De collectie ziekenfondsen van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen

Inventaris van het archief uit de collectie ziekenfondsen van de VNZ:

Kenmerk Omschrijving
380000001 Reglement van het ziekenfonds Veendam, 1 omslag
380000002 Reglement van het Maatschappij Ziekenfonds Oude Pekela, 1 omslag
380000003 Reglement en informatiebrochure van de Ziekenfonds-Vereeniging Draagt Elkanders Lasten Groningen, 1 omslag
380000004 Reglementen van het Maatschappij Ziekenfonds Hoogezand-Sappemeer, 1 omslag
380000005 Diverse stukken betreffende Ziekenhulp Hoogezand-Sappemeer e.o., 1 omslag
380000006 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en Autovervoer Hoogezand-Sappemeer, 1 omslag
380000007 Huishoudelijk reglement Voorzorg Haren (Gr.), 1 omslag
380000008 Diverse reglementen van diverse fondsen van bedrijven van W.A. Scholten N.V. Groningen, 1 omslag
380000009 Reglement voor het Verzekeringsfonds Ziekenzorg, afdeeling Algemeene Groninger Werklieden-Vereeniging, 1 omslag
380000010 Diverse stukken betreffende het Algemeen Stads en Provinciaal Groninger Ziekenfonds Ziekenhulp, 1 omslag
380000011 Reglement van het Algemeen Groninger Ziekenfonds voor de gemeente Groningen, 1 omslag
380000012 Diverse Statuten en Reglementen betreffende het Ziekenfonds Werkmans Voorzorg Harlingen, 1 omslag
380000013 Reglement voor het Zieken- en Ondersteuningsfonds ten behoeve van het personeel in vasten dienst der Nederlandsche Tramweg Maatschappij, 1 omslag
380000014 Huishoudelijk reglement van de afdeling Hunsingo-Fivelingo en Westerkwartier der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1 omslag
380000015 Diverse stukken betreffende de Statuten en Reglementen van het Algemeen Stads en Provinciaal Groninger Ziekenfonds Ziekenhulp, 1 omslag
380000016 Diverse correspondentie betreffende de Statuten en Reglementen van het Algemeen Stads en Provinciaal Groninger Ziekenfonds Ziekenhulp, 1 omslag
380000017 Verzekeringsvoorwaarden van de Coöperatieve Vereniging Gezondheidszorg Noord-Nederland u.a., 1 omslag
380000018 Correspondentie betreffende het Ziekenfonds ANOZ Groningen, 1 omslag
380000019 Diverse stukken betreffende de Statuten en Reglementen van het Algemeen Provinciaal Friesch Ziekenfonds, 1 omslag
380000020 Correspondentie betreffende het Ziekenfonds Leeuwarden Sneek voorheen Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds, 1 omslag
380000021 Reglementen van het Maatschappij Ziekenfonds Frieslands Zuidwesthoek te Sneek, 1 omslag
380000022 Statuten en Reglementen van het Algemeen Damster Ziekenfonds Appingedam, 1 omslag
380000023 Reglementen van het Ziekenfonds “St. Elisabeth” onderafdeeling der R.K. Werkliedenvereeniging “St. Joseph”, afdeling dokter en apotheker en ziekenhuis verpleging (Groningen), 1 omslag
380000024 Reglement van het Maatschappij Ziekenfonds Westerkwartier te Zuidhorn, 1 omslag
380000025 Statuten en Reglement van de Vereniging tot verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging Warnsveld e.o., 1 omslag
380000026 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Ziekenfonds Warnsveld, 1 omslag
380000027 Reglementen en verzekeringsvoorwaarden van het Algemeen Onderling Ziekenfonds Sneek e.o., 1 omslag
380000028 Diverse stukken betreffende het Algemeen Onderling Ziekenfonds Sneek e.o., 1 omslag
380000029 Ontwerpreglement van de Onderlinge Operatieverzekeringsvereeniging van Middenstand te Sneek, 1 omslag
380000030 Reglementen voor het Onderling Ziekenfonds te Workum, 1 omslag
380000031 Reglement van het Ziekenfonds Workum, 1 omslag
380000032 Statuten en Reglement van het Onderling Ziekenfonds Bolsward, 1 omslag
380000033 Overeenkomsten tot regeling van Pharmaceutische Hulp voor de leden van het Onderling Ziekenfonds voor Drachten en omstreken, 1 omslag
380000034 Reglement van het Ziekenfonds der Vereeniging Werkmanslust te Assen, 1 omslag
380000035 Reglement van de Asser Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen ziekenhuiskosten, 1 omslag
380000036 Stukken betreffende de Statuten en Reglementen van het Algemeen Maatschappij Ziekenfonds voor Drenthe en aangrenzende gebieden Assen, 1 omslag
380000037 Ontbrekende stukken betreffende het Maatschappijfonds Hoogeveen
380000038 Stukken betreffende de Statuten en Reglementen van De Voorzorg Coevorden, 1 omslag
