Het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ)

Inventaris van het archief van van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) en rechtsvoorgangers:

Inventaris op het archief van het ziekenfonds Ziekenfonds Eendracht maakt Macht (EMM):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100111009 Statuten en reglementen van het Algemeen Ziekenfonds "Eendracht maakt Macht" Weesp en Weesperkarspel, gevestigd te Weesp
100111008 Receptiealbum jubileum ziekenfonds Eendracht maakt Macht, 1933
Bestuur
100111003 Notulen Weesp, bestuursvergaderingen, 2 juni 1925 - 28 juli 1925
Organisatie
100111001 Notulen Zitting van Commissarissen Ziekenfonds Eendracht maakt Macht, april 1880, Weesp, 29 juni 1880 - 6 januari 1892
100111002 E.M.M. Notulen, 31 maart 1892 - 5 oktober 1910
100111004 Notulen Weesp, buitengewone -, leden- en commisarissenvergaderingen, 4 september 1861 - 5 februari 1902
100111005 Notulen Algemeene Vergadering Eendracht maakt Macht, ledenvergaderingen 3 februari 1903 - 31 oktober 1920
100111007 Notulen "Gelijk Doel", 24 februari 1904 - 13 maart 1924
FinanciŽn
100111006 Grootboek Ziekenfonds Eendragt maakt Magt, 1858 - 1933

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum (AZH):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100112001 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum, 1906 -1931, 1 omslag
100112002 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum, 1941-1945, 1 omslag
100112003 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Maatschappij Ziekenfonds Gooi- en Eemland, onderafd. Alg. Ziekenfonds Hilversum, 1932-1939, 1 omslag
100112022 Register van receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het AZH en omstreken, 1 stuk
Bestuur
100112008 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, l oktober 1918 - 7 december 1921, 1 stuk
100112009 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 21 december 1921 - 6 maart 1929, 1 stuk
100112110 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 28 maart 1929 - 20 maart 1933, 1 stuk
100112011 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 21 april 1933 - 7 november 1935, 1 stuk
100112012 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 7 november 1935 - 11 januari 1939, 1 stuk
100112013 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 8 februari 1939 - 14 mei 1941, 1 stuk
100112014 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 20 mei 1941 - 23 januari 1945, 1 stuk
100112015 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 13 maart 1946 - 9 december 1953, 1 omslag
Organisatie
100112005 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 3 mei 1906- 4 december 1911, 1 stuk
100112006 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 8 januari 1912 - 7 juni 1915, 1 stuk
100112007 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 15 juli 1915 - 4 september 1918, 1 stuk
100112016 Algemene vergadering van deelnemers, 12 mei 1906 - 28 mei 1929, 1 stuk
100112017 Algemene vergadering van deelnemers, 24 februari 1930 - 11 april 1932, 1 stuk
100112018 Algemene vergadering van deelnemers, 26 september 1934 - 28 december 1934, 1 stuk
100112019 Notulen vergadering Geneeskundige Commissie, 1907 - 11 september 1912, 1 stuk
100112020 Notulen vergadering Geneeskundige Commissie, 9 januari 1913 - 1 maart 1932, 1 stuk
100112021 Notulen vergaderingen Controle- en Arbitrage Commissie inzake de overeenkomst van A.Z. H. aangegaan met tandartsen, 23 oktober 1929 - 30 januari 1932, 1 stuk
100112023 Stukken betreffende kantoor en bovenwoning, 1933 - 1950, 1 stuk
100112025 Overeenkomst tot het bouwen van een kantoor en bovenwoning, 1933, 1 omslag
FinanciŽn
100112024 Kasboek No 1 1906 - 1910, 1 stuk
100111004 Kasboek, 1932-1933, 1 stuk

