling (IZR).

De DGVP, de IZA's en de IZR's kregen de status van publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars. De omvang van de pakketten was vrijwel gelijk aan die van de ziekenfondsverzekering. Hun verzekerden betaalden gedeeltelijk inkomensafhankelijke en nominale premies. Gezinsleden waren medeverzekerd. IZA- en IZR-verzekerden kregen op basis van het restitutiestelsel en een eigen risico hun declaraties vergoed.
De publiekrechtelijke ziektekostenverzekering was geen mengvorm van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering, maar vormde een eigen categorie in de classificatie van de zorgverzekeringen.


Meer informatie over de geschiedenis van de Nederlandse zorgverzekering vindt u in de Erfgoedgids.