1998: Decker en Kohll

Op 28 april 1998 doet Europees Hof van Justitie uitspraken in de zaken Decker en Kohll. Beide Luxemburgse ingezetenen waren verzekerd bij het Luxemburgse ziekenfonds en hadden respectievelijk een bril gekocht en een orthodontische behandeling ondergaan in een andere EU-lidstaat, zonder dat het Luxemburgse ziekenfonds toestemming voor deze hulp in het buitenland had gegeven. Het ziekenfonds weigerde daarom te betalen. Het Hof bepaalt echter dat in beide zaken sprake is van het onnodig belemmeren van een vrij verkeer van goederen en diensten. Duidelijker dan ooit is het dat de nationale lidstaten bij hun volksgezondheidbeleid rekening moeten houden met de EU-wet- en regelgeving.