1956: Oprichting Bejaardenziekenfonds-
verzekering

In 1956 wordt de Wet op de Ziekenfondsverzekering voor Bejaarden van kracht. De regering kiest hiermee voor een mengvorm van de vrijwillige en verplichte verzekering: een sterk gereguleerde vrijwillige verzekering voor 65-plussers van wie het inkomen niet meer dan (destijds) 1547 bedroeg. Bejaarden met een laag inkomen betalen een premie die gelijk is aan een kwart van de kosten. Voor degene met een hoger inkomen geldt een premie die de helft van de kosten dekt. Het resterende deel wordt aangevuld door de overheid en het zogenaamde vereveningsfonds.Illustratie bij GJ van Sierenberg de Boer "Wet op de ziekenfondsverzekering voor bejaarden" De Ziekenfondsgids 1956, 250-252.