Financiering en regulering van zorg

De door de ziekenfondsverzekering gefinancierde zorg was gebonden aan regels.

Deze regels werden onder andere vastgelegd in lokale ziekenfondsovereenkomsten.

Het toezicht hierop werd uitgeoefend door plaatselijke Commissies van Toezicht.

Met het Ziekenfondsenbesluit (1941) was de verplichte ziekenfondsverzekering een feit. Dit had gevolgen voor het toezicht.

Ook in de Ziekenfondswet van 1964 was het toezicht op de ziekenfondsen geregeld.

De grootte van de ziekenfondsen bepaalde volgens velen de continuïteit van zorg en de financiering ervan.

Om die reden streefde men naar samenwerking en fusie van organisaties.