1903: Abraham Kuyper dient wetsvoorstel ziekenfonds in

De eerste poging van de overheid om de zorgverzekering te reguleren dateert van 1903. Abraham Kuyper dient een wetsvoorstel in dat de invoering van een ziekenfonds- en ziektewet moet regelen. Het gaat om een verplichte verzekering van ziekengeld en een zo volledig mogelijk pakket medische zorg. Zijn voorstel is op Duitse leest geschoeid: in 1883 had Bismarck een dergelijk systeem in Duitsland ingevoerd. Kuypers plannen worden geen werkelijkheid. Voordat zijn wetsvoorstel in het parlement kan worden behandeld, valt het kabinet.Abraham Kuyper (1837-1920) was lid van de Tweede Kamer (1874-1877, 1894-1901) en vormde het Kabinet Kuyper (1901-1905).