Het archief van PWZ Verzekeringen

In 1914 stichtte de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst (NMG) het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds der afdeelingen Waterland, Purmerend en omstreken. Het archief omvat stukken uit de periode 1914-1983. De in 1889 opgerichte ziekenfondsen van Jisp en Wormer gingen in 1941 op in het Algemeen Ziekenfonds Wormer en Omstreken. In 1930 had het fonds Onderlinge Hulp zich bij Wormer aangesloten.

Het oudste ziekenfonds waarvan zich archiefmateriaal in deze inventaris bevindt, is het in 1841 door de plaatselijke Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgerichte Zaandamsch Ziekenfonds (ZZ). Dit ziekenfonds ging op in het in 1915 ook door de NMG opgerichte Algemeen Afdeelings Ziekenfonds Zaanland (AAZ Zaanland). Het materiaal van ZZ beslaat de periode 1907-1919, dat van AAZ Zaanland 1914-1975.

In 1952 werden de maatschappijziekenfondsen losgemaakt van de NMG en in 1984 vormden de fondsen uit Purmerend, Wormer en Zaanland de Coöperatieve Vereniging Ziekenfondsen PWZ om in 1989 te fuseren tot PWZ Verzekeringen.

Het archief van PWZ werd in 2004 aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen in bruikleen overgedragen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens deze stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Meer informatie over de geschiedenis van PWZ Verzekeringen in: A.A. de Bruin, Zorgen voor zekerheid. Een impressie van honderd jaar medische zorg en zorgverzekering tussen IJ en Marsdiep, (Zeist 1994).

Inventaris van het archief van PWZ Verzekeringen