Inventaris op het archief van Onderlinge Hulp Naarden:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100113001 Notulen Ziekenfonds Onderl. Hulp, bestuursvergaderingen 27 mei 1908 - 25 mei 1921
100113002 Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 6 juni 1921 - 10 januari 1929
100113003 Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 27 februari 1929 - 21 maart 1933
100113004 Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 29 maart 1933 - 18 december 1940, 1 omslag
Organisatie
100113005 Notulen Ledenvergaderingen Onderlinge Hulp, 30 december 1912 - 13 januari 1926
100113006 Notulen Ledenvergaderingen Onderlinge Hulp, 1 maart 1926 - 6 augustus 1932
FinanciŽn
100113007 Grootboek Onderlinge Hulp, 1933 - 1941

Inventaris op het archief van het Baarnsch Ziekenfonds:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100114001 Bestuursvergaderingen, 12 maart 1946 - 31 december 1947
100114002 Bestuursvergaderingen, 12 februari 1947 - 16 mei 1947
100114003 Bestuursvergaderingen, 16 mei 1947 - 7 juli 1947
100114004 Bestuursvergaderingen, 7 juli 1947 - 22 juli 1947
Organisatie
100114005 Inschrijvingsformulier bij aanvrage tot opname in het Baarnsch Ziekenfonds, 30 oktober 1924, 1 stuk

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving (AZHu):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100115010 Jaarverslagen doktersfonds, 1931 - 1939, 1 stuk
100115043 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving 1956-1957, 1 omslag
100115027 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", 1958 - 1964, 1 omslag
100115028 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", 1965 - 1971, 1 omslag
100115029 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", 1972 - 1978, 1 omslag
100115030 Huizen/Weesp e.o. Kontrakten/verz.polissen e.d., 2 omslagen
100115001 Herinneringen aan de receptie ter gelegenheid van de heropening van het kantoor van het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari 1955, 1 stuk
100115002 OfficiŽle opening Ziekenfondskantoor Huizen, 4 oktober 1983, 1 stuk
100115041 Statuten Stichting Pensioenfonds personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 1 omslag
Bestuur
100115003 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 8 oktober 1930 - 16 januari 1937, 1 stuk
100115004 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 12 februari 1937 - 19 december 1941, 1 stuk
100115005 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 12 januari 1942 - 21 april 1942, 1 stuk
100115006 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 7 mei 1942 - 2 juli 1956, 1 omslag
100115020 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 21 januari 1957 - 27 december 1960, 1 omslag
100115021 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 17 januari 1961 - 21 december 1964, 1 omslag
100115022 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 18 januari 1965 - 19 december 1967, 1 omslag
100115023 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 16 januari 1968 - 18 december 1972, 1 omslag
100115024 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari 1973 - 14 december 1974, 1 omslag
100115025 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 13 januari 1975 - 3 november 1979, 1 omslag
100115007 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 4 december 1956 - 17 december 1957, 1 stuk
100115008 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari 1958 - 7 mei 1958, 1 stuk
Organisatie
100115009 Notulen Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 25 maart 1937 - 29 maart 1940, 1 stuk
100115026 Ledenregister, 1949 - 1956, 1 stuk
FinanciŽn
100115011 Verslag Doktersfonds, 1931 - 1941, 1 stuk
100115012 Grootboek Doktersfonds, 1933 - 1941, 1 stuk
100115013 Grootboek 1940, 1 stuk
100115014 Grootboek 1941, 1 stuk
100115015 Grootboek 1942 - 1943, 1 stuk
100115016 Kasboek 1951 - 1954, 1 stuk
100115017 Kasboek 1955 - 1956, 1 stuk
100115018 Spaarbankboekje 1972 - 1975, 1 stuk
100115019 Grootboek Stichting Pensioenfonds Personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen en Omgeving, 1 stuk
100115031 Accountantsrapporten 1941-1943, 1 omslag
100115032 Accountantsrapporten 1944-1945, 1 omslag
100115033 Accountantsrapporten 1946-1948, 1 omslag
100115034 Accountantsrapporten 1949, 1 omslag
100115035 Accountantsrapporten 1950, 1 omslag
100115036 Accountantsrapporten 1951, 1 omslag
100115037 Accountantsrapporten 1952, 1 omslag
100115038 Accountantsrapporten 1953-1954, 1 omslag
100115039 Accountantsrapporten 1955-1956, 1 omslag
100115040 Accountantsrapporten Stichting Pensioenfonds personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen 1956-1959, 1 omslag
100115042 Opgave volgens collectief tarief t.b.v. het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 1 omslag
100115044 Overzicht Uitgaven voor opnames in de ziekenhuizen, 1 omslag

