Het archief van Zorgverzekeraar VGZ

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

De stichting Volksgezondheidszorg VGZ te Nijmegen werd in 1949 opgericht. Zij bood ziekenfondsverzekerden de mogelijkheid zich als aanvulling op hun ziekenfondsverzekering voor een hogere klasse van zorg te verzekeren.

Bij deze zogeheten bovenbouwverzekeraar was een aantal rechtspersonen, zoals het Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ) - dat er in 1978 bij kwam - aangesloten.

VGZ ging in 1989 samen met:

Het archief van zorgverzekeraar VGZ werd in 2009 aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen (HiZ) in bruikleen overgedragen. Het bevat ook materiaal van:

Materiaal van een aantal koepelorganisaties waarvan VGZ of onderdelen daarvan deel uitmaakte, behoort ook tot het archief. Het betreft de Federatie VMZ, de Stichting Instituut Samenwerkende Algemene Ziekenfondsen (SISAZ), de Stichting Autonome Ziekenfondsen (SAZ), de Kontaktkommissie van Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), de vereniging van Non-Profit Ziektekostenverzekeraars NPZ (1980-1995) en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen VNZ (1977-1995). VGZ was ook lid van de Permanente Commissie van Overleg (PCvO). Er is tevens archiefmateriaal te vinden van de de RK Artsenvereniging en de artsenorganisatie KNMG.

Een deel van dit verleden is via een inventaris toegankelijk gemaakt die als pdf en in de Archievendatabase is te raadplegen.

Het is handig om naast de naam en andere kenmerken van een in de database opgenomen organisatie ook te beschikken over de kenmerken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er verschillende instellingen in de database voorkomen met de afkorting AZH of met de naam Onderlinge Hulp. Een zoekopdracht zonder invulling van de zoekbalk levert alle in de database opgenomen records op.

In de database vindt u onder de volgende kenmerken het archiefmateriaal van de vermelde organisaties:

De ordening en ontsluiting van het archief van VGZ werden verzorgd door dr. L. van Bergen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens de HiZ het beheer van dit archief. Het KHZ biedt ook toegang tot een voorlopige stamboom van VGZ (pdf).

Toegang tot de andere HiZ-inventarissen vindt u hier. Op een andere KHZpagina is een overzicht te vinden van de archieven die via de HiZ zijn te raadplegen.

Het KHZ beschikt ook over een zoekmogelijkheid voor de gehele website (behalve de databases).

Ziekenfondsen zijn ook te vinden in www.archieven.nl.