1989: Pleidooi voor de brede basisverzekering

Oud-Philipstopman Wisse Dekker leidt een commissie die in 1987 een plan presenteert dat de gezondheidszorg toegankelijker, efficiënter en effectiever moet maken.
Het plan is gebaseerd op de visie van een terugtredende overheid en grotere verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de partijen in de zorgsector zelf. Staatssecretaris Hans Simons (PvdA) neemt de basisprincipes uit het plan-Dekker in 1989 in grote lijnen over. Het gaat dan om: een uniforme basisverzekering voor iedereen, deels procentueel, deels nominaal gefinancierd, en de introductie van marktwerking voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het plan-Simons strandt uiteindelijk op een toenemend gebrek aan politiek en maatschappelijk draagvlak.Het plan-Simons redt het niet