Inventaris op het archief van het Ziekenhuisverplegingsfonds:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100116001 Ziekenhuisfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 16 maart 1927 - 16 juni 1931
100116002 Ziekenhuisverplegingsfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 22 juli 1931 - 31 juli 1935
100116003 Ziekenhuisverplegingsfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 28 augustus 1935 - 11 juni 1941
Organisatie
100116000 Notulenboek Ziekenhuisfonds, notulen ledenvergaderingen, 25 februari 1927 - 29 maart 1940
FinanciŽn
100116004 Ziekenhuisverplegingsfonds Kasboek
100116005 Grootboek Ziekenhuisfonds, 1933 - 1937
100116006 Grootboek Ziekenhuisverplf, 1938 - 1941

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland (AZGE):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100110005 Statuten, huishoudelijke reglementen, reglementen verkiezing vertegenwoordiging verzekerden, 1 omslag
100110006 Statuten, huishoudelijke reglementen Aanvullingsfonds voor verzekerden van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 24 september 1953, 1 omslag
100110007 Oprichtingsacten stichting Ziektekostenverzekering voor Gooi- en Eemland en stichting Ziektenkostenverzekering het Gooi en omstreken, 29 september 1952 en 22 augustus 1978, 1 omslag
100110021 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1951-1974, 2 omslagen
100110022 Jaarverslagen Aanvullingsfonds voor verzekerden Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1962-1970, 1 omslag
100110023 Jaarverslagen "Kwartjesfonds", 1955 - 1969, 1 omslag
100110029 Jaarverslagen Stichting Gooise Ziekenfondsen, 1967 - 1974, 1 omslag
100110020 Uittreksel uit Handelsregister Kamer van Koophandel Hilversum van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 8 april 1952, 1 stuk
Bestuur
100110002 Notulen Bestuursvergaderingen Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland, 18 augustus 1948 -16 april 1973, 1 omslag
100110001 Notulen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland, 30 september 1948 - 14 mei 1973, 1 omslag
Organisatie
100110003 Diverse stukken betreffende de jaarvergaderingen van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi en Eemland", 10 juli 1952 - 16 mei 1972, 1 omslag
100110008 Stukken betreffende de fusie tussen het Algemeen Ziekenfonds Hilversum en omstreken en het Algemeen Ziekenfonds "Het Baarnsch Ziekenfonds", 1948, 1 omslag
100110009 Stukken betreffende de fusie tussen het Algemeen Ziekenfonds voor Bussum en Naarden en het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1976 - 1978, 1 omslag
100110004 Brief d.d. 2 november 1949 van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi en Eemland" aan het departement van Sociale Zaken, Staatstoezicht op de ziekenfondsen, Ziekenfondsraad betreffende de jaarstukken 1941/1946, 1 stuk
100110011 Stuk betreffende honorarium arts, 19 mei 1951, 1 omslag
100112013 Correspondentie van ministerie van Sociale Zaken met het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 16 januari 1967 - 6 maart 1969, 1 omslag
100110014 Contracten, eigendomsbewijzen, verzekeringsbewijzen, 1 omslag
100110016 Bewijzen van bekwaamheid voor register C van de Commissie Uitvoering Wet Assurantiebemiddeling, 1964, 1975, 1 omslag
100110019 Registers ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gebouw Emmastraat 62, Hilversum, 9 juni 1951, 1 omslag
100110012 Registratie van handtekeningen enz. van personeel van het Alegmeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland" te Hilversum, 1 omslag
100110015 Bewijzen van inschrijving als verzekerde bij stichting "Ziektekostenverzekering voor Gooi en Eemland", 1 omslag
100110024 Voorwaarden van verzekering voor de afdelingen Verplichte Verzekering en Vrijwillige Verzekering van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1 stuk
100110010 Verslag van de 12de vergadering van de Landelijke Raad der Federatie "V.M.Z", 28 juni 1952, 1 omslag
100110033 Speciale editie van de Volkskrant, over de volksgezondheid in Nederland bij het 50-jarig jubileum van Herwonnen Levenskracht, 12 juni 1963, 1 omslag
FinanciŽn
100110025 Accountantsrapporten betreffende het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1941 - 1976, 2 omslagen
100110018 Accountantsrapporten over de stichting "Inrichting voor Physische Therapie voor Gooi en Eemland" te Hilversum, 1954 - 1964, 1 omslag
100110026 Correspondentie van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland" met de Ziekenfondsraad betreffende de jaarstukken, 19 september 1972 - 29 mei 1978, 1 omslag
100110027 Stukken betreffende het Aanvullingsfonds voor verzekerden Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1948-1971, 1 omslag
100110028 Jaarrekeningen Stichting Ziektenkostenverzekering voor Gooi- en Eemland, 1952 - 1956, 1 omslag
100110030 Formulier No. 42-1948 van het Staatstoezicht op het ziekenfondswezen, 13 april 1950, 1 omslag
100110031 Kasboek Ziekenhuiskosten, 1956 - 1959, 1 stuk
100110032 Kasboek Ziekenhuiskosten, 1960 - 1963, 1 stuk
100110017 Diverse stukken betreffende leningen en hypotheken, 24 oktober 1953 - 7 september 1976, 1 omslag

