De geschiedenis van de Nederlandse zorgverzekering in vogelvlucht

De nieuwe zorgverzekering

Iedere Nederlander nam op 1 januari 2006 afscheid van zijn vertrouwde ziekenfonds- of ziektekostenverzekering. Volgens de Zorgverzekeringswet moest men zich aanmelden bij een zorgverzekeraar naar eigen keuze voor een polis voor de nieuwe basisverzekering.

Door de Zorgverzekeringswet kwam een einde aan het oude bestel van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringen, waardoor men zich meer dan een eeuw lang kon verzekeren tegen het risico van ziekte en de kosten van zorg. De ziekenfondsgrens, een wettelijk vastgestelde inkomensgrens, bepaalde of men zich verplicht moest verzekeren bij een ziekenfonds, of dat men kon kiezen voor een polis bij een ziektekostenverzekeraar.


Windows Media Player

Met En Voor Elkaar, een geschiedenis van het ziekenfonds (ca. 10 min).

(Quicktime)


Windows Media Player


Quicktime

Met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel verdwijnen de ziekenfondsen. Tijd voor een korte geschiedenis in het NOS-journaal van 20 november 2005 (ca. 4 min).


Meer informatie over de geschiedenis van de Nederlandse zorgverzekering vindt u in de Erfgoedgids.