380000039 Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum van De Voorzorg Coevorden, 1 omslag
380000040 Statuten Algemeen Ziekenfonds Met en voor elkander, Hollandscheveld, 1 omslag
380000041 Fusie-overeenkomst en bijlagen van het Algemeen Ziekenfonds De Voorzorg te Coevorden, het Algemeen Ziekenfonds Met en voor elkander te Hollandscheveld, het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds te Utrecht en het Algemeen Ziekenfonds Drenthe – Platteland Zwolle te Meppel, 1 omslag
380000042 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Drenthe – Platteland Zwolle te Meppel, 1 omslag
380000043 Statuten en verzekeringsreglement van het Ziekenfonds Met en voor elkander (M.E.V.E.) Hoogeveen, 1 omslag
380000044 Stukken betreffende het Ziekenfonds Met en voor elkander (M.E.V.E.) Hoogeveen, 1 omslag
380000045 Stukken betreffende de Statuten, Huishoudelijk Reglement en verzekeringsvoorwaarden van het Algemeen Ziekenfonds Platteland Zwolle (D.P.Z.), 1 omslag
380000046 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Plattelandsfonds Zwolle, 1 omslag
380000047 Stukken betreffende de Statuten, Reglementen en verzekeringsvoorwaarden van het Algemeen Ziekenfonds voor de Ijsselmond Kampen, 1 omslag
380000048 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor de Ijsselmond Kampen, 1 omslag
380000049 Overeenkomst tot regeling van de Pharmaceutische Hulp voor de leden van het Algemeen Ziekenfonds Kampen en omstreken, 1 omslag
380000050 Statuten en Huishoudelijk Reglement der Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging te Kampen en omstreken, 1 omslag
380000051 Stukken betreffende de losmaking van het Algemeen Maatschappij Ziekenfonds Kampen van de NMG, 1 omslag
380000052 Statuten en Reglement en verzekeringsvoorwaarden van het Operatie- en Middenstands-Ziekenhuisverplegingsfonds opgericht vanwege het Departement Zwolle der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1 omslag
380000053 Stukken betreffende het Regionaal Ziekenfonds Zwolle, 1 omslag
380000054 Diverse stukken betreffende het Regionaal Ziekenfonds Zwolle, 1 omslag
380000055 Stukken betreffende de zaak Roukema versus het Algemeen Ziekenfonds voor Zwolle e.o., 1 omslag
380000056 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zwolle e.o., 1 omslag
380000057 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zwolle e.o., 1 omslag
380000058 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zwolle e.o., 1 omslag
380000059 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zwolle e.o., 1 omslag
380000060 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Algemeen Ziekenfonds Almelo, 1 omslag
380000061 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Almelo e.o., 1 omslag
380000062 Reglement der Vereeniging Ziekenfonds voor Boekelo en omgeving, 1 omslag
380000063 Statuten van het Algemeen Ziekenfonds Den Ham en omstreken, 1 omslag
380000064 Reglement van het ziekenfonds voor leden der Nederduitsch Hervormde en Gereformeerde Gemeenten te Heino, 1 omslag
380000065 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het R.K. Ziekenfonds Draagt Elkanders Lasten te Heino, 1 omslag
380000066 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker, 1 omslag
380000067 Statuten en Huishoudelijk Reglement benevens schema van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Middenstandsverzekering De Onze (D.O.), 1 omslag
380000068 Diverse stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Wijhe, 1 omslag
380000069 Statuten en Reglement van het Algemeen Ziekenfonds Vroomshoop en omstreken, 1 omslag
380000070 Statuten en Reglement van het ziekenfonds gemeente Tubbergen, 1 omslag
380000071 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Oldenzaal en omstreken, 1 omslag
380000072 Stuk betreffende de liquidatie van het ziekenfonds H. ten Cate Hzn. & Co. N.V. te Almelo, 1 omslag
380000073 Stuk betreffende de toelating als ziekenfonds van stichting Ziekenfonds der K.S.W. door de Ziekenfondsraad, 1 omslag
380000074 Stuk betreffende de toelating als ziekenfonds van stichting Ziekenfonds der N.V. Nederlandsche Stoombleekerij door de Ziekenfondsraad, 1 omslag
380000075 Diverse stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Hengelo en omstreken, 1 omslag