Inventaris op het archief van het Stedelijk Ziekenfonds Zutphen:

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100121007 Diverse Reglementen van Stedelijk Ziekenfonds Zutphen en aanverwanten, 1898 - 1950, 1 omslag
100121008 Ingelijst overzicht van bestuursleden en geneesheren, 1838 - 1946, 1 omslag
Bestuur
100121001 Notulen van het Stedelijk Ziekenfonds 1894, bestuursnotulen, 21 december 1863 - 22 februari 1872, 1 stuk
100121002 Notulen vergaderingen Zutphen, 24 februari 1896 - 20 oktober 1921, 1 stuk
100121003 Notulenboek, notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Stedelijk Ziekenfonds, 24 januari 1935 - 31 januari 1952, 1 stuk
100121004 Notulenboek, notulen vergaderingen Bestuur Ziekenhuisverplegingsfonds, 10 maart 1936 - 28 augustus 1957, 1 stuk
100121005 Ziekenfonds Zutphen 1929, 9 november 1928 - 4 augustus 1949, 1 stuk
100121006 Dagelijksche Bestuursvergaderingen April 1936, Ziekenfonds Zutphen, 15 april 1936 - 2 november 1943, 1 stuk
100121009 Brief aan het bestuur van het Zieken- en Begrafenisfonds v/h Dep. tot Nut van 't Algemeen te Zutphen, 19 februari 1891, 1 omslag
Organisatie
100121010 Circulaire betreffende de fusie van het Algemeen Ziekenfonds "Zutphen" met het Algemeen Ziekenfonds "ANOZ", 1946, 1 omslag
100121032 Diverse nota's en correspondentie, 1937 - 1965, 1 omslag
100121035 Verzekerdenkaarten, 1953 - 1977, 1 omslag
100121036 Index van begrippen, 1958 - 1960, 1 omslag
100121037 Index van begrippen, 1956 - 1957, 1 omslag
FinanciŽn
100121011 Ziekenfonds, 1932 - 1941, 1 stuk
100121012 No. 1 PatiŽntenboek 1936, vanaf folio 1 t/m 200a "Zutphens Ziekenhuis Verpl.f. Klasse 3 B, 1 stuk
100121013 Zutphens Ziekenhuis Verplegingsfonds, "Vrij. Verzekerden" opnemingen vanaf 1 jan. 1942, 1 stuk
100121014 Steuntrekkenden en tewerkgestelden, 1943, 1 stuk
100121015 Verplicht verz. Vanaf 3 juni 1944, 1944 - 1946, 1 stuk
100121016 Zielenstand Vrijw. Verz. Vanaf 4 februari 1946, 1 stuk
100121017 Uitwendige geneeswijzen, Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, 1946-1952, 1 stuk
100121018 Zonder opschrift, 1949-1957, 1 stuk
100121019 Nota Boek Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, 1949 - 1951, 1 stuk
100121020 Statistiek genees- en verbandmiddelen, 1952 - 1954, 1 stuk
100121021 Bankboek, 1947 - 1957, 1 stuk
100121022 Kas-Giroboek, april 1952, april 1952 - juli 1957, 1 stuk
100121023 Register, H-F enz. vanaf 1/9-1951, 1951 - 1952, 1 stuk
100121024 A.Z.V. Aanvullende Ziekenhuisverpleging, 1947 - 1953, 1 stuk
100121025 Hulpmiddelen, Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, 1947 - 1955, 1 stuk
100121026 Bestuurspot Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, 1955 - 1964, 1 stuk
100121027 Betalingsregister, GG. Juli 1959 t/m H 189, juli 1959 - maart 1960, 1 stuk
100121028 Z.H. Betalingsregister 6513-9289 8-9-60-15-12-60, 1 stuk
100121029 Balansboek 1958 t/m, 1958 - 1960, 1 stuk
100121030 Memoriaal-Posten vanaf jaar 1960 t/m 1976, 1 stuk
100121031 Diverse stukken Spaarbank-vereniging Zutphen, 1919 - 1956, 1 omslag
100121033 Register hoogtezon e.d., 1942 - 1943, 1 stuk
100121034 Register Verstrekkingen, 1947 - 1948, 1 stuk

