1986: Wet op de Toegang Ziektekostenverzekeringen (WTZ)

In 1986 aanvaardt het parlement het voorstel Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen (WTZ). De wet regelt de overgang voor mensen met een vrijwillig ziekenfondsverzekering of een bejaardenverzekering naar deels de verplichte ziekenfondsverzekering, deels de particuliere ziektekostenverzekering. Om verzekerden een betaalbare toegang tot de ziektekostenverzekering te garanderen, wordt de standaard(pakket)polis in het leven geroepen. Particuliere verzekeraars zijn verplicht deze polis te voeren met een door de overheid vastgestelde maximumpremie, een standaardpakket en een acceptatieplicht. Tekorten die verzekeraars bij de uitvoering van de WTZ-verzekering oplopen, worden omgeslagen over alle particulier verzekerden.Onderonsje tussen de staatssecretaris en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, JP van der Reijden en LC Brinkman