380000076 Reglement voor Ziekenhuisverpleging van het Federatieve Fonds in Gelderland en Overijssel te Goor, 1 omslag
380000077 Diverse stukken betreffende het Middenstands Verplegingsfonds Oost-Nederland, 1 omslag
380000078 Statuten en Huishoudelijk Reglement der Vereeniging onderling fonds voor Ziekenhuisverpleging te Diepenveen, 1 omslag
380000079 Stukken betreffende de losmaking van de KNMG van het Maatschappijziekenfonds Algemeen Ziekenfonds voor Enschede en Omgeving, 1 omslag
380000080 Stukken betreffende het Ambachtsfonds De Voorzorg te Enschede, Losser en Haaksbergen, 1 omslag
380000081 Stukken betreffende de fusie van Algemeen Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker en Algemeen Ziekenfonds Voorzorg, 1 omslag
380000082 Diverse stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Oost-Gelderland-Zuid-Overijssel (O.G.Z.O.), 1 omslag
380000083 Diverse stukken betreffende het Algemeen Afdelings Ziekenfonds te Apeldoorn (A.A.Z.A.), 1 omslag
380000084 Stukken betreffende de Ziekenbus Voorzorg te Brummen, 1 omslag
380000085 Reglement van het Ziekenfonds op het Domein van Het Loo, 1 omslag
380000086 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging uitgaande van de Ned. Hervormde Gemeente te Apeldoorn en Het Loo, 1 omslag
380000087 Stukken betreffende de stichting Algemeen Ziekenfonds Onderlinge Hulp voor Eerbeek en omstreken, 1 omslag
380000088 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Algemeen Ziekenfonds Epe en omstreken, 1 omslag
380000089 Statuten en Huishoudelijke Reglementen der Vereniging voor Ziekenhuisverpleging in de gemeente Epe en omstreken, 1 omslag
380000090 Reglement van het Onderling Ziekenfonds te Hattem, 1 omslag
380000091 Statuten en Huishoudelijk Reglement der vereeniging Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand te Deventer, 1 omslag
380000092 Reglement voor de verzekerden van het Maatschappij-ziekenfonds Deventer en omstreken (A.A.Z.D.), 1 omslag
380000093 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Deventer Onderling Ziekenfonds (D.O.Z.), 1 omslag
380000094 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Deventer en omstreken (A.A.Z.D.), 1 omslag
380000095 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Zieken- en Ondersteuningsfonds Eefde, 1 omslag
380000096 Reglementen van het Ziekenfonds Zutphen, 1 omslag
380000097 Stukken betreffende het Zutphens Ziekenhuis Verplegingsfonds, 1 omslag
380000098 Overeenkomst tot regeling van de Pharmaceutische Hulp voor de leden van het Ziekenfonds van Tramwegpersoneel der Maatschappij Zutphen-Emmerik te Doetinchem-Zutphen, 1 omslag
380000099 Statuten en reglementen van het Algemeen Afdelings Ziekenfonds Zutfen en Omstreken, 1 omslag
380000100 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Arnhem en Omstreken, 1 omslag
380000101 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Maatschappij Ziekenfonds Voorzorg, 1 omslag
380000102 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Oude Ijssel te Doetinchem, 1 omslag
380000103 Stukken betreffende de losmaking van de KNMG van het Maatschappijziekenfonds Algemeen Ziekenfonds voor Arnhem en Omstreken, 1 omslag
380000104 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Helpt Elkaar Ede, 1 omslag
380000105 Huishoudelijk Reglement van de Werklieden-Vereeniging T.O.N.I.D.O. Tot ons nut is deze opgericht te Doesburg, 1 omslag
380000106 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Doesburgsche Ziektekas, 1 omslag
380000107 Stukken betreffende het Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek te Velp, 1 omslag
380000108 Stukken betreffende het Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek te Velp, 1 omslag
380000109 Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en operatiekosten Eendracht maakt macht, 1 omslag
380000110 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Helpt Elkanders Lasten Dragen (H.E.L.D.) te Lobith, 1 omslag
380000111 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Arnhem en Omstreken, 1 omslag
380000112 Statuten en Huishoudelijk Reglement van Risicofonds Onderling Beheer Rheden, 1 omslag
380000113 Stukken betreffende het Algemeen Afdelingsziekenfonds Wageningen en Omstreken, 1 omslag
