Ziektekostenverzekeraars

Bestand Ziektekostenverzekeraars 1900-2006

Overzicht Particuliere Ziektekostenverzekeraars in Nederland
1900 2006

Het verzekeren van de gezondheidszorg kan in Nederland bogen op een lange geschiedenis. Echter, in tegenstelling tot de geschiedenis van de ziekenfondsen is de geschiedenis van de ziektekostenverzekeraars nog nauwelijks aan de orde gesteld. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars wil met het overzicht Particuliere Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900 2006 in deze lacune voorzien. In een volledig overzicht kan, gezien de aard van het voorhanden zijnde bronnenmateriaal, niet worden voorzien. Een eerste aanzet tot een historisch overzicht van ziektekostenverzekeraars in Nederland werd in 1995 gegeven door F.T. Schut in zijn dissertatie Competition in the Dutch health care sector. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars biedt voor volgend onderzoek het onderstaande overzicht aan.

Bronnen: