Het archief van PWZ Verzekeringen

Inventaris van het archief van PWZ Verzekeringen en rechtsvoorgangers:

Inventaris van het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds der afdeelingen Waterland, Purmerend en omstreken:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
200101002 Statuten van het AAZ van de afdelingen Waterland, Purmerend en Omstreken van de NMG, 1914, 2 stukken
200101005 Jaarverslagen, 1946 - 1979, 3 omslagen
200101006 Statistische bijlage bij jaarverslag, 1977, 1 omslag
Bestuur
200101001 Notulenboek, 1914 - 1933, 1 stuk
Organisatie
200101024 Diverse stukken betreffende het personeel, 1 omslag
200101026 Diverse stukken betreffende het huisartsenconflict, 1964 - 1966, 1 omslag
FinanciŽn
200101003 Tabellarisch register, 1930 - 1931, 1 stuk
200101004 Afdeelingboek, 1936, 1 stuk
200101007 Accountantsrapporten, 1941 - 1945, 1 omslag
200101008 Jaarstukken, 1947, 1 omslag
200101009 Jaarstukken, 1948, 1 omslag
200101010 Jaarstukken, 1949, 1 omslag
200101011 Jaarstukken, 1950, 1 omslag
200101012 Accountantsrapport, 1952, 1 omslag
200101013 Toelichtingen op de begrotingen 1952 en 1953, 1 omslag
200101014 Rekeningenstelsel, 1956, 1 omslag
200101015 Diverse stukken betreffende de jaarcijfers, 1957 - 1965, 1 omslag
200101016 Jaarstukken, 1971, 1 omslag
200101017 Jaarstukken, 1972, 1 omslag
200101018 Jaarstukken, 1973, 1 omslag
200101019 Jaarstukken, 1974, 1 omslag
200101020 Jaarstukken, 1975, 1 omslag
200101021 Jaarstukken, 1981, 1 omslag
200101022 Jaarstukken, 1982, 1 omslag
200101023 Jaarstukken, 1983, 1 omslag
200101025 Diverse stukken betreffende de honoraria van artsen, 1953 - 1956, 1 omslag


Inventaris van het Algemeen Ziekenfonds Wormer en omstreken:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
200102014 Jaarverslagen, 1889 - 1945, 1 omslag
200102015 Jaarverslagen, 1941 -1942, 1 omslag
200102016 Jaarverslag, 1943, 1 omslag
200102017 Jaarverslag, 1944, 1 omslag
200102018 Jaarverslag, 1945, 1 omslag
200102019 Jaarverslag, 1946, 1 omslag
200102020 Jaarverslag, 1947, 1 omslag
200102021 Jaarverslag, 1948, 1 omslag
200102022 Jaarverslag, 1949, 1 omslag
200102023 Jaarverslag, 1950, 1 omslag
200102024 Jaarverslag, 1951, 1 omslag
200102025 Jaarverslag, 1952, 1 omslag
200102026 Jaarverslag, 1953, 1 omslag
200102027 Jaarverslag, 1954, 1 omslag
200102028 Jaarverslag, 1955, 1 omslag
200102029 Jaarverslag, 1956, 1 omslag
200102030 Jaarverslag, 1958, 1 omslag
200102031 Jaarverslag, 1959, 1 omslag
200102032 Jaarverslag, 1960, 1 omslag
200102033 Jaarverslag, 1961, 1 omslag
200102034 Jaarverslag, 1962, 1 omslag
200102035 Jaarverslag, 1963, 1 omslag
200102036 Jaarverslag, 1964, 1 omslag
200102037 Jaarverslag, 1965, 1 omslag
200102038 Jaarverslag, 1966, 1 omslag
200102039 Jaarverslag, 1967, 1 omslag
200102040 Jaarverslag, 1968, 1 omslag
