1994: De paarse visie: het compartimentenstelsel

Het eerste kabinet-Kok, dat in Nederland bekend staat als het ‘eerste paarse kabinet’, ziet af van nieuwe blauwdrukken. Het gemengde stelsel van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke zorgverzekeringen blijft dus in stand. Wel is ‘convergentie’ het motto: ziekenfondsverzekering en (particuliere) ziektekostenverzekering moeten meer naar elkaar gaan toegroeien, qua pakket, premieheffing en tarieven. Samenwerking en fusies tussen ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars is er het gevolg van. Ook in de belangenbehartiging: op 1 januari 1995 ontstaat Zorgverzekeraars Nederland uit een fusie tussen de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ).