Rapporten ziektekostenverzekeringen 1941-1964

Betrokkenen bij de gezondheidszorg hebben behoefte aan kennis over de beschikbaarheid en het functioneren van organisaties die voorzien in de dekking van zorgkosten. Verschillende onderzoeken werden gedaan en meerdere rapporten geschreven.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal daarvan uit de periode tot aan de invoering van de Ziekenfondswet 1964.

Voorzover aanwezig zijn links naar de originelen of naar webpagina's met meer informatie aangebracht.

Sociale zekerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij Beschikking van den Minister van Sociale Zaken van 26 maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland. Deel III. De organisatie van Geneeskundige Voorzieningen en de Rehabilitatie van Gebrekkigen, (Den Haag 1945), Rapport van de Commissie Van Rhijn

Rapporten betreffende ziektekostenverzekeringen uit de periode: