1964: Invoering van de Ziekenfondswet

In 1962 dient KVP-minister Gerard Veldkamp een wetsontwerp voor de Ziekenfondsverzekering in bij de Tweede Kamer. Na eerdere mislukte pogingen om tot een nieuwe ziekenfondswetgeving te komen en na talloze adviezen over het ziekenfondsstelsel, lijkt de tijd rijp voor een herziening van de regelgeving. Het wetsontwerp houdt nauwelijks een vernieuwing in. Het is in de eerste plaats bedoeld als codificatie van het Ziekenfondsbesluit en aanpassing aan de naoorlogse situatie. Twee belangrijke vernieuwingen in de Ziekenfondswet betreffen het beroepsrecht en de samenstelling van de Ziekenfondsraad.