380000114 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Neder-Veluwe, 1 omslag
380000115 Stukken betreffende het Algemeen Maatschappij Ziekenfonds Amersfoort en Omstreken, 1 omslag
380000116 Stukken betreffende de stichting Ziekenhuisverpleging Amersfoort, 1 omslag
380000117 Stukken betreffende het Algemeen Provinciaal Ziekenfonds voor Utrecht en Omstreken Voorzorg en Hulp bij Ziekte, 1 omslag
380000118 Reglement van het Ziekenfonds Sociëteit Voorzorg te Utrecht, 1 omslag
380000119 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Voorzorg Hulp bij Ziekte, 1 omslag
380000120 Huishoudelijke Reglementen van het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds van de afdeling Utrecht van de NMG, 1 omslag
380000121 Stukken betreffende het Algemeen Provinciaal Ziekenfonds voor Utrecht, Zeist en Omstreken, 1 omslag
380000122 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Het Zeister Ziekenfonds, 1 omslag
380000123 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Het Zeister Ziekenfonds, 1 omslag
380000124 Stukken betreffende de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds, 1 omslag
380000125 Stukken betreffende het Algemeen Provinciaal Ziekenfonds voor Utrecht en Omstreken, 1 omslag
380000126 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds A.N.O.Z., 1 omslag
380000127 Reglement van het Ziekenfonds Willen is Kunnen te Utrecht, 1 omslag
380000128 Statuten van het Centrale Ziekenfonds Door Eigen Kracht Omhoog, 1 omslag
380000129 Statuten van de Vereeniging Onderlinge Ziekteverzekering, 1 omslag
380000130 Onderling Herverzekerings-Contract van de Stichting Nederlands Onderling Herverzekerings-Instituut voor Ziektekosten (N.O.Z.), 1 omslag
380000131 Stukken betreffende het ziekenfonds St. Liduina te Utrecht, 1 omslag
380000132 Stukken betreffende de Algemene Utrechtse Vereniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp Ziekenzorg, 1 omslag
380000133 Stukken betreffende het ziekenfonds St. Liduina te Utrecht, 1 omslag
380000134 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Vecht en Omstreken, 1 omslag
380000135 Reglement voor de Vereeniging Onderlinge Hulpreiking aan den Werkenden Stand te Breukelen, 1 omslag
380000136 Reglement van het Biltsche Ziekenfonds, 1 omslag
380000137 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Vecht en Omstreken, 1 omslag
380000138 Reglement voor de verzekerden van het Maatschappij-Ziekenfonds Geldermalsen en omstreken, 1 omslag
380000139 Reglement voor het Ziekenfonds van het departenent Geldermalsen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1 omslag
380000140 Ziekenfondsreglement van het Centraal Ziekenfonds Leerdam, 1 omslag
380000141 Stukken betreffende het Ondersteuningsfonds en het Onderlinge Ziekenfonds ten behoeve van het personeel van de N.V. Houthandel voorheen Varsseveld & Co te Leerdam, 1 omslag
380000142 Stukken betreffende het Ziekenfonds der N.V. Glasfabriek Leerdam voorheen Jeekel, Mijssen & Co, 1 omslag
380000143 Reglement van het Ziekenfonds Voorzorg te Leerdam, 1 omslag
380000144 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het ziekenfonds De Eendracht te Nijkerk, 1 omslag
380000145 Stukken betreffende het Algemeen Tiels Ziekenfonds, 1 omslag
380000146 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Vereeniging Het Eerste Onderlinge Burger-Ziekenfonds G.A. te Tiel, 1 omslag
380000147 Stukken betreffende het Algemeen Tiels Ziekenfonds, 1 omslag
380000148 Overeenkomsten tot regeling van Pharmaceutische Hulp voor de leden van Door Samenwerking Kracht te Baarn, 1 omslag
380000149 Stukken betreffende de Huishoudelijke Reglementen van het Baarnsche Ziekenfonds, 1 omslag
380000150 Statuten van het Algemeen Ziekenfonds voor Bussum en Naarden, 1 omslag
380000151 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Bussum, 1 omslag
380000152 Reglement van het Ziekenfonds Naarden, 1 omslag
380000153 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland, 1 omslag
380000154 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Huizen, Weesp en omstreken te Huizen, 1 omslag
380000155 Stukken betreffende het Ziekenfonds Eendracht maakt macht, 1 omslag
380000156 Reglement van het Soester Ziekenfonds Voorzorg, 1 omslag
380000157 Reglement van het Ziekenfonds Soest, 1 omslag
