Het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ)

In 1938 besloot de Centrale Bond van Ziekenfondsen (CBOZ) om een landelijk ziekenfonds te vormen, waarbij lokale fondsen zich konden aansluiten. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook met de Maatschappijfondsen (fondsen van de NMG) samen te werken. Nadat dit mislukt was, ging ANOZ in 1941 van start met de aansluiting van het Westfriese onderlinge ziekenfonds Woudsend. Het Ziekenfondsenbesluit van 1941 gaf een sterke impuls aan het nieuwe ziekenfonds. Veel kleine, op het platteland gevestigde fondsen, sloten zich aan. Ook vijf verenigingen voor ziekenhuisverpleging deden mee. In 1947 werden vele kleine afdelingen samengevoegd tot rayons.

Op 31 december 1950 waren er zeventien afdelingen (op één na alle ten noorden van de grote rivieren), vier districten en veertien rayons. Eind 1969 waren er acht rayons en zes afdelingen, waarvan één voor het binnenscheepvaartpersoneel en vijf geografische afdelingen. Naast het ANOZ was er een zogenaamde bovenbouwverzekering, de Stichting A.N.O.Z.

ANOZ fuseerde in 1999 met de zorgverzekeraars ANOVA en ZAO. De naam ANOZ verdween in 2003 definitief toen de drie labels werden vervangen door de naam AGIS Zorgverzekeringen.  

De inventaris betreft het archief van ANOZ in de periode 1938-1990 en de tot ANOZ behorende organisaties, het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland (1948) en Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en Omstreken (z.d. 1955?). Het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland was een fusie van de volgende fondsen: het Ziekenfonds Eendracht maakt Macht te Weesp en Weesperkarspel (1880), het Algemeen Ziekenfonds Hilversum (1906), het Onderlinge Hulp te Naarden (1908), het Baarnsch Ziekenfonds (1924) en het Algemeen Ziekenfonds Huizen (1930). Het Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en Omstreken bestond uit het Stedelijk Ziekenfonds Zutphen (1863) dat in 1946 tot ANOZ rayon Zutphen omgevormd werd, het Zieken- en ondersteuningsfonds Eefde (1892) en het Ziekenfonds Epe (1936).

Het archief werd in 2004 aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen in bruikleen overgedragen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens deze Stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade.

Voor de geschiedenis van het ziekenfonds ANOZ en van de opbouw van de organisatie en de administratie zie E.W. van der Hoeven, ANOZ van A tot Z. Vijftig jaar landelijk ziekenfonds en zijn eigenaardigheden, (Zeist 1996) en het format ANOZ van de ING Onderzoeksgids Zorgverzekeraars.

Inventaris van het archief van van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ)

Zie ook onze Archievendatabase.

Informatie over de Archiefwet en het bewaren van archieven.