Inventaris op het archief van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100122001 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde I, 1 stuk
100122002 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde II, - 1907, 1 stuk
100122003 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde III, 1907 - 1913, 1 stuk
100122004 7 januari 1914 - 24 januari 1921 IV, 1 stuk
100122005 27 jan. '21 - 21 oct. '25 V, 1 stuk
100122006 19-1-26 - 25-9-30 VI, 1 stuk
100122007 Notulen vanaf 16-10-'30 t/m 21-12-33 VII, 1 stuk
100122008 Notulenboek Zieken en Ondersteuningsfonds "Eefde" 18-1-34 - 22-2-40, 1 stuk
100122009 Notulen IX, 1 stuk, 7 maart 1940 - 30 mei 1947, 1 stuk
FinanciŽn
100122010 Donateursboek van het Zieken en Ondersteuningsfonds "Eefde"

Inventaris op het archief van het ziekenfonds Epe:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100123001 Notulen v/a 11 maart 1937 t/m 11 oktober 1943, notulen bestuursvergaderingen 1 stuk
Organisatie
100123002 Aantekeningen Alg. Ledenvergaderingen, 1 stuk
FinanciŽn
100123003 Ziekenfonds "Epe" Commissie fin. etc., 1 stuk

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en omstreken:

Kenmerk Omschrijving
Bestuur
100120001 Notulen Dagelijks Bestuur 18 maart 1955 - 12 december 1961, 1 stuk
100120002 Notulen Bestuur 1 april 1955 - 1 september 1964, notulen Dagelijks Bestuur 1 februari 1962 - 3 december 1964, 1 stuk
100120003 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 5 januari 1965 - 5 augustus 1969, 1 stuk
100120004 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 2 oktober 1969 - 5 juni 1973, 1 stuk
100120005 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 2 oktober 1973 - 3 mei 1977, 1 stuk
100120007 Ledenlijsten, notulen bestuursvergaderingen, notulen ledenraadsvergaderingen, 1 stuk
FinanciŽn
100120006 Waarborgsommen Personeel en Soc. Fonds, 1 stuk