380000158 Stukken betreffende het Zieken- en Ondersteuningsfonds van het personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen, 1 omslag
380000159 Stukken betreffende het Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam, 1 omslag
380000160 Stukken betreffende de Vereniging van Amsterdamse Ziekenfondsen, 1 omslag
380000161 Stukken betreffende het Amsterdams Onderling Ziekenfonds, 1 omslag
380000162 Reglement van het Homeopatisch Ziekenfonds te Amsterdam, 1 omslag
380000163 Voorwaarden van verzekering van de Gezamenlijke Amsterdamse Bonds-Ziekenfondsen voor de afdelingen verplicht- en vrijwillige ziekenfondsverzekering van het Algemeen Ziekenfonds Burgerziekenfonds van 1904 N.V., 1 omslag
380000164 Stuk betreffende de opheffing van de N.V. Amsterdamsch Ziekenfonds, 1 omslag
380000165 Stukken betreffende het Amsterdams Onderling Ziekenfonds, 1 omslag
380000166 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (A.Z.A.), 1 omslag
380000167 Stukken betreffende het Maatschappij-Ziekenfonds Beverwijk en omstreken, 1 omslag
380000168 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Kennemerland te Beverwijk, 1 omslag
380000169 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Haarlem en omstreken, 1 omslag
380000170 Statuten en Reglementen van het Beverwijksch Ziekenfonds, 1 omslag
380000171 Reglement van het Maatschappij-Ziekenfonds Bloemendaal en omgeving te Bloemendaal, 1 omslag
380000172 Statuten en Huishoudelijk reglement van het R.K. Parochiaal Ziekenfonds te Heemskerk, 1 omslag
380000173 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Ziekenzorg te Haarlem, 1 omslag
380000174 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Haarlem en omstreken, 1 omslag
380000175 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Fonds voor Ziekenhuisverpleging Halfweg en omstreken, 1 omslag
380000176 Statuten en Reglement van het Ziekenfonds Velseroord, 1 omslag
380000177 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Ijmond, 1 omslag
380000178 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Ijmuiden, 1 omslag
380000179 Stukken betreffende de stichting voor verzekering tegen ziekenhuis- en operatiekosten Vezeno, te Zaandam, 1 omslag
380000180 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zaanland, 1 omslag
380000181 Stukken betreffende het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds der afdeelingen Waterland, Purmerend en Omstreken, 1 omslag
380000182 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Alkmaar, Den Helder en omstreken te Alkmaar, 1 omslag
380000183 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Alkmaar, Den Helder en omstreken te Alkmaar, 1 omslag
380000184 Stukken betreffende de fusie tussen het Algemeen Ziekenfonds Alkmaar, Den Helder en omstreken te Alkmaar en het Algemeen Ziekenfonds West-Friesland te Hoorn, 1 omslag
380000185 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Alkmaar, Den Helder en omstreken te Alkmaar, 1 omslag
380000186 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds West-Friesland, 1 omslag
380000187 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Texel te Den Burg, 1 omslag
380000188 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Ziekenfonds te Enkhuizen, 1 omslag
380000189 Stukken betreffende het Ziekenfonds West-Friesland U.A. te Hoorn, 1 omslag
380000190 Stukken betreffende het A.A.Z. Nutsziekenfonds te Den Haag, 1 omslag
380000191 Diverse stukken betreffende Ziekenfonds De Volharding (Azivo) te Den Haag, 1 omslag
380000192 Diverse stukken betreffende Ziekenfonds De Volharding (Azivo) te Den Haag, 1 omslag
380000193 Stukken betreffende Ziekenfonds De Volharding (Azivo) te Den Haag, 1 omslag
380000194 Stukken betreffende Ziekenfonds De Volharding (Azivo) te Den Haag, 1 omslag
380000195 Huishoudelijke Reglementen van het Ziekenfonds Loosduinen betreffende de deelnemers en het bestuur en betreffende de verzekerden, 1 omslag
380000196 Huishoudelijk Reglement en verzekeringsvoorwaarden van het Algemeen Ziekenfonds 's-Gravenhage en omstreken, 1 omslag
380000197 Stukken betreffende Algemeen Ziekenfonds Haaglanden te Den Haag, 1 omslag
380000198 Stukken betreffende Stichting Ziekenfonds St. Joannes de Deo te Den Haag, 1 omslag
