2006: Invoering basisverzekering

Minister Hoogervorst slaagt waar vele voorgangers faalden: hij loodst een voorstel voor een basisverzekering door het parlement. Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe zorgverzekering van kracht. Het duale stelsel, gestoeld op het meer dan 150 jaar oude principe van loongrens, verdwijnt. Ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars gaan als zorgverzekeraars de verzekering uitvoeren. De introductie van de nieuwe verzekering leidt tot een flinke dynamiek: 2,7 miljoen mensen (bijna 20 procent) wisselen van zorgverzekeraar.


Foto: ANP

Minister Hoogervorst