1968: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van kracht

Minister Veldkamp lanceert in 1966 het idee van een volksverzekering tegen zware medische risicoís. Zijn bedoeling is alle ingezetenen van Nederland verplicht te verzekeren voor de kosten van opname en verpleging voor chronische zieken en gehandicapten. Zijn opvolger Roolvink loodst de plannen in 1967 door het parlement. In 1968 treedt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in werking.
De uitvoering, met alle bijkomende administratieve en financiŽle werkzaamheden, komt in handen van de ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars als uitvoeringsorganen. De financiering van de AWBZ bestaat uit eigen bijdragen, rijksbijdragen en premies.