Inventaris op het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
100100001 Statuten en reglementen, 1 omslag
100100002 Verzekeringsreglementen, 1 omslag
100100003 Jaarverslagen, 1938 - 1989
100100169 Oprichtingsakte stichting 'Huisartsenlaboratorium voor Apeldoorn en omstreken', 5 april 1960, 1 omslag
Bestuur
100100004 Notulen vergadering Centraal Bestuur, 1942, 1 omslag
100100053 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 13 juni 1944 - 18 juli 1944, 1 omslag
100100054 Notulen vergaderingen H.-B., 18 oktober 1945 - 19 september 1946, 1 omslag
100100055 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1948, 1 omslag
100100056 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1949, 1 omslag
100100057 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1950, 1 omslag
100100058 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1951, 1 omslag
100100059 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1952, 1 omslag
100100060 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1953, 1 omslag
100100061 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1954, 1 omslag
100100062 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1955, 1 omslag
100100063 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1956, 1 omslag
100100064 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1957, 1 omslag
100100065 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1958, 1 omslag
100100066 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1959, 1 omslag
100100067 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1960, 1 omslag
100100068 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1961, 1 omslag
100100069 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1962, 1 omslag
100100070 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1963, 1 omslag
100100071 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1964, 1 omslag
100100072 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1965, 1 omslag
100100073 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1966, 1 omslag
100100074 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1967, 1 omslag
100100075 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1968, 1 omslag
100100076 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1969, 1 omslag
100100077 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1970, 1 omslag
100100078 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1971, 1 omslag
100100079 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1972, 1 omslag
100100080 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1973, 1 omslag
100100081 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1974, 1 omslag
100100082 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1975, 1 omslag
100100083 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1976, 1 omslag
100100084 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1977, 1 omslag
100100085 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1978, 1 omslag
100100086 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1979, 1 omslag
100100087 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1980, 1 omslag
100100088 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1981, 1 omslag
100100089 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1982, 1 omslag
100100090 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1983, 1 omslag
100100091 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1984, 1 omslag
100100092 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1985, 1 omslag
100100093 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1986, 1 omslag
100100094 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1987, 1 omslag
100100095 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1988, 1 omslag
100100096 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1989, 1 omslag
100100097 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1990, 1 omslag
100100008 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 18 juli 1944 - 12 december 1946, 1 omslag
100100009 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1947, 1 omslag
100100010 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1948, 1 omslag
100100011 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1949, 1 omslag
100100012 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1950, 1 omslag
100100013 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1951, 1 omslag
100100014 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1952, 1 omslag
100100015 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1953, 1 omslag
100100016 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1954, 1 omslag
100100017 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1955, 1 omslag
100100018 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1956, 1 omslag
100100019 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1957, 1 omslag
100100020 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1958, 1 omslag
100100021 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1959, 1 omslag
100100022 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1960, 1 omslag
100100023 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1961, 1 omslag
100100024 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1962, 1 omslag
100100025 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1963, 1 omslag
100100026 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1964, 1 omslag
100100027 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1965, 1 omslag
100100028 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1966, 1 omslag
100100029 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1967, 1 omslag
100100030 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1968, 1 omslag
100100031 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1969, 1 omslag
100100032 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1970, 1 omslag
100100033 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1971, 1 omslag
100100034 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1972, 1 omslag
100100035 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1973, 1 omslag
100100036 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1974, 1 omslag
100100037 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1975, 1 omslag
100100038 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1976, 1 omslag
100100039 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1977, 1 omslag
100100040 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1978, 1 omslag
