Rapporten over ziektekostenverzekeringen

Betrokkenen bij de gezondheidszorg hebben behoefte aan kennis over de beschikbaarheid en het functioneren van organisaties die voorzien in de dekking van zorgkosten. Verschillende onderzoeken werden gedaan en meerdere rapporten geschreven.

Onderstaande weblinks verwijzen naar pagina's met informatie over rapporten die inzicht geven in de ontwikkeling van het ziekenfondswezen in de negentiende en twintigste eeuw.

Rapporten betreffende ziektekostenverzekeringen uit de periode: