1700: Zorg in de 17de en 18de eeuw

In Nederland kende men in de 17de en 18de eeuw al een vorm van een zorgverzekering, de ziekenbussen. Onder het mom “van en voor elkaar” konden leden van een gilde gebruik maken van deze verzekering. De verzekering beschermde leden van het gilde tegen het risico van verlies van inkomen als gevolg van ziekte of werkloosheid en het risico van medische uitgaven.Administratiekist van "Het Nieuwe Gild" (1786)
Door betaling van kontributie kon de werkende man zich verzekeren voor de kosten van ziekte, ongeval en overlijden.

Lemmer
Stichting Oudheidkamer ''Lemster Fiifgea''Bladzijde uit het gildeboek van het Chirurgijnsgilde van Amsterdam (1686)

links: Gildebus Schoenlappersgilde (1619)