1913: Eerste ziekenfondskoepel ziet het licht

Onder invloed van discussies in politiek Den Haag ontwikkelt de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (NMG) een ziekenfondsbeleid. De NMG richt ziekenfondsen op die regionaal actief zijn en onder leiding staan van een bestuur van artsen, apothekers en verzekerden.De belangrijkste tegenspelers van de NMG-fondsen zijn de onderling beheerde arbeidersfondsen. Zij zien in de maatregelen van de NMG een regelrechte oorlogsverklaring en richten ter verdediging een eigen belangenorganisatie op: de Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen. Het is 1913: de eerste rechtsvoorganger van Zorgverzekeraars Nederland is een feit.Cartoon Johan Braakensiek
Achter de coulissen.
De Ministers: "Vooruit Talma!"
Talma: "Ik ken nog niet eens mijn rol".
De Ministers: "Doet er niet toe! De broeders moeten wat zien!"

Op papier:

Pensioen
Invaliditeit
Ongevallen
Ouderdoms
Ziekte

Bijvoegsel van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, van 11 Juni 1911.