100100041 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1979, 1 omslag
100100042 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1980, 1 omslag
100100043 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1981, 1 omslag
100100044 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1982, 1 omslag
100100045 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1983, 1 omslag
100100046 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1984, 1 omslag
100100047 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1985, 1 omslag
100100048 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1986, 1 omslag
100100049 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1987, 1 omslag
100100050 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1988, 1 omslag
100100051 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1989, 1 omslag
100100052 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1990, 1 omslag
100100143 Diverse stukken betreffende het H.-B. van ANOZ, 1944, 1 omslag
100100144 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 20 juli 1945 - 18 november 1946, 1 omslag
100100145 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1948, 1 omslag
100100146 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1950, 1 omslag
100100147 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1951, 1 omslag
100100148 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1952, 1 omslag
100100149 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1953, 1 omslag
100100150 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1954, 1 omslag
100100151 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1955, 1 omslag
100100098 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 8 juli 1944 - 28 december 1946, 2 omslagen
100100099 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1947, 1 omslag
100100100 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1948, 1 omslag
100100101 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1949, 1 omslag
100100102 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1950, 1 omslag
100100103 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1951, 2 omslagen
100100104 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1952, 1 omslag
100100105 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1953, 1 omslag
100100106 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1954, 1 omslag
100100107 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1955, 1 omslag
100100108 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1956, 1 omslag
100100109 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1957, 1 omslag
100100110 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1958, 1 omslag
100100111 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1959, 1 omslag
100100112 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1960, 1 omslag
100100113 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1961, 1 omslag
100100114 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1962, 1 omslag
100100115 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1963, 1 omslag
100100116 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1964, 1 omslag
100100117 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1965, 1 omslag
100100118 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1966, 1 omslag
100100119 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1967, 1 omslag
100100120 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1968, 1 omslag
100100121 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1969, 1 omslag
100100122 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1970, 1 omslag
100100123 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1971, 1 omslag
100100124 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1972, 1 omslag
100100125 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1973, 1 omslag
100100126 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1974, 1 omslag
100100127 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1975, 1 omslag
100100128 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1976, 1 omslag
100100129 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1977, 1 omslag
100100130 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1978, 2 omslagen
100100131 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1979, 1 omslag
100100132 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1980, 2 omslagen
100100133 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1981, 2 omslagen
100100134 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1982, 2 omslagen
100100135 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1983, 2 omslagen
100100136 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1984, 2 omslagen
100100137 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1985, 1 omslag
100100138 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1986, 2 omslagen
100100139 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1987, 3 omslagen
100100140 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1988, 2 omslagen
100100141 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1989, 3 omslagen
100100142 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1990, 4 omslagen
100100161 Notulen bestuur, 31 januari 1952 - 2 februari 1966, 1 omslag
Organisatie
100100152 Verslag Algemene Vergaderingen, 1941 - 1990
100100005 Verslag vergaderingen penningmeesters en administrateurs van afdelingen, maart 1942, 1 omslag
100100006 Circulaire 1825, 24 maart 1942, 1 omslag
100100162 Notulen ledenraad, 19 maart 1952 - 20 september 1962, 1 omslag
100100163 Notulen ledenraad, klad, 1948 - 1965, 1 omslag
100100164 Verslag secretaris, 1948 - 1966, 1 omslag
100100166 Diverse stukken, 1946 - 1966, 4 omslagen
100100167 Diverse correspondentie, 1948 - 1982, 1 omslag
100100168 Overeenkomsten, 1950 - 1981, 1 omslag
100100170 Diverse stukken stichting Recepten Uitreken- en Controle Bureau IJsselstreek, 1986 - 1988
100100171 ANOZ 1940-1961; instructieboeken; correspondentie; bestuursverslagen; jaarverslagen (Klohiz)
100100160 Ziekenfondscoupons, 1975 - 1981
FinanciŽn
100100153 FinanciŽle Verslagen, 1941 - 1966
100100154 FinanciŽle Verslagen, 1967 - 1972
100100155 Accountantsrapporten, 1941 - 1953
100100156 Accountantsrapporten, 1954 - 1968
100100157 Accountantsrapporten, 1969 - 1980
100100158 Accountantsrapporten, 1981 - 1990
100100007 Accountantsverslag 1943, 25 september 1946, 1 omslag
100100159 Uittreksels uit de FinanciŽle Verslagen, 1962 - 1988
100100165 Notulen controlecommissie, 1948 - 1960, 1 omslag