200102041 Jaarverslag, 1969, 1 omslag
200102042 Jaarverslag, 1970, 1 omslag
200102043 Jaarverslag, 1971, 1 omslag
200102044 Jaarverslag, 1972, 1 omslag
200102045 Jaarverslag, 1973, 1 omslag
200102046 Jaarverslag, 1974, 1 omslag
200102047 Jaarverslag, 1975, 1 omslag
200102048 Jaarverslag, 1976, 1 omslag
200102049 Jaarverslag, 1977, 1 omslag
200102050 Jaarverslag, 1978, 1 omslag
200102051 Jaarverslag, 1979, 1 omslag
200102052 Jaarverslag, 1980, 1 omslag
200102053 Jaarverslag, 1981, 1 omslag
200102054 Jaarverslag, 1982, 1 omslag
200102055 Jaarverslag, 1983, 1 omslag
200102078 Afschrift van de invulling van de NMG-ziekenfondsenquÍte van 1902, 1 omslag
200102070 Diverse correspondentie met Ziekenfondsorganen, 1931 - 1947, 1 omslag
200102074 Diverse krantenknipsels, 1 omslag
200102075 Diverse foto's, 1 omslag
Bestuur
200102001 Notulen vergaderingen, 1890 - 1904, 1 stuk
200102002 Notulen vergaderingen, 1904 - 1920, 1 stuk
200102003 Notulen vergaderingen, 1920 - 1927, 1 stuk
200102004 Notulen vergaderingen, 1927 - 1931, 1 stuk
200102005 Notulen vergaderingen, 1931 - 1936, 1 stuk
200102006 Notulen vergaderingen, 1936 - 1942, 1 stuk
200102007 Notulen vergaderingen, 1942 - 1950, 1 stuk
200102008 Notulen vergaderingen, 1951 - 1959, 1 stuk
200102009 Notulen bestuursvergaderingen, 1959 - 1968, 1 omslag
200102010 Notulen bestuursvergaderingen, 1968 - 1976, 1 omslag
200102011 Stuk betreffende de fusie met Purmerend en Zaandam, 4 juni 1988, 1 omslag
200102066 Kandidaatslijsten, 1 omslag
Organisatie
200102012 Notulen ledenvergaderingen, 1931 - 1958, 1 stuk
200102013 Notulen ledenvergaderingen, 1959 - 1985, 1 omslag
200105056 Jaarverslagen Stichting Samenwerkingsverband Ziekenfondsen P.W.Z., 1980 - 1983, 1 omslag
200102057 Ledenlijst, 1890 - 1895, 1 stuk
200102058 Ledenlijst, 1939 - 1940, 1 stuk
200102062 Reglement, 1889, 1 omslag
200102063 Statuten en reglementen Ziekenfonds, 1889 - 1967, 1 omslag
200102064 Reglement Ziekenfonds en Onderlinge Hulp, 1930, 1 omslag
200102065 Diverse nota's, kwitanties en bewijzen van inschrijving, 1889 - 1921, 1 omslag
200102067 Diverse correspondentie, 1911 - 1919, 1 omslag
200102068 Diverse stukken betreffende verschillende jubilea, 1901 - 1959, 1 omslag
200102069 Verslag conferentie over aanstelling tweede arts, 28 juni 1930, 1 omslag
200102071 Diverse stukken betreffende de erkenning, fusie en naamswijziging, 1941, 1 omslag
200102072 Diverse stukken betreffende de geschiedenis van het fonds, 1 omslag
200102073 Diverse mededelingen aan de leden, 1 omslag
200102076 Advies van de Unie van Ziekenfondsen, 5 november 1971, 1 stuk
200102077 Reglement van het Ziekenfonds te Jisp, 1907, 1 omslag
FinanciŽn
200102059 Kasboek, 1889 - 1899, 1 stuk
200102060 Kasboek, 1922 - 1938, 1 stuk
200102061 Kasboek Onderlinge Hulp, 1929 - 1933, 1 stuk