380000199 Stukken betreffende de Wederkeerige Verzekerings-Maatschappij Emir te Den Haag, 1 omslag
380000200 Statuten van de Naamlooze Vennootschap Algemeen Burger Ziekenfonds te Den Haag, 1 omslag
380000201 Statuten en reglement van de Vereeniging Ziekenzorg te Den Haag, 1 omslag
380000202 Stukken betreffende het Algemeen Afdelings Ziekenfonds voor 's-Gravenhage en omstreken, 1 omslag
380000203 Stukken betreffende Stichting Ziekenfonds St. Joannes de Deo te Den Haag, 1 omslag
380000204 Statutenwijziging Onderlinge Polikliniek te Den Haag, 1 omslag
380000205 Reglement van de Vereeniging Onderling Ziekenfonds 's-Gravenhage, 1 omslag
380000206 Reglementen van het Ziekenfonds Hulp in Ziekte en Ongevallen te 's-Gravenhage, 1 omslag
380000207 Stukken betreffende het A.A.Z. Nutsziekenfonds te Den Haag, 1 omslag
380000208 Stukken betreffende het Algemeen Leids Onderling Ziekenfonds, 1 omslag
380000209 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Alphen en omstreken te Alphen aan de Rijn, 1 omslag
380000210 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Noordwijk, 1 omslag
380000211 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Leiden en omstreken onderdeel Boerhave, 1 omslag
380000212 Stukken betreffende de N.V. Verzekeringsmaatschappij Algemeen Ziekenfonds voor Leiden, 1 omslag
380000213 Stukken betreffende het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds voor Leiden en omstreken onderdeel Boerhave, 1 omslag
380000214 Stukken betreffende de losmaking van de KNMG van het Centraal Ziekenfonds voor Haarlemmermeer, Rijnland en aangrenzende gebieden te Haarlemmermeer, 1 omslag
380000215 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Wassenaar, 1 omslag
380000216 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Noordwijk, 1 omslag
380000217 Stukken betreffende het Patiënten Ziekenfonds te Alphen aan den Rijn, 1 omslag
380000218 Reglement voor het ziekenfonds voor den arbeiders-stand te Heerjansdam onder de zinspreuk 'Om aan den arbeids'stand in ziekte hulp te geven, Dat blijft het edel doel waarnaar wij willen streven', 1 omslag
380000219 Reglement van het ziekenfonds voor het fabriekspersoneel der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek te Dordrecht, 1 omslag
380000220 Stukken betreffende het Nederlandsch Ziekenhuisverplegingsfonds Nezifo te Den Haag, 1 omslag
380000221 Stukken betreffende N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Ziekenhuisverpleging (M.V.Z.), 1 omslag
380000222 Stukken betreffende het Algemeen Afdelingsziekenfonds Dordrecht en omstreken, 1 omslag
380000223 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging Ziekenhuishulp te Sliedrecht, 1 omslag
380000224 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Algemeen Ziekenfonds Sliedrecht, 1 omslag
380000225 Reglement van het Ziekenfonds Wil men in onspoed maaien, Moet men in voorspoed zaaien, 1 omslag
380000226 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Gouda en Omstreken, 1 omslag
380000227 Stukken betreffende stichting Ziekenfonds Rotterdam, 1 omslag
380000228 Stukken betreffende het Afdelings Ziekenfonds Rotterdam (A.Z.R.), 1 omslag
380000229 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Goudse Vereniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp, 1 omslag
380000230 Statuten van het Goudsch Fonds voor Ziekenhuisverpleging en klinische behandeling (G.F.Z.), 1 omslag
380000231 Overeenkomst tot regeling van de Pharmaceutische Hulp voor de leden van het Federatie Ziekenfonds te Schoonhoven, 1 omslag
380000232 Stukken betreffende het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds der afdeeling Westland van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 1 omslag
380000233 Stukken betreffende de Onderlinge Waarborgmaatschappij Regionaal Ziekenfonds Gouda Woerden, 1 omslag
380000234 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Gorinchem en omstreken, 1 omslag
380000235 Stukken betreffende Stichting Ziekenfonds van Nederlandse Zieken- en Verpleeginrichtingen (ALZINEZ), 1 omslag
380000236 Stukken betreffende het Algemeen Maatschappij Ziekenfonds Woerden e.o., 1 omslag
380000237 Stukken betreffende de stichting Zuid-Hollandsch Ziekenhuisverplegingsfonds, 1 omslag
380000238 Stukken betreffende ANOZ Delft, 1 omslag
