Financiering van zorg

Zorg wordt gefinancierd door ziektekostenorganisaties (onder andere ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars), door de overheid (zowel gemeenten, provincies als rijk) en door particulieren (individuele zorggebruikers, collectieve zorggebruikers zoals bedrijven en zorgverleners).

Het vergelijken van cijfers over de financiering van zorg is door de verschillend gehanteerde definities en het grote aantal actoren tamelijk ingewikkeld.

Niet iedereen hanteerde in het bijhouden van gegevens dezelfde systematiek.

Hieronder volgt een aantal relevante gegevens.

Hier vindt u een rekenhulp voor het bepalen van de waarde van de gulden.