Wormerveer:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
200102079 Notulen bestuursvergaderingen, 1929 - 1941, 3 omslagen


Inventaris van het Zaandamsch Ziekenfonds:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
200111005 Statuten en reglementen van 'Het Zaandams Ziekenfonds', 1 januari 1907, 1 stuk
200111004 Jaarverslagen, 1908 - 1919, 1 stuk
200111002 Register, houdende verslagen van de vergaderingen van de Commissie uit het bestuur van het Zaandamsch Ziekenfonds voor het oprichten van een Zaandamsch Ziekenfonds voor de Middenstand, 11 oktober 1909 tot en met 2 februari 1910, 1 stuk
Bestuur
200111001 Register, houdende notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Vereeniging 'Het Zaandamsch Ziekenfonds', 7 juli 1909 tot en met 19 december 1918, 1 stuk
Organisatie
200111003 Notulen Algemene Vergaderingen, 1908 - 1918, 1 stuk


Inventaris van het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds Zaanland (AAZZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
200110051 Jaarverslag 1958, 1 omslag
200110052 Jaarverslag 1959, 1 omslag
200110053 Jaarverslag 1960, 1 omslag
200110054 Jaarverslag 1961, 1 omslag
200110055 Jaarverslag 1962, 1 omslag
200110056 Jaarverslag 1963, 1 omslag
200110057 Jaarverslag 1964, 1 omslag
200110058 Jaarverslag 1965, 1 omslag
200110059 Jaarverslag 1966, 1 omslag
200110060 Jaarverslag 1967, 1 omslag
200110061 Jaarverslag 1968, 1 omslag
200110062 Jaarverslag 1969, 1 omslag
200110063 Jaarverslag 1970, 1 omslag
200110064 Jaarverslag 1971, 1 omslag
200110065 Jaarverslag 1972, 1 omslag
200110066 Jaarverslag 1973, 1 omslag
200110067 Jaarverslag 1974, 1 omslag
200110068 Jaarverslag 1975, 1 omslag
200110069 Diverse Statuten en huishoudelijk reglementen, 1 omslag
200110070 Inhoudsopgave der statuten en reglementen, 1 omslag
200110071 Reglementen op de ziekenhuisverpleging van het AAZ-Zaanland, september 1939, 2 stukken
200110072 Diverse verzekeringsvoorwaarden, 1 omslag
200110073 Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger, 12 juni 1951, 1 omslag
200110075 Sinterklaasrijm door het Vezenopersoneel 1950 - 1952, 1 omslag
200110076 Memorie van toelichting op het voorstel van J.W. de Goeije op diens voorstel tot fusie van alle fondsen in de Zaanstreek tot een fonds, 1939, 1 stuk
200110077 Correspondentie van artsen, 1 omslag
200110078 Bewijs van verzekering, 16 december 1900, 1 omslag
200110079 Reglement van het onderdeel Koog-Zaandijk, 1 omslag
200110080 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Marker Visschersfonds, 15 februari 1915, 1 omslag
200110081 Register, houdende notulen van de jaarvergaderingen en bestuursvergaderingen van het Marker Visschersfonds 14 augustus 1936 tot en met 10 mei 1953, 1 stuk
200110083 Statuten van het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, 1906, 1 stuk
200110084 Reglement van het Ziekenfonds te Westzaan, 1 september 1907, 1 stuk
Bestuur
200110001 Notulen bestuursvergaderingen, 1914 - 1918, 1 stuk
200110002 Notulen bestuursvergaderingen, 1920 - 1923, 1 stuk
200110003 Notulen bestuursvergaderingen, 1923 - 1926, 1 stuk
200110004 Notulen bestuursvergaderingen, 1926 - 1928, 1 stuk
200110005 Notulen bestuursvergaderingen, 1928, 1 omslag
200110006 Notulen bestuursvergaderingen, 1929, 1 omslag
200110007 Notulen bestuursvergaderingen, 1929, 1 omslag
200110008 Notulen bestuursvergaderingen, 1930, 1 omslag
200110009 Notulen bestuursvergaderingen, 1931, 1 omslag
200110010 Notulen bestuursvergaderingen, 1932, 1 omslag
200110011 Notulen bestuursvergaderingen, 1933, 1 omslag
200110012 Notulen bestuursvergaderingen, 1934, 1 omslag
200110013 Notulen bestuursvergaderingen, 1935, 1 omslag
200110014 Notulen bestuursvergaderingen, 1936, 1 omslag
200110015 Notulen bestuursvergaderingen, 1937, 1 omslag
200110016 Notulen bestuursvergaderingen, 1938, 1 omslag
200110017 Notulen bestuursvergaderingen, 1939, 1 omslag
200110018 Notulen bestuursvergaderingen, 1940, 1 omslag
200110019 Notulen bestuursvergaderingen, 1941, 1 omslag
200110020 Notulen bestuursvergaderingen, 1935, 1 omslag
200110021 Notulen bestuursvergaderingen, 1936, 1 omslag
200110022 Notulen bestuursvergaderingen, 1937, 1 omslag
200110023 Notulen bestuursvergaderingen, 1938, 1 omslag
200110024 Notulen bestuursvergaderingen, 1939, 1 omslag
200110025 Notulen bestuursvergaderingen, 1940, 1 omslag
200110026 Notulen bestuursvergaderingen, 1941, 1 omslag
200110027 Notulen bestuursvergaderingen, 1942, 1 omslag
200110028 Notulen bestuursvergaderingen, 1945, 1 omslag
200110029 Notulen bestuursvergaderingen, 1946, 1 omslag
200110030 Notulen bestuursvergaderingen, 1947, 1 omslag
200110031 Notulen bestuursvergaderingen, 1948, 1 omslag
200110032 Notulen bestuursvergaderingen, 1949, 1 omslag
200110033 Notulen bestuursvergaderingen, 1950, 1 omslag
200110034 Notulen bestuursvergaderingen, 1951 - 1953, 1 omslag
200110035 Notulen bestuursvergaderingen, 1954 - 1958, 1 omslag
200110036 Notulen bestuursvergaderingen, 1959 - 1963, 1 omslag
200110037 Notulen bestuursvergaderingen, 1964 - 1968, 1 omslag
200110038 Bestuursbesluiten, 12 augustus 1947 - 9 mei 1960, 1 stuk
200110039 Bestuursbesluiten, 6 juni 1961 - 4 december 1969, 1 stuk
200110040 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1929, 1 omslag
200110041 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1930, 1 omslag
200110042 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1931, 1 omslag
200110043 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1932, 1 omslag
200110044 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1933, 1 omslag
200110045 Notulen gecombineerde bestuursvergaderingen Zaandam en Wormerveer e.o., 1934, 1 omslag
Organisatie
200110046 Notulen Algemene Vergaderingen, 1915 - 1928, 1 stuk
200110047 Notulen Algemene Vergaderingen, 1929 - 1941, 1 omslag
200110048 Notulen Vergadering van Vertegenwoordigers, 1924 - 1934, 1 omslag
200110049 Notulen Vergadering van Vertegenwoordigers, 1935 - 1941, 1 omslag
200110050 Notulen Vergadering van Vertegenwoordigers, 1947 - 1975, 1 omslag
200110074 Transportactes voor de panden Gedempte Gracht 71 en Bristolroodstraat 132-136 te Zaandam, 1890-1969
FinanciŽn
200110082 Kasboek van het Marker Visschersfonds, 1 januari 1926 tot en met 31 december 1931, 1 stuk