380000239 Stukken betreffende de Vereeniging Ziekenzorg Delft, 1 omslag
380000240 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Delft e.o., 1 omslag
380000241 Stukken betreffende het Ziekenfonds der Vereeniging tot behartiging van de belangen van het personeel in vasten dienst der N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, 1 omslag
380000242 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de R.K. Kraam-, Wijk- en Ziekenhuisverpleging voor Delft en omstreken, 1 omslag
380000243 Stuk betreffende de Vereeniging Chr. Wijk- en Ziekenverpleging Bethel te Delft, 1 omslag
380000244 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Delft en omstreken, 1 omslag
380000245 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Delft en omstreken, 1 omslag
380000246 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schiedam (AZS), 1 omslag
380000247 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schiedam (AZS), 1 omslag
380000248 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Maassluis, 1 omslag
380000249 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Vlaardingen, 1 omslag
380000250 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schiedam (AZS), 1 omslag
380000251 Overeenkomst tot regeling van de Pharmaceutische Hulp voor de leden van het zelfbeheerd Ziekenfonds te Maassluis, 1 omslag
380000252 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Maassluis, 1 omslag
380000253 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schiedam (A.Z.S.), 1 omslag
380000254 Stukken betreffende het Ziekenfonds Waterweg-Noord, 1 omslag
380000255 Stukken betreffende het Onderling Beheerd Ziekenfonds (O.B.Z.) te Vlaardingen, 1 omslag
380000256 Reglementen voor de Zieken- en Begrafenisbus te Hellevoetsluis, 1 omslag
380000257 Stukken betreffende het ziekenfonds Eendracht en vlijt te Brielle, 1 omslag
380000258 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Westelijke Zuid-Hollandse Eilanden, 1 omslag
380000259 Statuten en Huishoudelijke Reglementen van het Algemeene Afdeelings-Ziekenfonds Voorne en Putten van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, 1 omslag
380000260 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Bijzonder Afdeelings-Ziekenfonds De Hoeksche Waard, 1 omslag
380000261 Reglement van het Maatschappij-Ziekenfonds Zuid-Hollandsche Eilanden te Barendrecht, 1 omslag
380000262 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zuid-Hollandsche Eilanden, 1 omslag
380000263 Stukken betreffende het Ziekenfonds Midden Zeeland, 1 omslag
380000264 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schouwen-Duiveland te Zierikzee, 1 omslag
380000265 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Schouwen-Duiveland te Zierikzee, 1 omslag
380000266 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging Ziekenhuisverpleging te Vlissingen, 1 omslag
380000267 Stukken betreffende het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds der afdeeling Walcheren van de NMG te Vlissingen, 1 omslag
380000268 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zuid- en Noord-Beveland te Goes, 1 omslag
380000269 Stukken betreffende het Algemeen Middelburgsch Ziekenfonds, 1 omslag
380000270 Stukken betreffende de Onderlinge Ziekteverzekering in het Bisdom Breda, 1 omslag
380000271 Stukken betreffende de Onderlinge Waarborgmaatschappij West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen (OAZ), 1 omslag
380000272 Stukken betreffende de stichting Algemeen Ziekenfonds Breda en omstreken (A.Z.B.O.), 1 omslag
380000273 Stukken betreffende het proces van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeeuwsch-Vlaanderen contra Van Breda-Vriesman, 1 omslag
380000274 Stukken betreffende het Algemeen Maatschappij Ziekenfonds voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen, 1 omslag
380000275 Reglement van het Ziekenfonds voor West Zeeuwsch-Vlaanderen (Z.W.Z.V.), 1 omslag
380000276 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Bergen op Zoom, Roosendaal en omstreken, 1 omslag
380000277 Stukken betreffende de Onderlinge Waarborgmaatschappij Regionaal Ziekenfonds voor Eindhoven en omgeving (RZEO), 1 omslag
380000278 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Eindhoven en Oost-Brabant, 1 omslag
380000279 Overdruk uit de Volkskrant van 7 mei 1953, 'Medische Dienst van Philips viert zijn 25-jarig bestaan', 1 omslag
380000280 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds voor Eindhoven en omgeving (AZEO), 1 omslag
380000281 Reglement van het Zieken- en Ondersteuningsfonds ten behoeve van het vaste personeel der NV Tramweg-Maatschappij De Meijerij te Eindhoven, 1 omslag
380000282 Advies inzake toelating Stichting Algemeen Ziekenfonds verbonden aan de NV Kempensche Zinkmaatschappij, 1 omslag
380000283 Reglement van het Doktersfonds Dr. Pannekoek te Gemert, 1 omslag
380000284 Stukken betreffende het Industrieziekenfonds voor Helmond en omstreken, 1 omslag
380000285 Stukken betreffende de stichting Ziekenfonds Vlisco Textieldrukkerijen NV, 1 omslag
380000286 Stukken betreffende het Ziekenfonds voor Geneeskundige Hulp Samenwerking van de R.K. Werklieden-Vereeniging te Goirle, 1 omslag
380000287 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds 's-Hertogenbosch en omstreken, 1 omslag
380000288 Reglement van het Ziekenfonds Onderlinge Hulp van de R.K. Werklieden-Vereeniging te 's-Hertogenbosch, 1 omslag
380000289 Jaarverslag en exploitatierekening van het Algemeen Ziekenfonds 's-Hertogenbosch en omstreken, 1 omslag
380000290 Reglement van het Zieken- en Verplegingsfonds Onderlinge Hulp van de R.K. Werklieden-Vereeniging te Oss, 1 omslag
380000291 Reglement van het Ziekenfonds ten behoeve van het personeel van M. Jansen-De Wit's Kousenfabriek NV te Schijndel, 1 omslag
380000292 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Tilburg en omstreken
380000293 Stukken betreffende de stichting Algemeen Ziekenfonds der NV Koninklijke Nederlandsche machinefabrieken (voorheen E.H. Begeman), 1 omslag
380000294 Reglement van het fonds voor Specialistische Hulp van het R.K. Ziekenfonds te Ulvenhout, 1 omslag
380000295 Reglementen en bewijzen van inschrijving van het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds Geertruidenberg en omstreken (MZGO) te Waalwijk, 1 omslag
380000296 Stukken betreffende het Ziekenfonds Zuid-Limburg (ZZL) te Maastricht, 1 omslag
380000297 Stukken betreffende het Ziekenfonds Zuid-Limburg (ZZL) te Maastricht, 1 omslag
380000298 Stukken betreffende het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen (A.M.F.) te Heerlen, 1 omslag
380000299 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek A.Z.M. te Heerlen, 1 omslag
380000300 Reglement voor het Steun- en Ziekenfonds der N.V. Bergerode Mij tot exploitatie van mineralen te Heerlen, 1 omslag
380000301 Verzekerings-voorwaarden van het Algemeen Centraal Ziekenfonds in het bisdom Roermond (C.Z.F.) te Sittard, 1 omslag
380000302 Statuten en Reglementen van de Vereeniging Centraal Ziekenfonds, instelling van de Limburgsche R.K. Werkliedenbond te Heerlen, 1 omslag
380000303 Reglement voor het Ziekenfonds van het personeel der R.K. Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Dagelijksch Brood Te Heerlen, 1 omslag
380000304 Reglement van het Ziekenfonds der Emaillefabriek Gelria, 1 omslag
380000305 Stukken betreffende de broederschap van ouds genaamd De Timmermansbus te Nijmegen, 1 omslag
380000306 Stukken betreffende het Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds Nijmegen (B.A.Z.), 1 omslag
380000307 Reglementen van de Broederschap Voorzorg Nijmegen, 1 omslag
380000308 Uittreksel van het Reglement voor de leden van het ziekenfonds Steunt Elkander te Nijmegen, 1 omslag
380000309 Stukken betreffende de Stichting Volksgezondheidszorg (V.G.Z), 1 omslag
380000310 Reglementen voor het ziekenfonds ten behoeve van het personeel in dienst der N.V. Limburgsche Tramweg-Maatschappij gevestigd te Heerlen, 1 omslag
380000311 Stukken betreffende het Algemeen Ziekenfonds Zuid-Limburg (Z.Z.L.) te Maastricht, 1 omslag
380000312 Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Ziekenfonds van het personeel der Fa Wed. Bontamps te Venlo, 1 omslag
380000313 Stukken betreffende stichting Algemeen Ziekenfonds der Pope's Draad- en Lampenfabrieken B.V., 1 omslag
380000314 Stukken betreffende het Maatschappij Ziekenfonds Noord-Limburg (Z.N.L.), 1 omslag
380000315 Gegevens Ziekenfondsen (voorlopers zorgverzekeraars) met verwijzing naar vindplaatsen per regio in dozen gebundeld, 2 omslagen